ID articol: 918429 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

REZUMAT

În acest articol se descrie cum se identifică un document deteriorat în Microsoft Office Word 2007 ?i în Microsoft Office Word 2010. În plus, acest articol include pa?i care explică modul în care se recuperează textul ?i datele con?inute într-un document, după ce s-a stabilit că documentul este deteriorat.

Acest articol este destinat utilizatorilor de computer începători ?i de nivel intermediar.
Ace?ti pa?i pot fi mai u?or de urmat dacă imprima?i mai întâi articolul.

Cum se identifică un document deteriorat

Metoda 1: Verifica?i pentru a găsi un comportament anormal

Multe documente deteriorate manifestă un comportament anormal. Acest comportament poate fi asociat cu deteriorarea documentului sau ?ablonului pe care se bazează documentul. Acest comportament poate include următoarele:
 • Se renumerotează repetat paginile existente din document
 • Se refac repetat sfâr?iturile de pagini din document
 • Formatarea ?i aspectul documentului nu sunt corecte
 • Caractere ilizibile pe ecran
 • Mesaje de eroare în timpul procesării
 • Un computer care nu mai răspunde atunci când deschide?i fi?ierul
 • Orice alt comportament nea?teptat care nu poate fi atribuit modului tipic de operare al programului
Dacă documentul manifestă oricare dintre aceste simptome sau dacă nu este posibilă deschiderea documentului, continua?i cu metoda 2.

Metoda 2: Verifica?i alte documente ?i programe

Uneori, acest comportament poate fi determinat de al?i factori decât documentul deteriorat. Pentru a elimina ace?ti factori, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Căuta?i comportamente similare în alte documente.
 2. Căuta?i un comportament similar în alte programe Microsoft Office 2007 sau în alte programe Microsoft Office 2010.
Dacă oricare dintre ace?ti pa?i indică faptul că problema nu este în document, va trebui să depana?i Word 2007 sau Word 2010, suita Office 2007, suita Office 2010 sau sistemul de operare care se execută pe computer.

Pa?ii de depanare de încercat pentru a deschide documentul deteriorat

Metoda 1: Schimba?i ?ablonul utilizat de document

Pasul 1: Determina?i ?ablonul utilizat de document

 1. Deschide?i documentul problemă în Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Op?iuni.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Op?iuni.
 3. Face?i clic pe Programe de completare.
 4. În caseta Gestionare, face?i clic pe ?abloane sub Vizualizează ?i gestionează programele de completare Microsoft Office
 5. Face?i clic pe Salt.
Caseta ?ablon document va lista ?ablonul utilizat de document. Dacă ?ablonul listat este Normal, continua?i cu pasul 2. Altfel, continua?i cu pasul 3.

Pasul 2: Redenumi?i ?ablonul global (Normal.dotm)

Urma?i pa?ii potrivi?i sistemului de operare pe care îl utiliza?i:

Windows Vista ?i Windows 7
 1. Închide?i Word.
 2. Face?i clic pe Start
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
   butonul Start
  .
 3. În caseta Pornire căutare, tasta?i următorul text, apoi apăsa?i pe ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Normal.dotm, apoi face?i clic pe Redenumire.
 5. Tasta?i Oldword.old, apoi apăsa?i pe ENTER.
 6. Închide?i Windows Explorer.
 7. Porni?i Word, apoi deschide?i documentul.
Microsoft Windows XP
 1. Închide?i Word.
 2. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
 3. În caseta Deschidere, tasta?i următorul text, apoi apăsa?i pe ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Normal.dotm, apoi face?i clic pe Redenumire.
 5. Tasta?i Oldword.old, apoi apăsa?i pe ENTER.
 6. Închide?i Windows Explorer.

