วิธีการสร้าง custom.adm or.admx แฟ้มเพื่อเพิ่มตัวให้บริการการค้นหาไปยังกล่องค้นหาแถบเครื่องมือใน Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918238 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

windows Internet Explorer 7 ช่วยให้ผู้ใช้ที่เลือกตัวให้บริการการค้นหาที่พวกเขาต้องการใช้สำหรับการค้นหาอินเทอร์เน็ต รายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาจะพร้อมใช้งานในกล่องค้นหาแถบเครื่องมือของ Internet Explorer ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือเอาตัวให้บริการการค้นหาในรายการนี้ และพวกเขายังสามารถเลือกตัวให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการการค้นหาถูกควบคุม โดยการตั้งค่า Group Policy ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การตั้งค่า Group Policy เพื่อจำกัดลักษณะการทำงานของผู้ใช้ จำนวนของการตั้งค่าเหล่านี้โปรดดูเติมข้อมูลรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาการตั้งค่านโยบาย ผู้ดูแลระบบสามารถแสดงรายการตัวให้บริการการค้นหา โดยใช้การตั้งค่านโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่านโยบายนี้ไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการรวม ผู้ดูแลระบบต้องสร้างด้วยตนเองแม่แบบการดูแลระบบดังต่อไปนี้:
 • มีไฟล์.adm สำหรับ Windows XP
 • แฟ้ม.admx และ.adml สำหรับ Windows Vista
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการกำหนดเอง.adm .admx แฟ้มหรือการเพิ่มตัวให้บริการการค้นหาไปยังกล่องค้นหาแถบเครื่องมือใน Internet Explorer 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กร Searchscope ในรีจิสทรี

ก่อนที่คุณเพิ่มนโยบายนี้ไปยังไฟล์.adm หรือ.admx คุณต้องเข้าใจวิธีการจัดระเบียบผู้ให้บริการการค้นหาในรีจิสทรี ตัวอย่างเช่น สมมติว่า MSN, AOL, Yahoo และ Google แสดงเป็นตัวให้บริการการค้นหา มีเลือกด้วย msn เป็นผู้ให้บริการเริ่มต้น ในตัวอย่างนี้ รีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้จะแสดงภายใต้การ
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
 • { d 2fedd0bc 4 55 - 413 bfe70133a2cb c - 8b59-}
 • {48317bdf-84e9-4424-9121-81982cdacf5f }
 • {c5e5478f 4 c 76-4267-b372-2205adbe3fb0 }
 • {d14069e7 ad20 461 d - bc73 - 19d9f1db2adb }
แต่ละคีย์รีจิสทรีเหล่านี้แสดงถึงตัวให้บริการการค้นหา รายการ DefaultScope ภายใต้การ
SearchScopes
คีย์มีค่าที่สอดคล้องกับคีย์ผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น ในสถานการณ์นี้ ตัวอย่างเช่น การ
SearchScopes
คีย์ที่มีค่าที่ให้สอดคล้องกับคีย์รีจิสทรีค้นหาด้วย MSN หรือ
{c5e5478f 4 c 76-4267-b372-2205adbe3fb0 }
.

คีย์ตัวให้บริการการค้นหาจะได้รับการออกแบบเป็น guid ของการตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละตัวให้บริการการค้นหามีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน เราขอแนะนำว่า ชื่อคีย์เหล่านี้สามารถ guid ของ

