ID článku: 918355 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Patříte-li mezi zákazníky z řad malých firem, naleznete další informace o řešení potíží a výukové zdroje na webu Podpora pro malé firmy.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Úvod

Při použití programu Windows Defender se zpráva týkající se aktualizace definic zobrazí za následujících okolností:
 • Při spuštění programu Windows Defender obdržíte zprávu s výzvou k vyhledání nových definic.
  Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, vyzkoušejte metodu 1.
 • Pokud se pokusíte vyhledat aktualizace programu Windows Defender, zobrazí se chybová zpráva informující, že definice aktualizací nelze zkontrolovat, stáhnout nebo nainstalovat.
  Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, vyzkoušejte metodu 2.
Prohlédněte si všechny případné chybové zprávy.

Pokyny v tomto článku jsou určeny pro začátečníky i pro pokročilejší uživatele.

Patříte-li mezi domácí uživatele a máte tyto potíže se svým osobním počítačem, můžete získat bezplatnou podporu prostřednictvím telefonu, chatu nebo e-mailu. Máte-li tyto potíže se síťovým počítačem v práci, přečtěte si oddíl Informace pro uživatele v podnikové síti.


Řešení

Metoda 1: Kontrola dostupných aktualizací v programu Windows Defender

Chcete-li zkontrolovat aktualizace programu Windows Defender, postupujte takto:
 1. Spusťte program Windows Defender, pokud není dosud spuštěn. Učiníte tak kliknutím v nabídce Start na položku Programy a pak na příkaz Windows Defender.
 2. Vyhledejte nové definice. Tuto akci vyvoláte kliknutím na možnost Vyhledat aktualizace.
Metoda 2: Ruční instalace aktualizovaných definic a kontrola souborů služby Windows Update

Společnost Microsoft poskytuje aktualizace programu Windows Defender prostřednictvím služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby Windows Server Update Service (WSUS). V některých případech se chybové zprávy mohou zobrazit kvůli potížím s těmito službami, tedy potížím nesouvisejícím s programem Windows Defender. Chcete-li zjistit zdroj potíží, zkuste nejprve nainstalovat aktualizované definice ručně. Pokud aktualizované definice lze ručně nainstalovat, jsou potíže pravděpodobně způsobeny potížemi se službou Windows Update.

Krok 1: Restartování počítače (v případě potřeby)

Přepněte zpět do programu Windows Defender a poznamenejte si kód chyby na domovské stránce. Pokud chybová zpráva programu Windows Defender obsahuje kód 0x80240016, restartujte počítač. Pokud chybová zpráva programu Windows Defender neobsahuje kód 0x80240016, přejděte ke kroku 2.

Krok 2: Ruční instalace aktualizovaných definic

Chcete-li ručně nainstalovat aktualizované definice, postupujte takto:
 1. Navštivte portál zabezpečení na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:
  • Pokud používáte anglickou verzi systému Windows, navštivte následující web Security Portal:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Další informace o portálu zabezpečení pro neanglické verze systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   923159 Ruční stažení nejnovějších aktualizací definic pro program Windows Defender
 2. Podle pokynů na webu stáhněte a nainstalujte odpovídající aktualizace definic.
 3. Pokud nelze aktualizace definic nainstalovat ručně nebo pokud se i nadále zobrazují chybové zprávy týkající se aktualizací definic v programu Windows Defender, došlo pravděpodobně k situaci, jejíž řešení přesahuje možnosti tohoto článku. V takovém případě je vhodné požádat někoho o pomoc nebo se obrátit na technickou podporu.

  Další informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=cs#tab0
 4. Pokud aktualizované definice bylo možné ručně nainstalovat, jsou potíže pravděpodobně způsobeny potížemi se službou Windows Update. Proto byste měli pokračovat krokem 3.
Krok 3: Ověření, zda máte k dispozici všechny požadované soubory služby Windows Update

Chcete-li ověřit, zda máte k dispozici všechny požadované soubory služby Microsoft Windows Update, postupujte takto:
 1. Otevřete web Windows Update. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Nainstalujte všechny doporučené aktualizace. Máte-li potíže se službou Windows Update, došlo pravděpodobně k situaci vyžadující řešení potíží pro pokročilé uživatele. Pokud se necítíte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na technickou podporu. Další informace o řešení potíží a informace o možnostech získání bezplatné podpory v případě, že patříte mezi domácí uživatele, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/cs
Metoda 3: Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Ověřte, že nedochází k žádným potížím se službou Windows Update, funkcí Automatické aktualizace nebo službou WSUS (Windows Server Update Service).

Společnost Microsoft poskytuje aktualizace programu Windows Defender prostřednictvím služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby Windows Server Update Service (WSUS). V některých případech se mohou zobrazit chybové zprávy související s potížemi z některou z těchto služeb. V takovém případě se chybové zprávy nevztahují k vlastnímu programu Windows Defender. Při řešení možného problému se službou Windows Update postupujte takto.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Ověřte, zda soubor protokolu Windowsupdate.log neobsahuje nějaké chybové zprávy. Chcete-li tento soubor protokolu zobrazit, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte %windir%\windowsupdate.log a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Další informace o interpretaci souboru Windowsupdate.log naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   902093 Interpretace souboru Windowsupdate.log (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
  http://windowshelp.microsoft.com/windows/cs-cz/search.aspx?=&qu=%22windows+update+chyba%22
 3. Na webu Nápověda a postupy k systému Windows zadejte klíčová slova, která popisují stávající potíže.
Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003
 1. Ověřte, zda soubor protokolu Windowsupdate.log neobsahuje nějaké chybové zprávy. Chcete-li tento soubor protokolu zobrazit, postupujte takto:
  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte %windir%\windowsupdate.log a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Další informace o interpretaci souboru Windowsupdate.log naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   902093 Interpretace souboru Windowsupdate.log (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Na webové stránce Možnosti zadejte klíčová slova popisující stávající potíže.

