หมายเลขบทความ (Article ID): 918355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

ขณะที่คุณใช้ Windows Defender คุณได้รับข้อความอ้างอิงการปรับปรุงข้อกำหนดในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณเปิด Windows Defender คุณได้รับข้อความแจ้งให้ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
  ถ้าสิ่งนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ ลอง วิธีที่ 1
 • เมื่อคุณลองตรวจหาการปรับปรุงใน Windows Defender คุณได้รับข้อความแจ้งว่าไม่สามารถตรวจสอบ ดาวน์โหลดหรือติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดได้
  ถ้าสิ่งนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ ลอง วิธีที่ 2
ดู ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ทั้งหมดที่เป็นไปได้

คำแนะนำในบทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เริ่มต้น หรือผู้มีประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้ว

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบ้านและประสบปัญหานี้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอรับ การสนับสนุนทางโทรศัพท์ การสนทนาหรืออีเมลได้ฟรีไม่มีค่าบริการ ถ้าคุณประสบปัญหานี้กับคอมพิวเตอร์เครือข่ายในที่ทำงาน โปรดอ่านหัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ใช้เครือข่ายองค์กร"


การแก้ไข

วิธีที่ 1: ตรวจหาการปรับปรุงใน Windows Defender

เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรงุใน Windows Defender ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windows Defender ถ้ายังไม่ได้เปิดไว้ โดยคลิก Start คลิก Programs แล้วคลิก Windows Defender
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ โดยคลิก ตรวจหาการปรับปรุงทันที
วิธีที่ 2: ติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดด้วยตนเองและตรวจสอบไฟล์ Windows Update

Microsoft จะดำเนินการปรับปรุง Windows Defender ผ่าน Windows Update, Automatic Updates และ Windows Server Update Service (WSUS) ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เนื่องจากเกิดปัญหากับบริการนี้แทนที่จะเกิดปัญหากับ Windows Defender เพื่อตรวจหาสาเหตุของปัญหา ลองติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดด้วยตนเองก่อน ถ้าคุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดด้วยตนเองได้ ปัญหาอาจมีแนวโน้มมาจากปัญหาของ Windows Update

ขั้นตอนที่ 1: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ถ้าจำเป็น

กลับไปที่ Windows Defender และจดบันทึกรหัสข้อผิดพลาดในหน้าหลัก ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับใน Windows Defender แสดงรหัสข้อผิดพลาด 0x80240016 ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับใน Windows Defender ไม่มี 0x80240016 ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดด้วยตนเอง

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เข้าไปที่พอร์ทัลความปลอดภัยที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณใช้ Windows เวอร์ชันภาษาอังกฤษ เข้าไปที่พอร์ทัลความปลอดภัยที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ทัลความปลอดภัยสำหรับ Windows ที่ไม่ใช่เวอร์ชันภาษาอังกฤษ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   923159 วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงข้อกำหนดล่าสุดด้วยตนเองสำหรับ Windows Defender
 2. ทำตามขั้นตอนในเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดที่เหมาะสม
 3. ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดด้วยตนเอง หรือถ้าคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดใน Windows Defender อาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่เกินกว่าขอบเขตของบทความนี้ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จัก หรือคุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสาขาของ Microsoft ในประเทศ เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th#tab0
 4. ถ้าคุณสามารถติดตั้งข้อกำหนดการปรับปรุงได้ด้วยตนเอง ปัญหามีแนวโน้มอาจเกิดจากปัญหาของ Windows Update ดังนั้น คุณควรไปที่ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่าคุณมีไฟล์ Windows Update ที่จำเป็นทั้งหมด

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณมีไฟล์ Windows Update ที่จำเป็นทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดเว็บไซต์ Windows Update โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.windowsupdate.com
 2. ติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมดที่ได้รับคำแนะนำ ถ้าคุณมีปัญหากับ Windows Update อาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่จำเป็นต้องใช้ การแก้ไขปัญหาขั้นสูง ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จัก หรือคุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับการสนับสนุนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้งานภายในบ้าน เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608
วิธีที่ 3: การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ตรวจสอบว่าไม่มีปัญหา Windows Update, Automatic Updates หรือ Windows Server Update Service (WSUS) เกิดขึ้น

Microsoft จะดำเนินการปรับปรุง Windows Defender ผ่าน Windows Update, Automatic Updates และ Windows Server Update Service (WSUS) ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดจากปัญหาของบริการใดบริการหนึ่ง ในกรณีนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Windows Defender เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา Windows Update ที่อาจเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. ตรวจสอบไฟล์ Windowsupdate.log เพื่อดูข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องการดูไฟล์บันทึก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก Start พิมพ์ %windir%\windowsupdate.log ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER
  2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   902093 วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
 2. ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://windows.microsoft.com/th-th/windows-vista/help
 3. ป้อนคำสำคัญที่อธิบายปัญหาในหน้าเว็บ "วิธีใช้และวิธีการของ Windows"
Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
 1. ตรวจสอบไฟล์ Windowsupdate.log เพื่อดูข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องการดูไฟล์บันทึก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ %windir%\windowsupdate.log ในกล่อง Open แล้วกด ENTER
  2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   902093 วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
 2. ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. ป้อนคำสำคัญที่อธิบายปัญหาในหน้าเว็บ ตัวเลือก