แต่ละคีย์เหล่านี้ยังมีรายการ DisplayName และรายการการ URL ต่อไปนี้:
 • DisplayName
  นี่เป็นสายอักขระที่จะแสดงในกล่องค้นหาแถบเครื่องมือของ Internet Explorer โดยทั่วไป คุณต้องการเก็บชื่อนี้สั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อจะไม่ clipped เมื่อมีแสดงในกล่องค้นหาแถบเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น ชื่อนี้ไม่ควรเกินกว่า 16 ถึง 20 อักขระ นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แบบอักษรขนาดใหญ่
 • URL:
  URL ของการค้นหามีรูปแบบต่อไปนี้:
  http://ตัวอย่าง:.com / ? q ={searchTerms }
  หมายเหตุ:กระบวนการ{searchTerms }ตัวยึดตำแหน่งถูกแทนที่ โดยแบบสอบถามของผู้ใช้ และตัวอย่าง:ตัวยึดแทนผู้ให้บริการการค้นหาที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าการค้นหาด้วย MSN เป็นผู้ให้บริการการค้นหาที่กำหนดไว้ URL จะปรากฏเป็นดังนี้:
  http://search.msn.com/results.aspx?q={searchTerms}&locale={language}&FORM=I7AW

การตั้งค่านโยบาย "Populate รายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหา"

กระบวนการเติมข้อมูลรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหานโยบายที่กำหนดให้คุณสามารถสร้างรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาที่แสดงอยู่แล้วในกล่องค้นหาแถบเครื่องมือของ Internet Explorer 7 หากคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ และการจำกัดการให้บริการการค้นหารายการเฉพาะของผู้ให้บริการการค้นหานอกจากนี้ยังมีการเปิดใช้การตั้งค่านโยบาย รายการที่ระบุนี้มีรายการเท่านั้นที่ปรากฏ ถ้าการเพิ่มตัวให้บริการการค้นหารายการเฉพาะรายการผู้ให้บริการการค้นหาของผู้ใช้นโยบายที่มีการตั้งค่าเป็นการเปิดใช้งาน รายการเฉพาะนี้ถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหา ถ้าคุณปิดใช้งานนั้นเติมข้อมูลรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหานโยบายที่มีการตั้งค่า หรือไม่กำหนดนั้น ผู้ใช้สามารถสร้างรายการผู้ให้บริการการค้นหาของตนเอง

กระบวนการเติมข้อมูลรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาการตั้งค่านโยบายสร้างคีย์ที่จำเป็นต้องใช้ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ และ populates โดยใช้รายการที่ถูกต้องและค่า:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

วิธีการสร้างไฟล์.adm ที่มีการตั้งค่านโยบาย

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เลือกตัวให้บริการการค้นหาใดที่คุณต้องการให้ผู้ใช้
 2. เพิ่มตัวให้บริการการค้นหาเหล่านี้ลงในรีจิสทรี คุณสามารถทำได้ โดยการเพิ่มตัวให้บริการการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Internet Explorer คลิกลูกศรค้นหาในมุมบนขวา
  2. คลิกค้นหาผู้ให้บริการอื่น ๆ.
  3. เพจที่เปิดซึ่งประกอบด้วยรายการของผู้ให้บริการการค้นหาที่ได้รับการสนับสนุน คลิกเพื่อเลือกตัวให้บริการการค้นหา และจากนั้น คลิกเพิ่มผู้ให้บริการ. ขั้นตอนนี้เพิ่มตัวให้บริการการค้นหาไปยังรายชื่อการค้นหา คลิกลูกศรค้นหาอีกครั้ง และตรวจสอบว่า ตัวให้บริการการค้นหาเพิ่มเข้าไปใหม่อยู่ในรายการ
  4. ให้ทำซ้ำขั้นตอน c สำหรับแต่ละตัวให้บริการค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม
  5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditและคลิกตกลง.
  6. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  7. ตรวจสอบว่า guid ของตัวให้บริการการค้นหาที่แสดงอยู่ภายใต้คีย์ย่อยนี้
  หมายเหตุ:คุณยังสามารถเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหาของคุณเองได้โดยตรงลงในรีจิสทรี ในกรณีนี้ สร้างคีย์รีจิสทรีสำหรับผู้ให้บริการนั้นภายใต้คีย์ย่อยที่แสดงไว้ในขั้นตอน 2f เติมข้อมูลคีย์การ โดยใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ให้บริการการค้นหานั้น ข้อมูล GUID ที่ให้ไว้ โดยผู้ให้บริการการค้นหา
 3. สร้างแม่แบบของนโยบาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad และคัดลอกแม่แบบต่อไปนี้ลงในแฟ้มแผ่นจดบันทึก
  CLASS USER
  CATEGORY !!WindowsComponents
  CATEGORY !!InternetExplorer
  
