Artikel-id: 918355 - Visa produkter som artikeln gäller.
Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.
Visa alla | Dölj alla

Inledning

När du använder Windows Defender får du ett meddelande om definitionsuppdateringar i någon av följande situationer:
 • När du öppnar Windows Defender får du ett meddelande som säger att du bör kontrollera om det finns nya definitioner.
  Om det här beskriver din situation provar du med Metod 1.
 • När du försöker söka efter uppdateringar till Windows Defender får du ett felmeddelande som säger att det inte går att söka efter, hämta eller installera definitionsuppdateringar.
  Om det här beskriver din situation provar du med Metod 2.
Se alla möjliga felmeddelanden.

Anvisningarna i den här artikeln är avsedda för användare på nybörjarnivå och för mer avancerade användare.

Om du är hemanvändare och det här problemet uppstår kan du få kostnadsfri support via telefon, chatt eller e-post. Om det här problemet uppstår i en nätverksansluten dator på jobbet bör du läsa avsnittet Information för användare i ett företagsnätverk.


Lösning

Metod 1: Sök efter uppdateringar i Windows Defender

Så här söker du efter uppdateringar i Windows Defender:
 1. Starta Windows Defender om det inte redan är igång. Klicka på Start, Program och sedan på Windows Defender.
 2. Sök efter nya definitioner. Klicka på Sök efter uppdateringar.
Metod 2: Installera uppdateringsdefinitioner och kontrollera Windows Update-filer manuellt

Microsoft tillhandahåller uppdateringar för Windows Defender via Windows Update, Automatiska uppdateringar och Windows Server Update Service (WSUS). Ibland kan du få felmeddelanden på grund av problem i de här tjänsterna. Problemet finns då inte i Windows Defender. Du kan försöka bestämma var problemet finns genom att försöka installera uppdateringsdefinitionerna manuellt. Om du kan installera uppdateringsdefinitionerna manuellt finns problemet förmodligen i Windows Update.

Steg 1: Starta om datorn om så behövs

Återgå till Windows Defender och titta på felkoden på startsidan. Om felmeddelandet som du fick i Windows Defender innehåller koden 0x80240016 startar du om datorn. Om felmeddelandet som du fick i Windows Defender inte innehåller koden 0x80240016 går du till Steg 2.

Steg 2: Installera uppdateringsdefinitionerna manuellt

så här:
 1. Besök säkerhetsportalen på någon av följande Microsoft-webbplatser:
  • Om du använder den engelska versionen av Windows besöker du säkerhetsportalen på följande Microsoft-webbplats:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Om du vill veta mer om säkerhetsportalen för icke-engelska versioner av Windows, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   923159 Hämta de senaste definitionsuppdateringarna för Windows Defender manuellt
 2. Följ anvisningarna på webbplatsen för hämtning och installation av definitionsuppdateringarna.
 3. Om du inte kan installera definitionsuppdateringarna manuellt eller om du ändå får felmeddelanden om definitionsuppdateringar i Windows Defender, beror problemet på något annat och kan inte åtgärdas med hjälp av de metoder som beskrivs i den här artikeln. I så fall måste du kanske be någon om hjälp eller kontakta Support.

  Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor finns på följande Microsoft-webbplats:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sv#tab0
 4. Om du kunde installera uppdateringsdefinitionerna manuellt finns problemet förmodligen i Windows Update. I så fall kan du gå vidare med Steg 3.
Steg 3: Kontrollera att du har alla Windows Update-filer som krävs

Så här kontrollerar du att du har alla Windows Update-filer som krävs:
 1. Öppna webbplatsen Windows Update. Det gör du från följande Microsoft-webbplats:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Installera alla rekommenderade uppdateringar. Om du har problem med Windows Update beror det på något som kräver avancerad felsökning. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta Support. Ytterligare information om felsökning och information om kostnadsfri support för hemanvändare finns på följande Microsoft-webbplats:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608
Metod 3: Avancerad felsökning

Kontrollera att inga problem uppstår med Windows Update, Automatiska uppdateringar eller WSUS (Windows Server Update Service)

Microsoft tillhandahåller uppdateringar för Windows Defender via Windows Update, Automatiska uppdateringar och Windows Server Update Service (WSUS). Ibland kan du få felmeddelanden som beror på problem i någon av de här tjänsterna. I så fall finns inte problemet i Windows Defender. Så här felsöker du ett problem som kan finnas i Windows Update:

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Leta efter felmeddelanden i filen Windowsupdate.log. Så här visar du loggfilen:
  1. Klicka på Start, skriv %windir%\windowsupdate.log i rutan Påbörja sökning och tryck på Retur.
  2. Om du vill veta mer om hur du läser filen Windowsupdate.log klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   902093 Läsa filen Windowsupdate.log (Detta kan vara på engelska)
 2. Besök följande Microsoft-webbplats:
  http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/help
 3. Skriv nyckelorden som beskriver problemet på webbsidan Hjälp och anvisningar för Windows.
Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
 1. Leta efter felmeddelanden i filen Windowsupdate.log. Så här visar du loggfilen:
  1. Klicka på Start och Kör, skriv %windir%\windowsupdate.log i rutan Öppna och tryck sedan på Retur.
  2. Om du vill veta mer om hur du läser filen Windowsupdate.log klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   902093 Läsa filen Windowsupdate.log (Detta kan vara på engelska)
 2. Besök följande Microsoft-webbplats:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Skriv nyckelorden som beskriver problemet på sidan Alternativ.

