Αναγν. άρθρου: 918355 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αν είστε πελάτης του προγράμματος Small Business, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για το Small Business.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Εισαγωγή

Κατά τη χρήση του Windows Defender λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρεται στις ενημερώσεις ορισμών σε μία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:
 • Όταν ανοίγετε το Windows Defender, λαμβάνετε ένα μήνυμα, στο οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχουν νεότεροι ορισμοί.
  Αν αυτό ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση, δοκιμάστε τη Μέθοδο 1.
 • Όταν προσπαθείτε να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις για το Windows Defender, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος, η λήψη ή η εγκατάσταση των ενημερώσεων ορισμών.
  Αν αυτό ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση, δοκιμάστε τη Μέθοδο 2.
Ανατρέξτε σε όλα τα πιθανά μηνύματα σφάλματος.

Οι οδηγίες σε αυτό το άρθρο προορίζονται για αρχάριους χρήστες ή σε εκείνους που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση υπολογιστών.

Αν είστε οικιακός χρήστης που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα στον προσωπικό του υπολογιστή, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη χωρίς χρέωση μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο πρόβλημα σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο στο χώρο εργασίας σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για χρήστες ενός εταιρικού δικτύου".


Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Μέθοδος 1: Έλεγχος για ενημερώσεις του Windows Defender

Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις του Windows Defender , ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Windows Defender, αν δεν είναι ήδη ανοιχτό. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Defender.
 2. Ελέγξτε για νέους ορισμούς. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις τώρα (Check for Updates Now).
Μέθοδος 2: Εγκαταστήστε με μη αυτόματο τρόπο τους ορισμούς ενημέρωσης και επαληθεύστε τα αρχεία του Windows Update

Η Microsoft διανέμει τις ενημερώσεις του Windows Defender μέσω του Windows Update, των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) και της υπηρεσίας Windows Server Update Service (WSUS). Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος εξαιτίας προβλημάτων στις υπηρεσίες αυτές και όχι εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με το Windows Defender. Για να προσπαθήσετε να εξακριβώσετε την πηγή του προβλήματος, θα πρέπει πρώτα να επιχειρήσετε να κάνετε μη αυτόματη εγκατάσταση των ορισμών ενημέρωσης. Αν είστε σε θέση να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τους ορισμούς ενημέρωσης, το πρόβλημα πιθανότατα προκαλείται από ένα ζήτημα στο Windows Update.

Βήμα 1: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, αν χρειάζεται.

Μεταβείτε και πάλι στο παράθυρο του Windows Defender και σημειώστε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα. Αν το μήνυμα σφάλματος που λάβατε στο Windows Defender περιέχει τον κωδικό 0x80240016, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Αν το μήνυμα σφάλματος που λάβατε στο Windows Defender δεν περιέχει τον κωδικό 0x80240016, προχωρήστε στο βήμα 2.

Βήμα 2: Εγκαταστήστε με μη αυτόματο τρόπο τους ορισμούς ενημέρωσης

Για να εγκαταστήσετε τους ορισμούς ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την Πύλη Ασφαλείας (Security Portal) σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
  • Εάν χρησιμοποιείτε την αγγλική έκδοση των Windows, επισκεφθείτε την Πύλη Ασφαλείας (Security Portal) στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πύλη Ασφαλείας (Security Portal) για μη αγγλικές εκδόσεις των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   923159 Τρόπος μη αυτόματης λήψης των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ορισμών για το Windows Defender
 2. Ακολουθήστε τα βήματα στην τοποθεσία Web, για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των κατάλληλων ενημερώσεων ορισμών.
 3. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων με μη αυτόματο τρόπο ή αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ορισμών στο Windows Defender, το πρόβλημα οφείλεται σε κάποιο άλλο ζήτημα, που δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο άρθρο. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλό να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο γνωστό σας ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web.
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=el#tab0
 4. Αν είστε σε θέση να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τους ορισμούς ενημέρωσης, το πρόβλημα πιθανότατα προκαλείται από κάποιο ζήτημα στο Windows Update. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προχωρήσετε στο βήμα 3.
Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία του Windows Update

