Numer ID artykułu: 918355 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Wprowadzenie

Podczas korzystania z programu Windows Defender pojawia się komunikat o błędzie dotyczący aktualizacji definicji. Zdarza się to w dwóch następujących sytuacjach:
 • Podczas otwierania programu Windows Defender pojawia się komunikat informujący, że należy sprawdzić dostępność nowych definicji.
  W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 1.
 • Podczas próby sprawdzenia dostępności aktualizacji w programie Windows Defender pojawia się komunikat o błędzie informujący, że nie można sprawdzić dostępności aktualizacji definicji, pobrać ich lub zainstalować.
  W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 2.
Zobacz wszystkie możliwe komunikaty o błędach.

Instrukcje opisane w niniejszym artykule są przeznaczone dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów.

Jeśli ten problem występuje na domowym komputerze osobistym, można uzyskać bezpłatną pomoc techniczną za pośrednictwem telefonu, rozmowy w sieci Web lub poczty e-mail. Jeśli ten problem występuje na komputerze sieciowym w pracy, należy przeczytać sekcję Informacje dla użytkowników sieci przedsiębiorstwa.


Rozwiązanie

Metoda 1. Sprawdzenie dostępności aktualizacji w programie Windows Defender

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w programie Windows Defender, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Windows Defender, jeśli jeszcze nie jest otwarty. Aby to zrobić, w menu Start kliknij polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Windows Defender.
 2. Sprawdź dostępność nowych definicji. Aby to zrobić, kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje teraz.
Metoda 2. Ręczne zainstalowanie definicji aktualizacji i weryfikacja plików usługi Windows Update

Firma Microsoft dostarcza aktualizacje programu Windows Defender przy użyciu usługi Microsoft Windows Update, aktualizacji automatycznych i usługi WSUS (Windows Server Update Service). W niektórych przypadkach komunikaty o błędach mogą się pojawiać z powodu problemów z tymi usługami, a nie z programem Windows Defender. Aby ustalić źródło problemu, najpierw należy spróbować ręcznie zainstalować definicje aktualizacji. Jeśli definicje aktualizacji można zainstalować ręcznie, problem prawdopodobnie dotyczy usługi Windows Update.

Krok 1: Ponowne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym (w razie potrzeby)

Przełącz się ponownie do programu Windows Defender i zanotuj kod błędu wyświetlany na stronie głównej. Jeśli komunikat o błędzie wyświetlany w programie Windows Defender zawiera kod błędu 0x80240016, uruchom ponownie komputer. Jeśli komunikat o błędzie wyświetlany w programie Windows Defender nie zawiera kodu błędu 0x80240016, przejdź do kroku 2.

Krok 2: Ręczna instalacja definicji aktualizacji

Aby ręcznie zainstalować definicje aktualizacji, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź portal zabezpieczeń w jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
  • Jeśli używasz angielskiej wersji systemu Windows, odwiedź portal zabezpieczeń w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących portalu zabezpieczeń dla wersji systemu Windows innych niż angielskie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   923159 Jak ręcznie pobrać najnowsze aktualizacje definicji dla programu Windows Defender
 2. Aby pobrać i zainstalować odpowiednie aktualizacje definicji, wykonaj kroki podane w tej witrynie sieci Web.
 3. Jeśli nie można ręcznie zainstalować aktualizacji definicji lub nadal pojawiają się komunikaty o błędach dotyczące aktualizacji definicji w programie Windows Defender, oznacza to, że występują problemy, których nie uwzględniono w niniejszym artykule. W takim przypadku można poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z Pomocą techniczną.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl#tab0
 4. Jeśli zaktualizowane definicje można zainstalować ręcznie, problem prawdopodobnie dotyczy usługi Windows Update. W takim przypadku przejdź do kroku 3.
Krok 3: Sprawdzenie obecności wszystkich wymaganych plików usługi Windows Update

Aby sprawdzić, czy są obecne wszystkie wymagane pliki usługi Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz witrynę Windows Update w sieci Web. W tym celu należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje. Jeśli występują problemy z usługą Windows Update, mogą one wymagać przeprowadzenia procedury zaawansowanego rozwiązywania problemów. Jeśli nie masz doświadczenia w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów, możesz poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z Pomocą techniczną. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz sposobu uzyskania bezpłatnej pomocy technicznej dla użytkowników domowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/pl-pl
Metoda 3. Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Sprawdzanie, czy nie występują problemy z usługą Windows Update lub Aktualizacje automatyczne ani programem Windows Server Update Service (WSUS)

Firma Microsoft dostarcza aktualizacje programu Windows Defender przy użyciu usługi Microsoft Windows Update, aktualizacji automatycznych i usługi WSUS (Windows Server Update Service). Czasami mogą pojawiać się komunikaty o błędach, których przyczyną są problemy z tymi usługami. W takich przypadkach te komunikaty o błędach nie są związane z samym programem Windows Defender. Aby rozwiązać potencjalny problem z usługą Windows Update, wykonaj następujące kroki.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Sprawdź, czy w pliku Windowsupdate.log nie ma komunikatów o błędach. Aby wyświetlić ten plik dziennika, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wpisz %windir%\windowsupdate.log w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu czytania pliku Windowsupdate.log, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   902093 Jak odczytywać plik Windowsupdate.log
 2. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/help
 3. Na stronie sieci Web „Pomoc i opisy wykonywania określonych zadań dotyczące systemu Windows” wprowadź słowa kluczowe, które opisują problem.
Systemy Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
 1. Sprawdź, czy w pliku Windowsupdate.log nie ma komunikatów o błędach. Aby wyświetlić ten plik dziennika, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom,wpisz %windir%\windowsupdate.log w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu czytania pliku Windowsupdate.log, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   902093 Jak odczytywać plik Windowsupdate.log
 2. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Na stronie sieci Web Options wprowadź słowa kluczowe opisujące problem.