Mer Information

Detaljerade symptom

Här finns de felmeddelanden som kan visas. Välj det fall som bäst beskriver din situation så att du kan gå vidare med rätt metod.

Fall 1: Ett felmeddelande av den här typen visas när du försöker starta Windows Defender:
Sök efter nya definitioner.
Med hjälp av de här definitionerna kan Windows Defender upptäcka de senaste skadliga och oönskade programmen och förhindra att de körs på datorn.
Om det här beskriver din situation provar du med Metod 1.

Fall 2: Du får ett av följande felmeddelanden när du försöker söka efter, hämta eller installera uppdateringar från webbplatsen Windows Update:
Det går inte att söka efter uppdaterade definitioner
Fel hittades: Kod error_code
eller
Det går inte att hämta uppdaterade definitioner
Fel hittades: Kod error_code
eller
Det går inte att installera uppdaterade definitioner
Fel hittades: Kod error_code
Obs! Den error_code som ingår i de här meddelandena representerar den felkod som du får och kan variera. De vanligaste felkoderna är 0x8024402f eller 0x80240016. Du kan också få någon av följande felkoder:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
Om det här beskriver din situation provar du med Metod 2.

Så här undviker du problem i framtiden

I Windows Defender finns ett alternativ som automatiskt söker efter nya definitioner. Gör så här om du vill aktivera alternativet:
 1. Starta Windows Defender.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Alternativ.
 3. Under Automatisk sökning markerar du kryssrutan Sök igenom datorn automatiskt.
 4. Markera kryssrutan Sök efter uppdaterade definitioner före sökningen och klicka sedan på Spara. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
Windows Defender fungerar tillsammans med funktionen Automatiska uppdateringar och installerar de senaste definitionerna automatiskt. Om du vill att vi ska aktivera Automatiska uppdateringar åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.


Lös det åt mig


Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Dölj tabellenVisa tabellen
Aktivera Automatiska uppdateringarInaktivera Automatiska uppdateringar
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Om du vill aktivera Automatiska uppdateringar själv följer du anvisningarna nedan som gäller ditt operativsystem:

Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start och Kör, skriv wuaucpl.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Automatiskt och klicka sedan på OK.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Klicka på Start, Alla program och sedan på Windows Update.
 2. Klicka på Ändra inställningar.
 3. Klicka på Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas).
 4. Under Rekommenderade uppdateringar markerar du kryssrutan Inkludera rekommenderade uppdateringar när uppdateringar för datorn upptäcks, hämtas eller installeras och klickar sedan på OK.

  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.

Ytterligare information

Om du vill veta mer om felsökning av de här problemen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
836941 Tillfälliga anslutningsproblem kan uppstå när du använder Windows Update eller Microsoft Update för att installera uppdateringar
924123 Felmeddelande vid uppdatering av definitioner för Windows Defender i Windows 2000: "0x80240022 - fel diskett sitter i enheten" (Detta kan vara på engelska)
919448 Felmeddelande vid försök att uppdatera definitionsuppsättningen för Windows Defender på en dator som kör SUS (Software Update Services) 1.0: "error 0x8024002b"
816731 Felmeddelande: "0x80070005 Åtkomst nekad Du har inte behörighet att utföra den begärda åtgärden" (Detta kan vara på engelska)
900936 Felmeddelandet "0x8024402C" visas när du söker efter uppdateringar på webbplatsen Windows Update (Detta kan vara på engelska)
818018 Så här felsöker du problem vid anslutning till Windows Update eller Microsoft Update
906602 Felsökning av vanliga installationsproblem med Windows Update, Microsoft Update och Windows Server Update Services
För att se vanliga frågor och svar om Windows Defender, besök följande Microsoft webbplats:
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/products/features/windows-defender
För att se vanliga frågor och svar om Windows Update, besök följande Microsoft webbplats:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx?ln=sv
Information för användare på ett företagsnätverk

Du kan felsöka problemet på datorn med hjälp av steg-för-steg-anvisningarna i den här artikeln. Om du befinner dig i en företagsmiljö kan nätverksadministratören ha konfigurerat nätverket på ett sådant sätt att du inte kan hämta definitionerna. Dessutom kan en nätverksadministratör ha distribuerat Microsoft Software Update Services-servern i nätverket. SUS (Software Update Service) 1.0 kan till exempel användas i nätverket, och Windows Defender kan inte ta emot uppdateringar från SUS 1.0. I så fall måste nätverksadministratören distribuera WSUS (Windows Server Update Services). Definitionerna för Windows Defender måste sedan erbjudas från WSUS-servern. Innan du provar metoderna i den här artikeln kan det vara bra att kontakta nätverksadministratören och fråga om du verkligen kan åtgärda problemet själv.

Egenskaper

Artikel-id: 918355 - Senaste granskning: den 3 januari 2013 - Revision: 9.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Nyckelord: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com