Pasul 3: Schimba?i ?ablonul documentului

 1. Deschide?i documentul problemă în Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Op?iuni Word.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Op?iuni.
 3. Face?i clic pe Programe de completare.
 4. În caseta Gestionare, tasta?i ?abloane, apoi face?i clic pe Salt.
 5. Face?i clic pe Ata?are.
 6. În folderul ?abloane, face?i clic pe Normal.dotm, apoi pe Deschidere.
 7. Face?i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog ?abloane ?i programe de completare.
 8. Închide?i Word.

Pasul 4: Verifica?i că schimbarea ?abloanelor a func?ionat.

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Op?iuni Word.

  În Office 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Op?iuni.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
În cazul în care comportamentul anormal persistă, continua?i cu metoda 2.

Metoda 2: Porni?i Word utilizând setările implicite

Ave?i posibilitatea să utiliza?i argumentul /a pentru a porni Word utilizând numai setările implicite din Word. Când utiliza?i parametrul /a, Word nu încarcă niciun program de completare. În plus, Word nu utilizează ?ablonul existent Normal.dotm. Reporni?i Word utilizând parametrul /a.

Pasul 1: Porni?i Word 2007 utilizând argumentul /a

Windows Vista ?i Windows 7
 1. Închide?i Word.
 2. Face?i clic pe Start
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
   butonul Start
  .

 3. În caseta Pornire căutare, tasta?i următorul text, apoi apăsa?i pe ENTER.

  Pentru Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Pentru Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Închide?i Word.
 2. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
 3. În caseta Deschidere, tasta?i următorul text, apoi apăsa?i pe ENTER.

  în Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  În Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Pasul 2: Deschide?i documentul

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 2. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
În cazul în care comportamentul anormal persistă, continua?i cu metoda 3.

Metoda 3: Schimba?i driverele de imprimantă

Pasul 1: Încerca?i alt driver de imprimantă

Windows Vista ?i Windows 7
Pasul a: Deschide?i Adăugare imprimantă
 1. În Windows Vista, face?i clic pe Start
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
   butonul Start
  , apoi face?i clic pe Imprimante.

  În Windows 7, face?i clic pe Start
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
   butonul Start
  , apoi face?i clic pe Dispozitive ?i imprimante.
 2. Face?i clic pe Adăugare imprimantă.
Pasul b: Adăuga?i o imprimantă nouă
 1. În caseta de dialog Adăugare imprimantă, face?i clic pe Adăugare imprimantă locală.
 2. Face?i clic pe Se utilizează un port existent, apoi face?i clic pe Următorul.
 3. În lista Producător face?i clic pe Microsoft.
 4. Face?i clic pe Microsoft XPS Document Writer, apoi pe Următorul.
 5. Face?i clic pe Se utilizează driverul instalat în prezent (recomandat), apoi pe Următorul.
 6. Face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Se setează ca imprimantă implicită, apoi face?i clic pe Următorul.
 7. Face?i clic pe Terminare.
Windows XP
Pasul a: Deschide?i Adăugare imprimantă
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Imprimante ?i faxuri.
 2. Sub Activită?i imprimantă, face?i clic pe Adăugare imprimantă.
Pasul b: Adăuga?i o imprimantă nouă


După ce instala?i următoarele corec?ii, pictograma Microsoft XPS Document Writer apare automat în folderul Imprimante ?i faxuri.
 1. Instala?i Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Instala?i Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Instala?i Microsoft XPS Essentials Pack.
Pentru mai multe informa?ii despre cum se instalează corec?iile XPS asociate de mai sus, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/xps/viewxps.mspx

Pasul 2: Verifica?i că modificarea driverelor de imprimantă a remediat problema

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
În cazul în care comportamentul anormal persistă, continua?i cu pasul 3.

Pasul 3: Reinstala?i driverul original de imprimantă.