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία του Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Windows Update στο Web. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Εγκαταστήστε όλες τις συνιστώμενες ενημερωμένες εκδόσεις. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Windows Update, το πρόβλημα οφείλεται σε άλλες αιτίες και για την αντιμετώπισή του θα απαιτηθεί να εφαρμόσετε τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, θα ήταν καλό να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο γνωστό σας ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και για να λάβετε υποστήριξη χωρίς χρέωση, σε περίπτωση που είστε οικιακός χρήστης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/el
Μέθοδος 3: Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Επιβεβαιώστε ότι δεν εμφανίζονται προβλήματα στα Windows Update, στις Αυτόματες Ενημερώσεις (Automatic Updates) ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Service (WSUS)

Η Microsoft διανέμει τις ενημερωμένες εκδόσεις του Windows Defender μέσω του Windows Update, των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) και της υπηρεσίας Windows Server Update Service (WSUS). Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος εξαιτίας προβλημάτων σε μία από τις υπηρεσίες αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές τα μηνύματα σφάλματος δεν σχετίζονται με το ίδιο το Windows Defender. Για να αντιμετωπίσετε ένα πιθανό πρόβλημα με το Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Εξετάστε το αρχείο Windowsupdate.log για μηνύματα σφάλματος. Για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε %windir%\windowsupdate.log στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης του αρχείου Windowsupdate.log, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
   902093 Τρόπος ανάγνωσης του αρχείου Windowsupdate.log
 2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://windowshelp.microsoft.com/windows/el-GR/search.aspx?=&qu=windows+update+error
 3. Στην ιστοσελίδα «Βοήθεια των Windows και διαδικασίες» (Windows Help and How-to), καταχωρήστε τις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το πρόβλημα.
Microsoft Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
 1. Εξετάστε το αρχείο Windowsupdate.log για μηνύματα σφάλματος. Για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\windowsupdate.log στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης του αρχείου Windowsupdate.log, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
   902093 Τρόπος ανάγνωσης του αρχείου Windowsupdate.log
 2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Στην ιστοσελίδα Επιλογές (Options), καταχωρήστε τις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το πρόβλημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομερή συμπτώματα

Εδώ παρατίθενται τα ακριβή μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανιστούν. Επιλέξτε την περίπτωση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, για να προχωρήσετε στη σωστή μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσετε.

Περίπτωση 1: Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε το Windows Defender:
Ελέγξτε για νέους ορισμούς.
Οι ορισμοί επιτρέπουν στο Windows Defender να εντοπίζει το πιο πρόσφατο επιβλαβές ή ανεπιθύμητο λογισμικό και να αποτρέπει την εκτέλεσή του στον υπολογιστή σας. (Check for new definitions. Definitions allow Windows Defender to detect the latest harmful or unwanted software and prevent from running on your computer.)
Αν αυτό ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση, δοκιμάστε τη Μέθοδο 1.

Περίπτωση 2: Εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις, να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων ή να προχωρήσετε σε εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία του Windows Update στο Web:
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ελέγξει αν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ορισμών (The program can’t check for definition updates)
Εντοπίστηκε σφάλμα: (Error found:) Κωδικός (Code) κωδικός_σφάλματος
ή
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει λήψη ενημερωμένων εκδόσεων ορισμών (The program can’t download definition updates)
Εντοπίστηκε σφάλμα: (Error found:) Κωδικός (Code) κωδικός_σφάλματος
ή
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ορισμών (The program can’t install definition updates)
Εντοπίστηκε σφάλμα: (Error found:) Κωδικός (Code) κωδικός_σφάλματος
Σημείωση Ο κωδικός_σφάλματος που εμφανίζεται στα μηνύματα αυτά είναι ο κωδικός που αντιστοιχεί στο σφάλμα που αντιμετωπίζετε, ενώ ενδέχεται να είναι διαφορετικός κάθε φορά. Οι πιο κοινοί κωδικοί σφάλματος είναι 0x8024402f ή 0x80240016. Ωστόσο, ενδέχεται να λάβετε διαφορετικό κωδικό σφάλματος, όπως έναν από τους εξής:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
Αν αυτό ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση, δοκιμάστε τη Μέθοδο 2.

