ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Office Genuine Advantage ตรวจสอบความถูกต้องของ Office: "การตั้งค่าเวลาไม่ถูกต้อง" หรือ "รหัสข้อผิดพลาด: 0x8018110"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918000 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
โปรแกรม Office Genuine Advantage (“OGA”) ยังไม่หมดอายุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Office ของแท้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

ข้อดีของ Office ของแท้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Office Genuine Advantage ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 หรือ Microsoft Office XP คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
การตั้งค่าเวลาไม่ถูกต้อง
รหัสข้อผิดพลาด: 0x8018110

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาในคอมพิวเตอร์ผิดพลาดมากเกินกว่า 24 ชั่วโมง

การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบและปรับวันที่และเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตามต้องการ หากต้องการตรวจสอบและปรับวันที่และเวลา ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows Vista

ใช้แผงควบคุม

 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก วันที่และเวลา
 2. คลิกแท็บ วันที่และเวลา แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงชั่วโมง ให้คลิกสองครั้งที่ชั่วโมง แล้วคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่า
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงนาที ให้คลิกสองครั้งที่นาที แล้วคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่า
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวินาที ให้คลิกสองครั้งที่วินาที แล้วคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่า
 4. เมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง
 5. หากต้องการเปลี่ยนโซนเวลา ให้คลิก เปลี่ยนโซนเวลา
 6. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าโซนเวลา ให้คลิกโซนเวลาปัจจุบันของคุณในรายการ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ หากโซนเวลาของคุณเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาล และคุณต้องการให้นาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณปรับตามโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล ควรตรวจสอบว่า กล่องกาเครื่องหมาย ปรับนาฬิกาตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติ ได้ถูกเลือกแล้ว
 7. คลิก ตกลง
หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ด นาฬิกา ใน Windows Sidebar ดู Windows Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ด (ภาพรวม)

Windows XP

วิธีการที่ 1: ใช้พื้นที่การแจ้งเตือน

หากต้องการใช้พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงวันที่และเวลา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่เวลาในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วคลิก ปรับวันที่/เวลา
 2. บนแท็บ วันที่ & เวลา ให้ตั้งค่าวันที่ ปี และเวลาปัจจุบัน
 3. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติวันที่และเวลา

วิธีที่ 2: ใช้แผงควบคุม

หากต้องการใช้แผงควบคุมตรวจสอบและปรับวันที่และเวลา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค
 2. คลิก วันที่และเวลา
 3. บนแท็บ วันที่ & เวลา ให้ตั้งค่าวันที่ ปี และเวลาปัจจุบัน
 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติวันที่และเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณยังประสบปัญหาเมื่อคุณใช้ Office Genuine Advantage เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาระบบ 2007 Office, Office 2003 หรือ Office XP ให้เรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัย Genuine Advantage โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/diag/?displaylang=th
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918000 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Genuine Advantage
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbtshoot kblicensing kbsetup kbactivation kbexpertisebeginner kbprb KB918000
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com