Windows Vista ?i Windows 7
 1. Face?i clic pe Start
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  butonul Start
  , apoi face?i clic pe Imprimante sau face?i clic pe Dispozitive ?i imprimante.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe imprimanta implicită originală, apoi face?i clic pe ?tergere.
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Permisiune Control cont utilizator
  Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tasta?i parola sau face?i clic pe Continuare.
 3. Dacă vi se solicită să elimina?i toate fi?ierele care sunt asociate cu imprimanta, face?i clic pe Da.
 4. Face?i clic pe Adăugare imprimantă, apoi urma?i instruc?iunile din Expertul Adăugare imprimantă pentru a reinstala driverul de imprimantă.
Windows XP
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Imprimante ?i faxuri.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe imprimanta implicită originală, apoi face?i clic pe ?tergere.
 3. Dacă vi se solicită să elimina?i toate fi?ierele care sunt asociate cu imprimanta, face?i clic pe Da.
 4. Sub Activită?i de imprimare, face?i clic pe Adăugare imprimantă, apoi urma?i instruc?iunile din Expertul Adăugare imprimantă pentru a reinstala driverul de imprimantă.

Pasul 4: Verifica?i că modificarea driverelor de imprimantă a remediat problema

 1. Porni?i Word 2007.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
În cazul în care comportamentul anormal persistă, continua?i cu metoda 4.

Metoda 4: Utiliza?i modul de siguran?ă

Pasul 1: Porni?i Windows în modul de siguran?ă

Windows Vista ?i Windows 7
 1. Scoate?i toate dischetele, CD-urile ?i DVD-urile din computer, apoi reporni?i computerul.
 2. Face?i clic pe Start
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
   butonul Start
  , face?i clic pe săgeata de lângă butonul Blocare sau Închidere, apoi pe butonul Repornire.
 3. Utiliza?i una dintre următoarele proceduri:
  • În cazul în care computerul are instalat un singur sistem de operare, apăsa?i ?i ?ine?i apăsată tasta F8 la repornirea computerului. Trebuie să apăsa?i tasta F8 înainte să apară sigla Windows. Dacă apare sigla Windows, va fi necesar să încerca?i din nou, a?teptând până când apare promptul de Log on la Windows, apoi închizând ?i repornind computerul.
  • În cazul în care computerul dispune de mai multe sisteme de operare, utiliza?i tastele săgeată pentru a eviden?ia sistemul de operare pe care dori?i să îl porni?i în modul de siguran?ă, apoi apăsa?i pe F8.
 4. Pe ecranul Advanced Boot Options, utiliza?i tastele săge?i pentru a selecta Safe mode, apoi apăsa?i pe ENTER.
 5. Face?i Log on pe computer utilizând un cont de utilizator cu drepturi de administrator.
Windows XP
 1. Scoate?i toate dischetele, CD-urile ?i DVD-urile din computer, apoi reporni?i computerul.
 2. Face?i clic pe Start, apoi pe Închidere.
 3. În lista Ce ac?iune va face computerul, face?i clic pe Repornire, apoi pe OK.
 4. ?ine?i apăsată tasta CTRL în timpul repornirii computerului.
 5. Când vede?i mesajul Starting Windows, apăsa?i F8, utiliza?i tastele săgeată pentru a selecta Safe Mode în meniul Startup, apoi apăsa?i pe ENTER.

Pasul 2: Verifica?i că pornirea în modul de siguran?ă remediază problema.

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.
  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
În cazul în care comportamentul anormal persistă, reporni?i Windows, apoi continua?i cu metoda 5.

Metoda 5: Impune?i ca Word să încerce să repare un fi?ier

Pasul 1: Repararea documentului

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 2. În caseta de dialog Deschidere, face?i clic pentru a eviden?ia documentul Word.
 3. Face?i clic pe săgeata de pe butonul Deschidere, apoi pe Deschidere ?i reparare.

Pasul 2: Verifica?i că repararea documentului remediază problema

Verifica?i că nu se mai produce comportamentul anormal. În cazul în care comportamentul anormal persistă, reporni?i Windows, apoi continua?i cu metoda 6.

Metoda 6: Modifica?i formatul documentului, apoi efectua?i conversia documentului înapoi la formatul Word

Pasul 1: Deschide?i documentul

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.