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดอาการความผิดปกติ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ตรงกับที่แสดงไว้ที่นี่ เลือกกรณีที่อธิบายสถานการณ์ของคุณได้ดีที่สุดเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

กรณีที่ 1: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเริ่ม Windows Defender:
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ข้อกำหนดอนุญาตให้ Windows Defender ตรวจหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ล่าสุด และป้องกันไม่ให้เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ถ้าสิ่งนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ ลอง วิธีที่ 1

กรณีที่ 2: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณตรวจสอบการปรับปรุง ดาวน์โหลดการปรับปรุง หรือติดตั้งการปรับปรุงจากเว็บไซต์ Windows Update:
โปรแกรมไม่สามารถตรวจสอบการปรับปรุงข้อกำหนดได้
พบข้อผิดพลาด: รหัส error_code
หรือ
โปรแกรมไม่สามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงข้อกำหนดได้
พบข้อผิดพลาด: รหัส error_code
หรือ
โปรแกรมไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดได้
พบข้อผิดพลาด: รหัส error_code
หมายเหตุ รหัส error_code ที่รวมอยู่ในข้อความเหล่านี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ และรหัสข้อผิดพลาดนี้อาจแตกต่างกัน รหัสข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือ 0x8024402f หรือ 0x80240016 อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดอื่น เช่น รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
ถ้าสิ่งนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ ลอง วิธีที่ 2

เคล็ดลับการป้องกัน

Windows Defender มีตัวเลือกตรวจสอบข้อกำหนดใหม่อัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกตรวจสอบข้อกำหนดใหม่อัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windows Defender
 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก
 3. ใต้ การสแกนอัตโนมัติ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สแกนคอมพิวเตอร์ของฉันอัตโนมัติ
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการปรับปรุงข้อกำหนดก่อนสแกน แล้วคลิก บันทึก หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือกระทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน
Windows Defender ทำงานร่วมกับคุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows เพื่อติดตั้งข้อกำหนดล่าสุดโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการให้เราเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติให้กับคุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการที่จะเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติด้วยตัวคุณเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"


แก้ไขปัญหาให้ฉัน


ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งาน การปรับปรุงอัตโนมัติปิดใช้งาน การปรับปรุงอัตโนมัติ
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่รายการแก้ไขอัตโนมัติสามารถทำงานใน Windows รุ่นที่เป็นภาษาอื่นๆ ได้

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปิด Automatic Updates ด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งาน:

Windows XP และ Windows Server 2003
 1. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ wuaucpl.cpl ในกล่อง Open แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิก อัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า
 3. คลิก ติดตั้งการปรับปรุงอัตโนมัติ (แนะนำ)
 4. ใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมการปรับปรุงที่แนะนำขณะดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง แล้วคลิก ตกลง

  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
836941 คุณอาจพบกับข้อผิดพลาดชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเมื่อใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
924123 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณปรับปรุงชุดข้อกำหนดของ Windows Defender ใน Windows 2000: "0x80240022 - แผ่นดิสก์ในไดรฟ์ไม่ถูกต้อง"
919448 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุงชุดข้อกำหนดของ Windows Defender บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Software Update Services (SUS) 1.0: “ข้อผิดพลาด 0x8024002b”
816731 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "0x80070005 ปฏิเสธการเข้าถึง คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการตามที่ร้องขอ"
900936 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x8024402C" เมื่อคุณสแกนหาการปรับปรุงในเว็บไซต์ Windows Update
818018 วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Windows Update หรือ Microsoft Update
906602 วิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows Update, Microsoft Update และ Windows Server Update Services
เมื่อต้องการดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Defender ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows7/products/features/windows-defender
เมื่อต้องการดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Update ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx
ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในเครือข่ายองค์กร

คุณอาจใช้วิธีการแบบทีละขั้นตอนในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณ อย่างไรก็ดี ถ้าคุณทำงานอยู่ในบริษัท ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจกำหนดค่าเครือข่ายในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลดข้อกำหนด นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Software Update Services บนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เครือข่ายอาจใช้ Software Update Service (SUS) 1.0 Windows Defender ไม่สามารถรับการปรับปรุงจาก SUS 1.0 ในกรณีนี้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องปรับใช้ Windows Server Update Services (WSUS) ข้อกำหนดสำหรับ Windows Defender ต้องมาจากเซิร์ฟเวอร์ WSUS ดังนั้น ก่อนที่คุณจะลองใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในบทความนี้ในที่ทำงาน แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนเพื่อตรวจสอบว่าคุณควรแก้ปัญหานี้ด้วยตนเองหรือไม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มกราคม 2556 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Keywords: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com