Straipsnio ID: 917964 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Prie? atkurdami sistemos ?Microsoft Windows XP? ?diegt?, turite pa?alinti program? ?Microsoft Internet Explorer 7? i? kompiuterio, kuriame ?diegta sistema ?Windows XP?. Jei atkursite sistemos ?Windows XP? ?diegt?, kai programa ?Internet Explorer 7? teb?ra ?diegta, po atk?rimo programa neveiks.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pa?alinkite program? ?Internet Explorer 7? i? kompiuterio, tada ?diekite program? ?Internet Explorer 6?. Kai atkursite sistem? ?Windows XP?, gal?site i? naujo ?diegti program? ?Internet Explorer 7?.

??ANGA

Prie? atkurdami sistemos ?Windows XP? ?diegt?, turite pa?alinti program? ?Internet Explorer 7?. Jei nepa?alinsite programos ?Internet Explorer 7?, atlikus ?diegties atk?rim? programa nebeveiks. T. y. atkuriant ?diegt? neatkuriamos ankstesn?s fail?, esan?i? aplanke Program Files\Internet Explorer, versijos. Tod?l programos ?Internet Explorer 7? failai bus nesuderinami su programos ?Internet Explorer 6? failais, kurie yra ?diegti aplanke Windows\System32.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei atk?r?te sistemos ?Windows XP? ?diegt?, bet nepa?alinote programos ?Internet Explorer 7?, programa ?Internet Explorer? neveiks. Jei norite pa?alinti ?ias triktis, atlikite ?iuos veiksmus.

Patikrinkite, kokia sistemos ?Windows XP? versija ?diegta kompiuteryje

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite Winver.exe, tada spustel?kite Gerai.
 2. Dialogo lange Apie ?Windows? patikrinkite, kokia sistemos ?Windows XP? versija ?diegta kompiuteryje.

Jei kompiuteryje ?diegtas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2)

Jei kompiuteryje ?diegtas ?Windows XP? SP2, pa?alinkite program? ?Internet Explorer 7?. Nor?dami pa?alinti program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos spustel?kite Internet Explorer 7, tada spustel?kite ?alinti.
Jei programa ?Internet Explorer? ne?traukta ? s?ra?? ?iuo metu ?diegtos programos, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami atk?rimo konsol?, i? naujo paleiskite kompiuter?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti atk?rimo konsol?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  307654 Kaip ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. ?ra?ykite ?ias komandas.

  Pastaba: ?ra?? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

Jei kompiuteryje ne?diegtas ?Windows XP? SP2

Jei kompiuteryje ne?diegtas ?Windows XP? SP2, pa?alinkite program? ?Internet Explorer 7?. Nor?dami pa?alinti program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos spustel?kite Internet Explorer 7, tada spustel?kite ?alinti.
Jei programa ?Internet Explorer? ne?traukta ? s?ra?? ?iuo metu ?diegtos programos, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite komandin? eilut?.
 2. ?ra?ykite ?ias komandas.

  Pastaba: ?ra?? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Pastaba: ie7 yra pasl?ptas aplankas.
Jei negalima pa?alinti programos ?Internet Explorer 7?, ta?iau yra aplankas Windows\ie7\Spuninst, pa?alinkite program? ?Internet Explorer 7? naudodami atk?rimo konsol?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami atk?rimo konsol?, i? naujo paleiskite kompiuter?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti atk?rimo konsol?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  307654 Kaip ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. ?ra?ykite ?ias komandas.

  Pastaba: ?ra?? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. ?d?kite ?Windows XP? diegimo kompaktin? disk? ? kompiuterio kompaktini? disk? ?rengin? ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
 4. Atkurkite ?Windows XP? ?diegt?. Kai ?diegtis bus atkurta, paleiskite program? ?Internet Explorer 6? ir ?sitikinkite, kad ji veikia.
 5. ?diekite ?Windows XP? SP2.

Programos ?Internet Explorer 7? diegimas i? naujo

Kai atkursite sistem? ?Windows XP? ir ji tinkamai veiks, i? naujo ?diekite program? ?Internet Explorer 7?. Kad gal?tum?te i? naujo ?diegti program? ?Internet Explorer 7?, reikalingas programos ?Internet Explorer 7? diegimo paketas. ?is diegimo paketas gali vis dar b?ti kompiuteryje nuo pirmojo programos ?Internet Explorer 7? diegimo. Raskite diegimo paket? aplanke, kuriame ?ra??te failus.

Pastaba: ?is paketas gali b?ti aplanke Laikinieji interneto failai.

Jei negalite rasti programos ?Internet Explorer 7? diegimo paketo, j? galite gauti ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx
Kad gal?tum?te prisijungti prie ?Microsoft? atsisi?sti si?lom? fail? svetain?s, reikalinga veikianti ?iniatinklio nar?ykl?. Jei programa ?Internet Explorer 6? neveikia pa?alinus program? ?Internet Explorer 7?, negal?site atsisi?sti ?Internet Explorer 7? diegimo paketo. Tod?l, nor?dami atsisi?sti ?Internet Explorer 7? diegimo paket?, tur?site naudoti kompiuter?, kuriame yra veikianti ?iniatinklio nar?ykl?. Tada i? bendrai naudojamo tinklo disko ?diekite program? kompiuteryje, kurio sistema buvo atkurta, naudodami ? kit? kompiuter? atsisi?st? diegimo paket?. Jei negalite naudoti bendrai naudojamo tinklo, nukopijuokite ?Internet Explorer 7? diegimo paket? ? kitame kompiuteryje esant? kompaktin? disk?. Tada, naudodami ?? kompaktin? disk?, ?diekite ?Internet Explorer 7? pirmame kompiuteryje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 917964 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 21 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Windows Internet Explorer 7
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbexpertisebeginner KB917964

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com