Pasul 2: Salva?i documentul în alt format de fi?ier

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Salvare ca.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Salvare ca.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Alte formate.
 3. În lista Salvare fi?ier ca tip, face?i clic pe Format text îmbogă?it (*.rtf).
 4. Face?i clic pe Salvare.
 5. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Închidere.

  În Office 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Închidere.

Pasul 3: Deschide?i documentul, apoi efectua?i conversia documentului înapoi în formatul de fi?ier Word

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 2. Face?i clic pe documentul pentru care s-a efectuat conversia, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Salvare ca.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Salvare ca.
 4. Selecta?i Document Word ca tip pentru Salvare ca.
 5. Redenumi?i numele de fi?ier al documentului, apoi face?i clic pe Salvare.

Pasul 4: Verifica?i că s-a remediat problema prin conversia formatului de fi?ier al documentului

Verifica?i că nu se mai produce comportamentul anormal. În cazul în care comportamentul persistă, încerca?i să salva?i fi?ierul în alt format de fi?ier. Repeta?i pa?ii de la 1 la 4 ?i încerca?i să salva?i fi?ierul în următoarele formate de fi?ier, în următoarea ordine:
 • Pagină Web (.htm; .html)
 • Orice alt format de procesor de text
 • Text simplu (.txt)
Notă Când salva?i fi?ierele în formatul Text simplu (.txt), este posibil să rezolva?i problema de deteriorare a documentului. Se vor pierde însă toate formatările documentului, codul de macrocomenzi ?i elementele grafice. Când salva?i fi?ierele în formatul Text simplu (.txt), trebuie să reformata?i documentul. De aceea, utiliza?i formatul Text simplu (.txt) numai dacă celelalte formate de fi?ier nu rezolvă problema.

În cazul în care comportamentul anormal persistă, continua?i cu metoda 7.

Metoda 7: Copia?i totul, cu excep?ia ultimului marcaj de paragraf, într-un document nou

Pasul 1: Crea?i un document nou

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Nou.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Nou.
 2. Face?i clic pe Document necompletat, apoi face?i clic pe Creare.

Pasul 2: Deschide?i documentul deteriorat

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.

Pasul 3: Copia?i con?inutul documentului, apoi lipi?i con?inutul în documentul nou

Notă Dacă documentul con?ine sfâr?ituri de sec?iune, copia?i numai textul dintre sfâr?iturile de sec?iuni. Nu copia?i sfâr?iturile de sec?iune, deoarece acest lucru poate transfera elementele deteriorate în documentul nou. Modifica?i vizualizarea documentului la vizualizarea ciornă atunci când copia?i ?i lipi?i de la un document la altul, pentru a evita transferul sfâr?iturile de sec?iune. Pentru a schimba la vizualizarea ciornă, în fila Vizualizare, face?i clic pe Ciornă în grupul Vizualizări document.
 1. În documentul deteriorat, apăsa?i CTRL+END, apoi apăsa?i CTRL+SHIFT+HOME.
 2. În fila Pornire, face?i clic pe Copiere în grupul Clipboard.
 3. În fila Vizualizare, face?i clic pe Comutare ferestre în grupul Fereastră.
 4. Face?i clic pe documentul nou pe care l-a?i creat în pasul 1.
 5. În fila Pornire, face?i clic pe Lipire în grupul Clipboard.
În cazul în care comportamentul anormal persistă, continua?i cu metoda 8.

Metoda 8: Copia?i păr?ile nedeteriorate ale documentului deteriorat într-un document nou

Pasul 1: Crea?i un document nou

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Nou.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Nou.
 2. Face?i clic pe Document necompletat, apoi face?i clic pe Creare.

Pasul 2: Deschide?i documentul deteriorat

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.