Więcej informacji

Szczegółowe symptomy

Poniżej wymieniono dokładne komunikaty o błędach, które mogą się pojawiać. Wybierz przypadek najlepiej opisujący daną sytuację, aby zastosować właściwą metodę.

Przypadek 1: Podczas próby uruchomienia programu Windows Defender pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Sprawdź , czy są nowe definicje.
Korzystając z definicji, program Windows Defender wykrywa najnowsze szkodliwe lub niechciane oprogramowanie i zapobiega jego uruchomieniu na komputerze.
W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 1.

Przypadek 2: Przy próbie sprawdzenia dostępności aktualizacji w witrynie Windows Update w sieci Web, ich pobrania lub zainstalowania pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędach:
Program nie może sprawdzić, czy są aktualizacje definicji
Znaleziono błąd: kod kod_błędu
lub
Program nie może pobrać aktualizacji definicji
Znaleziono błąd: kod kod_błędu
lub
Program nie może zainstalować aktualizacji definicji
Znaleziono błąd: kod kod_błędu
Uwaga: Symbol zastępczy kod_błędu występujący w tych komunikatach o błędach oznacza otrzymywany kod błędu, który może się zmieniać. Najczęściej występujące kody błędów to 0x8024402f i 0x80240016. Jednak może również zostać zwrócony inny kod błędu, na przykład jeden z następujących:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 2.

Porady dotyczące zapobiegania

W programie Windows Defender jest dostępna opcja automatycznego sprawdzania dostępności nowych definicji. Aby włączyć tę opcję, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Windows Defender.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
 3. W obszarze Skanowanie automatyczne zaznacz pole wyboru Automatycznie skanuj mój komputer (zalecane).
 4. Zaznacz pole wyboru Wyszukaj zaktualizowane definicje przed skanowaniem, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
Program Windows Defender współpracuje z funkcją aktualizacji automatycznych systemu Windows, automatycznie instalując najnowsze definicje. Aby automatycznie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Włączenie funkcji Aktualizacje automatyczneWyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności (odpowiednio do używanego systemu operacyjnego):

Windows XP i Windows Server 2003
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz wuaucpl.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij opcję Automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. Kliknij łącze Zmień ustawienia.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tych problemów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836941 Podczas korzystania z usługi Windows Update lub Microsoft Update w celu zainstalowania aktualizacji mogą wystąpić tymczasowe błędy związane z połączeniem
924123 Komunikat o błędzie podczas aktualizacji definicji programu Windows Defender w systemie Windows 2000: „0x80240022 — w stacji znajduje się niewłaściwa dyskietka” (strona może być w języku angielskim)
919448 Wyświetlany jest komunikat o błędzie podczas próby zaktualizowania zestawu definicji programu Windows Defender na komputerze z uruchomionymi usługami Software Update Services (SUS) 1.0: „błąd 0x8024002b”
816731 Komunikat o błędzie: „0x80070005 Odmowa dostępu. Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji”
900936 Podczas wyszukiwania aktualizacji w witrynie Windows Update w sieci Web może się pojawić komunikat o błędzie „0x8024402C”
818018 Jak rozwiązywać problemy z połączeniem z usługą Windows Update lub Microsoft Update
906602 Rozwiązywanie typowych problemów z instalacją dotyczących usług Windows Update i Microsoft Update oraz programu Windows Server Update Services
Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi programu Windows Defender, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/products/features/windows-defender
Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi usługi Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx?ln=pl
Informacje dla użytkowników sieci przedsiębiorstwa

Metod opisanych krok po kroku w niniejszym artykule możesz użyć do rozwiązania tego problemu występującego na komputerze roboczym. Jeśli jednak pracujesz w środowisku korporacyjnym, administrator sieci mógł skonfigurować sieć w sposób, który zapobiega pobieraniu definicji. Ponadto administrator sieci mógł wdrożyć w sieci serwer usług Microsoft Software Update Services. Na przykład w sieci może być używany program SUS (Software Update Service) 1.0. Program Windows Defender nie może odbierać aktualizacji od programu SUS 1.0. W takim przypadku administrator sieci musi wdrożyć program WSUS (Windows Server Update Services). Definicje programu Windows Defender muszą być dostarczane z serwera usług WSUS. Dlatego przed próbą zastosowania w pracy metod opisanych w tym artykule warto skontaktować się z administratorem sieci, aby dowiedzieć się, czy samodzielne rozwiązanie tego problemu jest w ogóle możliwe.

Właściwości

Numer ID artykułu: 918355 - Ostatnia weryfikacja: 3 stycznia 2013 - Weryfikacja: 14.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com