  POLICY !!PopulateSearchProviderList
  			#if version >= 4
  			SUPPORTED !!SUPPORTED_IE7
  			#endif
  			EXPLAIN !!IE_Explain_PopulateSearchProviderList
  			KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"
  			VALUENAME Version
  			VALUEON NUMERIC <VERSION>
    ACTIONLISTON
  KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"
  			   	 VALUENAME DefaultScope	VALUE "<DEFAULTSUBKEY>"
  
  				KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\<SUBKEY1>"
  				VALUENAME DisplayName VALUE "<NAME1>"	
  				VALUENAME URL        VALUE "<URL1>"
  			END ACTIONLISTON
  		END POLICY
  END CATEGORY
  END CATEGORY
  
  CLASS MACHINE
  CATEGORY !!WindowsComponents
  CATEGORY !!InternetExplorer
  <POLICY ... END POLICY Insert the same policy that is under class user>
    END CATEGORY
  END CATEGORY
  
  
  [strings]
  SUPPORTED_IE7="At least Internet Explorer 7.0"
  WindowsComponents="Windows Components"
  InternetExplorer="Internet Explorer"
  PopulateSearchProviderList="Populate List of search providers"
  IE_Explain_PopulateSearchProviderList="This policy setting will let you populate a list of search providers that will be displayed in the Internet Explorer search box.\n\n If you enable this policy setting and if the "Restrict search providers to a specific list of search providers" Group Policy setting is enabled, this list will be the only list that appears in the Internet Explorer drop-down list. If the "Add a specific list of search providers to the user's search provider list" Group Policy setting is enabled, this list will be added to the user's list of search providers.\n\n If you disable this policy setting or do not configure it, users will have complete freedom to create their own search provider list."
  
  หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องให้กับนโยบายผู้ใช้ ใช้คลาสผู้ใช้ ถ้าคุณต้องให้นโยบายเครื่องจักร ใช้คลาสเครื่องจักร
 4. เติมข้อมูลแบบนโยบาย โดยใช้ค่าเดียวกันที่เติมข้อมูลรีจิสทรีคีย์ที่ designates ตัวให้บริการการค้นหาที่ต้องการของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditและคลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  3. แทนที่<version>ในแฟ้มแม่แบบโดยใช้ข้อมูลสำหรับรุ่น REG_DWORD</version>
  4. การคัดลอกชื่อของคีย์ย่อยแรกที่แสดงภายใต้การSearchScopesคีย์ และใช้การแทนที่<subkey1>ในต้นแบบ</subkey1>
  5. สตริงการข้อมูลสำหรับการคัดลอกDisplayNameและสำหรับURL:จากนั้น ใช้สตริงการข้อมูลเหล่านี้เพื่อแทน<name1>และ<url1>ในต้นแบบ</url1></name1>
  6. สำหรับแต่ละตัวให้บริการค้นหาที่แสดงภายใต้SearchScopesสร้าง และการเติมข้อมูลในส่วนต่อไปนี้ของต้นแบบ โดยการทำซ้ำขั้นตอน b ถึงอี
   <VERSION>
     ACTIONLISTON
   KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"
   			   	 VALUENAME DefaultScope	VALUE "<DEFAULTSUBKEY>"
   
   				KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\<SUBKEY1>"
   				VALUENAME DisplayName VALUE "<NAME1>"	
   				VALUENAME URL        VALUE "<URL1>"
   
   KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\<SUBKEY2>"
   				VALUENAME DisplayName VALUE "<NAME2>"	
   				VALUENAME URL        VALUE "<URL2>"
   			END ACTIONLISTON
  7. แทน <defaultsubkey>ในแฟ้มแม่แบบกับหนึ่งใน <> </defaultsubkey>x> อินสแตนซ์ ตัวอย่างเช่น แทน <defaultsubkey>ในแฟ้มแม่แบบกับ <subkey1></subkey1> </defaultsubkey>
  8. คัดลอกส่วนนโยบายทั้งหมดที่คุณเพิ่งสร้าง และใช้การแทนข้อความต่อไปนี้:
   <policy ...="" end="" policy="" insert="" the="" same="" policy="" that="" is="" under="" class="" user=""></policy>
 5. บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม *.adm ตัวอย่างเช่น บันทึกเป็น SearchProvider.adm
 6. ตรวจสอบผลลัพธ์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. Open Group Policy Object Editor
  2. คลิกการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบคลิกขวาแม่แบบการดูแลระบบคลิกเพิ่ม/ลบแม่แบบแล้ว คลิกaddเมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม SearchProvider.adm ที่คุณได้สร้างขึ้น
  3. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายWindows คอมโพเนนต์แล้ว คลิกInternet Explorer.
  4. ค้นหานี้เติมข้อมูลรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาการตั้งค่านโยบาย และจากนั้น เปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้
  5. ในรีจิสทรี ค้นหา และคลิ กขวาที่คีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า คุณได้เปิดใช้งานนโยบาย:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  6. ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายWindows คอมโพเนนต์แล้ว คลิกInternet Explorer.
  7. ค้นหานี้เติมข้อมูลรายชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาการตั้งค่านโยบาย และจากนั้น เปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้
  8. การตรวจสอบการตั้งค่านี้ ค้นหา และคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

วิธีการสร้างแฟ้มการ.admx ที่มีการตั้งค่านโยบาย

 1. เปิดตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad และคัดลอกแม่แบบต่อไปนี้ลงในแฟ้มแผ่นจดบันทึก
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <policyDefinitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://www.microsoft.com/GroupPolicy/PolicyDefinitions">
   <policyNamespaces>
    <target prefix="search" namespace="Microsoft.Policies.search" />
    <using prefix="inetres" namespace="Microsoft.Policies.InternetExplorer" />
   </policyNamespaces>
   <resources minRequiredRevision="1.0" />
   <policies>
     <policy name="PopulateSearchProviderList_1" class="User" displayName="$(string.PopulateSearchProviderList)" explainText="$(string.IE_Explain_PopulateSearchProviderList)" key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes">
     <parentCategory ref="inetres:InternetExplorer" />
  						<supportedOn ref="inetres:SUPPORTED_IE7Vista"/>
     <enabledList>
      <item key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes" valueName="Version">
        <value>
          <decimal value="VERSION" />
        </value>
      </item>
      <item key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\SUBKEY1" valueName="DisplayName">
        <value>
          <string>NAME1</string>
        </value>	
      </item>	
      <item key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\SUBKEY1" valueName="URL">
        <value>
          <string>URL1</string>
        </value>
      </item>
     </enabledList>
     </policy>
     <policy name="PopulateSearchProviderList_2" class="Machine" displayName="$(string.PopulateSearchProviderList)" explainText="$(string.IE_Explain_PopulateSearchProviderList)" key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes">
           <parentCategory ref="inetres:InternetExplorer" />
           <enabledList> Insert same as user policy above </enabledList> 
     </policy> 
   </policies>
  </policyDefinitions>
  
 2. แทน "VERSION ""NAME1," " URL1 และ"SUBKEY1"สายอักขระ โดยใช้ข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของการ"วิธีการสร้างไฟล์.adm ที่กำหนดเองที่มีการตั้งค่านโยบาย"ส่วน
 3. คัดลอกส่วนนโยบายทั้งหมดที่คุณเพิ่งมีการปรับเปลี่ยน และใช้การแทนข้อความต่อไปนี้:
  แทรกเดียวกันเป็นนโยบายผู้ใช้ที่ด้านบน
 4. บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม.admx ตัวอย่างเช่น บันทึกเป็น SearchProvider.admx
 5. คัดลอกแฟ้ม.admx ไปยังโฟลเดอร์ %windir%\policydefinitions
หมายเหตุ:หาก URL ที่ระบุประกอบด้วยอักขระที่ "&" คุณต้องแทน "&" กับข้อความต่อไปนี้:
&
นี้เนื่องจาก "& " มีอักขระพิเศษใน XML