Pasul 3: Copia?i păr?ile nedeteriorate ale documentului, apoi lipi?i păr?ile nedeteriorate în documentul nou

Notă Dacă documentul con?ine sfâr?ituri de sec?iune, copia?i numai textul dintre sfâr?iturile de sec?iuni. Nu copia?i sfâr?iturile de sec?iune, deoarece acest lucru poate transfera elementele deteriorate în documentul nou. Modifica?i vizualizarea documentului la vizualizarea ciornă atunci când copia?i ?i lipi?i de la un document la altul, pentru a evita transferul sfâr?iturile de sec?iune. Pentru a schimba la vizualizarea ciornă, în fila Vizualizare, face?i clic pe Ciornă în grupul Vizualizări document.
 1. În documentul deteriorat, găsi?i ?i selecta?i o parte nedeteriorată din con?inutul documentului.
 2. În fila Pornire, face?i clic pe Copiere în grupul Clipboard.
 3. În fila Vizualizare, face?i clic pe Comutare ferestre în grupul Fereastră.
 4. Face?i clic pe documentul nou pe care l-a?i creat în pasul 1.
 5. În fila Pornire, face?i clic pe Lipire în grupul Clipboard.
 6. Repeta?i pa?ii 3a până la 3e pentru fiecare parte nedeteriorată a documentului. Trebuie să reconstrui?i sec?iunile deteriorate ale documentului.

Metoda 9: Comuta?i vizualizarea documentului pentru a elimina con?inutul deteriorat

Dacă documentul pare să fie trunchiat (nu se afi?ează toate paginile din document), este posibil să comuta?i vizualizarea documentului ?i să elimina?i con?inutul deteriorat din document.
 1. Determina?i numărul paginii la care con?inutul deteriorat determină ca documentul să apară trunchiat.
  1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

   În Word 2010, face?i clic pe Fi?ier în Panglică, apoi face?i clic pe Deschidere.
  2. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
  3. Defila?i pentru a vizualiza ultima pagină afi?ată înainte ca documentul să apară trunchiat. Nota?i con?inutul care apare pe acea pagină.
 2. Comuta?i vizualizările, apoi elimina?i con?inutul deteriorat.
  1. În fila Vizualizare din grupul Vizualizări documente, face?i clic pe Aspect Web sau pe Vizualizare ciornă.
  2. Defila?i pentru a vizualiza con?inutul care s-a afi?at înainte ca documentul să apară trunchiat.
  3. Selecta?i ?i ?terge?i următorul paragraf, tabel sau obiect din fi?ier.
  4. În fila Vizualizare, în grupul Vizualizări documente, face?i clic pe Aspect pagină imprimată. Dacă documentul continuă să apară trunchiat, continua?i să comuta?i între vizualizări ?i să ?terge?i con?inut până când documentul nu mai apare trunchiat în vizualizarea Aspect pagină imprimată.
  5. Salva?i documentul.

Pa?ii de depanare de încercat dacă documentul deteriorat nu se deschide

Metoda 1: Deschide?i documentul deteriorat în modul ciornă fără actualizarea linkurilor

Pasul 1: Configura?i Word

 1. Porni?i Word.
 2. În fila Vizualizare, face?i clic pe Ciornă în grupul Vizualizări documente.
 3. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Op?iuni.

  În Word 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Op?iuni.
 4. În sec?iunea Afi?are con?inut document, face?i clic pentru a bifa casetele de selectare Font schi?ă ?i Substitute de imagine sub Op?iuni avansate pentru lucrul în Word.
 5. În sec?iunea General, face?i clic pentru a debifa casetele de selectare Actualizare legături automate la Deschidere sub Op?iuni avansate pentru lucrul în Word. Apoi, face?i clic pe OK.

Pasul 2: Deschide?i documentul deteriorat

 1. Porni?i Word.
 2. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Deschidere.
 3. Face?i clic pe documentul deteriorat, apoi face?i clic pe Deschidere.
Dacă se poate deschide documentul, închide?i-l ?i deschide?i-l din nou utilizând metoda 6 ?i repara?i documentul. Altfel, continua?i cu metoda 2.

