ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Office Genuine Advantage ตรวจสอบ Office: "การตั้งค่าเวลาไม่ถูกต้อง" หรือ "รหัสข้อผิดพลาด: 0x8018110 "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918000 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
มีการถอนโปรแกรม Office Genuine Advantage ("OGA") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Office ของแท้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

ประโยชน์ของ Office ของแท้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Office Genuine Advantage เพื่อตรวจสอบสำเนาของ 2007 Microsoft Office ระบบ Microsoft Office 2003 หรือโปรแกรม Microsoft Office XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตั้งค่าเวลาไม่ถูกต้อง
รหัสข้อผิดพลาด: 0x8018110

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาในคอมพิวเตอร์ถูกต้องมากกว่า 24 ชั่วโมง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบ และปรับวันและเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณตามความจำเป็น เมื่อต้องการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนวันและเวลา ใช้วิธีการต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows Vista

ใช้'แผงควบคุม'

 1. คลิกเริ่มคลิกControlPanelคลิกนาฬิกา ภาษา ภูมิภาคและ thenclickวันและเวลา
 2. คลิกแท็บวันและเวลาและ thenclickเปลี่ยนวันและเวลา หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน anadministrator หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือ provideconfirmation
 3. ในวันและเวลาในการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าชั่วโมง คลิกสองครั้งชั่วโมง และจากนั้น คลิกลูกศรเพื่อเพิ่ม หรือลดค่า
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนนาที คลิกสองครั้งนาที และจากนั้น คลิกลูกศรเพื่อเพิ่ม หรือลดค่า
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวินาที คลิกสองครั้งที่วินาที และจากนั้น คลิกลูกศรเพื่อเพิ่ม หรือลดค่า
 4. เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาเสร็จแล้ว คลิกตกลง
 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนโซนเวลา คลิกเปลี่ยน timezone
 6. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโซนเวลาคลิกโซนเวลาปัจจุบันของคุณในรายการ และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าโซนเวลาของคุณมีการปรับเวลาตามฤดูกาล และคุณต้องการให้นาฬิกาของ yourcomputer จะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึก timechanges ตามฤดูกาลให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับนาฬิกาตามฤดูกาลของ SavingTime โดยอัตโนมัติ
 7. คลิกตกลง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดนาฬิกาใน Windows Sidebar ดู Windows Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ด (ภาพรวม)

Windows XP

วิธีที่ 1: ใช้พื้นที่แจ้งเตือน

การใช้พื้นที่แจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบ และปรับวันและเวลา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาเวลาในพื้นที่แจ้งให้ทราบ และ thenclickปรับวัน / เวลา
 2. บนแท็บวัน & เวลากำหนดวัน thecurrent ปี และเวลา
 3. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบวัน andTime คุณสมบัติ

วิธีที่ 2: ใช้'แผงควบคุม'

การใช้'แผงควบคุม'เพื่อตรวจสอบ และปรับวันและเวลา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกControlPanelและจากนั้น คลิกวัน เวลา ภาษา และ RegionalOptions
 2. คลิกวันและเวลา
 3. บนแท็บวัน & เวลากำหนดวัน thecurrent ปี และเวลา
 4. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบวัน andTime คุณสมบัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณยังคงประสบปัญหาเมื่อคุณใช้ Office Genuine Advantage เพื่อตรวจสอบสำเนาของระบบ Office 2007, Office 2003 หรือ Office XP รันเครื่องมือการวินิจฉัย Genuine Advantage เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/diag

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918000 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Genuine Advantage
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbtshoot kblicensing kbsetup kbactivation kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB918000 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918000
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com