ตัวอย่างเช่น ถ้า URL ค้นหา "http://search.msn.com/results.aspx?g={searchTerms}&locale={language}&FORM=I7AW" คุณต้องป้อน URL ค้นหาต่อไปนี้ในแฟ้ม.admx:
http://search.msn.com/results.aspx?g={searchTerms } และตำแหน่งที่ตั้ง = {ภาษา} &amp; ฟอร์ม = I7AW

วิธีการสร้างแฟ้ม SearchProvider.adml

 1. เปิดตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad และคัดลอกแม่แบบต่อไปนี้ลงในแฟ้มแผ่นจดบันทึก
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <policyDefinitionResources xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://www.microsoft.com/GroupPolicy/PolicyDefinitions">
   <displayName>enter display name here</displayName>
   <description>enter description here</description>
   <resources>
    <stringTable>
     <string id="PopulateSearchProviderList">Populate List of search providers</string>
     <string id="IE_Explain_PopulateSearchProviderList">This policy setting will let you populate a list of search providers that will be displayed in Internet Explorer's search box.
  
  If you enable this policy setting and if the "Restrict search providers to a specific list of search providers" Group Policy setting is enabled, this list will be the only list that appears in the Internet Explorer drop-down list. If the "Add a specific list of search providers to the user's search provider list" Group Policy setting is enabled, this list will be added to the user's list of search providers.
  
  If you disable this policy setting or do not configure it, users will have complete freedom to create their own search provider list.</string>
    </stringTable>
   </resources>
  </policyDefinitionResources>
  
 2. แทน "ใส่ชื่อที่แสดงที่นี่" โดยใช้ชื่อของการแสดงผลที่คุณใช้ในขั้นตอน 4e ของส่วน "วิธีการสร้างเป็นไฟล์.adm ที่มีการตั้งค่านโยบาย"
 3. พิมพ์คำอธิบายเพื่อแทนสตริ "ป้อนคำอธิบายที่นี่"
 4. บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม.adml ตัวอย่างเช่น บันทึกเป็น SearchProvider.adm1
 5. คัดลอกแฟ้ม.adml %windir%\policydefinitions\ไดเรกทอรีของภาษาโฟลเดอร์
นโยบายนี้การตั้งค่าการช่วยให้คุณเพิ่มชุดของตัวให้บริการการค้นหาไปยังรายชื่อผู้ให้บริการค้นหาเริ่มต้นของผู้ใช้ ค่า ผู้ใช้สามารถเพิ่มตัวให้บริการการค้นหาใน ระหว่างการติดตั้ง หรือ โดยใช้แถบเครื่องมืออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มตัวให้บริการการค้นหา โดยใช้ของผู้ให้บริการค้นหาเว็บไซต์ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม และเอาตัวให้บริการการค้นหา อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม และเอาตัวให้บริการการค้นหาจากรายการของผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณให้ไว้ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' ถ้าคุณปิดการใช้การตั้งค่านโยบายนี้ หรือไม่กำหนดนั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดค่ารายการตัวให้บริการการค้นหานอกจากนี้การตั้งค่าคอนฟิกจำกัดการตั้งค่านโยบายอื่น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/02633470-396c-4e34-971a-0c5b090dc4fd1033.mspx
http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/90c3c5f5-b756-49b1-bfd6-a5da93305bbc1033.mspx
http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/1494d791-72e1-484b-a67a-22f66fbf9d171033.mspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918238 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB918238 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918238

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com