Další informace

Podrobné příznaky

Dále je uveden seznam chybových zpráv, s nimiž se můžete setkat. Vyberte případ, který nejlépe vystihuje vaši situaci, a pak přejděte k odpovídající metodě řešení.

Případ 1: Při pokusu o spuštění programu Windows Defender se zobrazí následující chybová zpráva:
Vyhledejte nové definice.
Definice umožňují programu Windows Defender rozpoznat nejnovější nebezpečný nebo nevyžádaný software a zabránit jeho spuštění v počítači.
Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, vyzkoušejte metodu 1.

Případ 2: Když se pokusíte vyhledat, stáhnout nebo nainstalovat aktualizace z webu Microsoft Update, zobrazí se jedna z následujících chybových zpráv:
V daném programu nelze zkontrolovat aktualizace definic.
Zjištěná chyba: Kód kód_chyby
nebo
V daném programu nelze stáhnout aktualizace definic.
Zjištěná chyba: Kód kód_chyby
nebo
V daném programu nelze nainstalovat aktualizace definic.
Zjištěná chyba: Kód kód_chyby
Poznámka: Kód kód_chyby, který je uveden v těchto zprávách, představuje kód chyby, který se zobrazí (může se lišit). Nejběžnější kódy chyb jsou 0x8024402f a 0x80240016. Může se však zobrazit jiný kód chyby, například některý z následujících:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, vyzkoušejte metodu 2.

Tipy pro prevenci

Program Windows Defender nabízí možnost hledat nové definice automaticky. Chcete-li aktivovat automatické vyhledání nových definic, postupujte takto:
 1. Spusťte program Windows Defender.
 2. Klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.
 3. V části Automatická kontrola zaškrtněte políčko Automaticky prohledat tento počítač.
 4. Zaškrtněte políčko Před prohledáváním vyhledat aktualizace definic a pak klikněte na tlačítko Uložit. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
Program Windows Defender využívá při automatické aktualizaci nejnovějších definic funkci Automatické aktualizace systému Windows. Chcete-li, abychom funkci Automatické aktualizace zapnuli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li funkci Automatické aktualizace zapnout sami, přejděte k části Manuální oprava.


Automatická oprava


Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zapnutí funkce Automatické aktualizaceVypnutí funkce Automatické aktualizace
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li zapnout službu Automatické aktualizace, použijte postup pro příslušný operační systém:

Windows XP a Windows Server 2003
 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz wuaucpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na tlačítko Automaticky a pak na tlačítko OK.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. V nabídce Start přejděte na položku Všechny programy a potom klikněte na příkaz Windows Update.
 2. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení.
 3. Klikněte na položku Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno).
 4. V části Doporučené aktualizace kliknutím vyberte políčko Při stahování, instalaci nebo upozorňování na aktualizace zahrnout také doporučené aktualizace a poté klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

Další informace

Další informace o řešení těchto problémů naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
836941 Můžete se setkat s dočasnými chybami souvisejícími s připojením, pokud použijete k instalaci aktualizací systému Windows Update nebo Microsoft Update
924123 Při aktualizaci definic programu Windows Defender v systému Windows 2000 se může zobrazit chybová zpráva: 0x80240022 – v jednotce je nesprávná disketa.
919448 Při pokusu o instalaci sady definic programu Windows Defender do počítače se službou Software Update Services (SUS) 1.0 se zobrazí chybová zpráva: Chyba 0x8024002b
816731 Chybová zpráva: 0x80070005 Přístup byl odepřen. K provedení požadované operace nemáte oprávnění
900936 Při hledání dostupných aktualizací na webu Windows Update se může zobrazit chybová zpráva 0x8024402C
818018 Řešení problémů s připojením k webu Windows Update nebo Microsoft Update
906602 Postup řešení běžných potíží s instalací u služeb Windows Update, Microsoft Update a Windows Server Update Services
Nejčastější dotazy týkající se programu Windows Defender naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/products/features/windows-defender
Nejčastější dotazy týkající se služby Windows Update naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx?ln=cs
Informace pro uživatele v podnikové síti

Podrobné metody uvedené v tomto článku můžete použít k řešení potíží s počítačem v práci. Pokud však pracujete v podnikovém prostředí, je možné, že správce sítě nakonfiguroval síť způsobem, který vám brání stahovat definice. Je rovněž možné, že správce sítě nasadil v síti server služby Microsoft Software Update Services. Síť může například používat službu SUS (Software Update Service) verze 1.0. Program Windows Defender však nemůže přijímat aktualizace ze služby SUS 1.0. V takovém případě je třeba, aby správce sítě nasadil službu WSUS (Windows Server Update Services). Definice pro program Windows Defender musí být nabízeny ze serveru WSUS. Proto je vhodné nejprve kontaktovat správce sítě a ověřit, zda tyto potíže vůbec můžete sami odstranit, a teprve pak zkoušet jednotlivé metody uvedené v tomto článku.

Vlastnosti

ID článku: 918355 - Poslední aktualizace: 3. ledna 2013 - Revize: 17.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Klíčová slova: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com