Metoda 2: Introduce?i documentul ca un fi?ier într-un document nou

Pasul 1: Crea?i un document nou necompletat

 1. Face?i clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Nou.

  În Office 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Nou.
 2. Face?i clic pe Document necompletat, apoi face?i clic pe Creare.
Notă Poate să fie necesar să aplica?i din nou anumite formatări la ultima sec?iune a documentului nou.

Pasul 2: Insera?i documentul deteriorat în documentul nou

 1. În fila Inserare, face?i clic pe Inserare obiect, apoi pe Text din fi?ier.
 2. În caseta de dialog Inserare fi?ier, găsi?i ?i face?i clic pe documentul deteriorat. Apoi, face?i clic pe Inserare.
Notă Se poate să fie necesar să aplica?i din nou anumite formatări la ultima sec?iune a documentului nou.

Metoda 3: Crea?i un link la documentul deteriorat

Pasul 1: Crea?i documentul necompletat

 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Nou.

  În Word 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Nou.
 2. Face?i clic pe Document necompletat, apoi face?i clic pe Creare.
 3. În documentul nou, tasta?i Acesta este un test.
 4. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Salvare.

  În Word 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Salvare.
 5. Tasta?i Link recuperare, apoi face?i clic pe Salvare.

Pasul 2: Crea?i linkul

 1. Selecta?i textul tastat în pasul 1c.
 2. În fila Pornire, face?i clic pe Copiere în grupul Clipboard.
 3. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Nou.

  În Word 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Nou.
 4. Face?i clic pe Document necompletat, apoi face?i clic pe Creare.
 5. În fila Pornire, face?i clic pe săgeata de pe butonul Lipire din grupul Clipboard, apoi pe Lipire specială.
 6. Face?i clic pe Lipire cu legătură, face?i clic pe Text formatat (RTF).
 7. Face?i clic pe OK.

Pasul 3: Modifica?i linkul la documentul deteriorat

 1. Face?i clic cu butonul din dreapta pe textul de legătură din document, indica?i spre Obiect document legat, apoi face?i clic pe Legături.
 2. În caseta de dialog Legături, face?i clic pe numele de fi?ier al documentului legat, apoi pe Modificare sursă.
 3. În caseta de dialog Modificare sursă, face?i clic pe documentul care nu se deschide, apoi pe Deschidere.
 4. Face?i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Legături.

  Notă Informa?iile din documentul deteriorat vor apărea dacă există date sau text recuperabil.
 5. Face?i clic cu butonul din dreapta pe textul de legătură, indica?i către Obiect document legat, apoi face?i clic pe Legături.
 6. În caseta de dialog Legături, face?i clic pe Întrerupere legătură.
 7. Când primi?i următorul mesaj, face?i clic pe Da:
  Sigur întrerupe?i legăturile selectate?

Metoda 4: Utiliza?i convertorul „Recuperare text din orice fi?ier”

Notă Convertorul „Recuperare text din orice fi?ier” are limitări. De exemplu, se pierde formatarea documentului. În plus, se pierd elementele grafice, câmpurile, obiectele desenate ?i orice alte elemente care nu sunt text. Cu toate acestea, textul din câmpuri, anteturi, subsoluri ?i note de final este re?inut ca text simplu.
 1. În Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Deschidere.

  În Word 2010, face?i clic pe Meniu fi?ier, apoi pe Deschidere.
 2. În caseta Fi?iere de tip, face?i clic pe Recuperare text din orice fi?ier (*.*).
 3. Face?i clic pe documentul din care dori?i să recupera?i textul.
 4. Face?i clic pe Deschidere.
După ce documentul este recuperat utilizând convertorul „Recuperare text din orice fi?ier”, există anumite texte cu date binare pentru care nu se efectuează conversia. Acest text se află în principal la începutul ?i finalul documentului. Trebuie să ?terge?i acest text cu date binare înainte să salva?i fi?ierul ca document Word.

Proprietă?i

ID articol: 918429 - Ultima examinare: 26 aprilie 2012 - Revizie: 6.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Cuvinte cheie: 
kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com