Συμβουλές πρόληψης

Το Windows Defender διαθέτει μια επιλογή, ώστε να ελέγχει αυτόματα αν υπάρχουν καινούριοι ορισμοί. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματου ελέγχου για καινούριους ορισμούς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Windows Defender.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Στην περιοχή Αυτόματη σάρωση (Automatic scanning), κάντε κλικ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σάρωση του υπολογιστή μου (Automatically scan my computer) .
 4. Κάντε κλικ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις ορισμών πριν από τη σάρωση (Check for updated definitions before scanning), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save). Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
Το Windows Defender χρησιμοποιεί την υπηρεσία Αυτόματων ενημερώσεων των Windows (Windows Automatic Updates) για την αυτόματη εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ορισμών. Για να ενεργοποιήσουμε τις Αυτόματες ενημερώσεις για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να ενεργοποιήσετε οι ίδιοι τις Αυτόματες ενημερώσεις, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".


Αυτόματη επίλυση


Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ενεργοποίηση Αυτόματων ενημερώσεωνΑπενεργοποίηση Αυτόματων ενημερώσεων
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να ενεργοποιήσετε οι ίδιοι τις Αυτόματες ενημερώσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα βάσει του λειτουργικού σας συστήματος:

Windows XP και Windows Server 2003
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε wuaucpl.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα (Automatic) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων (Change settings).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων (προτείνεται) (Install updates automatically (recommended)).
 4. Στην περιοχή Προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις (Recommended updates), κάντε κλικ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνονται οι προτεινόμενες ενημερώσεις στη λήψη, εγκατάσταση ή ειδοποίηση σχετικά με τις ενημερώσεις (Include recommended updates when downloading, installing, or notifying me about updates), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
836941 Ενδεχομένως να προκύψουν προσωρινά σφάλματα σε σχέση με τη σύνδεση εάν χρησιμοποιείτε το Windows Update ή το Microsoft Update για την εγκατάσταση των ενημερώσεων
924123 Μήνυμα σφάλματος κατά την ενημέρωση των ορισμών του Windows Defender στα Windows 2000: "0x80240022 - λάθος δισκέτα στη μονάδα δίσκου." (0x80240022 - wrong diskette is in the drive.)
919448 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ενημερώσετε το σύνολο ορισμών του Windows Defender σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) 1.0: "σφάλμα 0x8024002b" (error 0x8024002b)
816731 Μήνυμα σφάλματος: "0x80070005 Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία" (0x80070005 Access is denied. You do not have permission to perform the requested operation)
900936 Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος "0x8024402C" κατά τον έλεγχο ενημερώσεων στην τοποθεσία του Windows Update στο Web
818018 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης με το Windows Update ή το Microsoft Update (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
906602 Τρόπος αντιμετώπισης κοινών ζητημάτων εγκατάστασης του Windows Update, του Microsoft Update και των υπηρεσιών Windows Server Update Services
Για να δείτε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Windows Defender, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/products/features/windows-defender
Για να δείτε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Windows Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx?ln=el
Πληροφορίες για χρήστες εταιρικού δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους βήμα προς βήμα που περιέχονται σε αυτό το άρθρο, για να αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα στον υπολογιστή που βρίσκεται στο χώρο εργασίας σας. Ωστόσο, αν βρίσκεστε σε εταιρικό περιβάλλον, ο διαχειριστής του δικτύου πιθανόν να έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους του δικτύου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε λήψη των ορισμών. Επιπλέον, ο διαχειριστής του δικτύου ενδέχεται να έχει αναπτύξει το διακομιστή των υπηρεσιών Microsoft Software Update Services στο δίκτυο. Για παράδειγμα, το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί το Software Update Service (SUS) 1.0. Ο Windows Defender δεν είναι σε θέση να λάβει ενημερώσεις από το SUS 1.0. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να αναπτύξει το Windows Server Update Services (WSUS). Οι ορισμοί για το Windows Defender πρέπει να παρέχονται από το διακομιστή WSUS. Για το λόγο αυτό, προτού εφαρμόσετε τις μεθόδους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό στο χώρο εργασίας σας, θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε πρώτα με το διαχειριστή του δικτύου, για να διαπιστώσετε αν είστε σε θέση να επιδιορθώσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα μόνοι σας.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 918355 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013 - Αναθεώρηση: 17.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com