การแก้ไข: บริการบริการการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSIS) ไม่เริ่มทำงานเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการ SSIS อยู่แล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918644
จุดบกพร่อง #: 694 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้บริการการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSIS) แล้ว จะเริ่มบริการ SSIS และมีบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาเหมาะสม
หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับบริการการแจ้งเตือนบริการ (NS)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ http://crl.microsoft.com ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • เมื่อ Microsoft .NET Framework เริ่มบริการ SSIS, .NET Framework โทรนี้ CryptoAPI ฟังก์ชันการตรวจสอบใบรับรองที่ถูกกำหนดให้กับแฟ้มแอสเซมบลีของ SQL Server
 • ที่ CryptoAPI ฟังก์ชันตรวจสอบใบรับรองยกเลิกรายการ (CRL) ที่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ http://crl.microsoft.com การดำเนินการนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกบล็อค คำขอ HTTP ขาออกอาจถูกลบ ดังนั้น ข้อผิดพลาดจะไม่ถูกส่งกลับ นอกจากนี้ การหน่วงเวลานานทำให้การตรวจสอบ CRL การหมดเวลา
 • ตัวจัดการควบคุมบริการ (SCM) เป็นตัวกำหนดว่า บริการ SSIS ใช้เวลานานเกินไปเพื่อเริ่มต้น ดังนั้น SCM การรายงานข้อผิดพลาด และไม่มีเริ่มบริการ SSIS

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม (สร้าง 2153) สำหรับ Microsoft SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม (สร้าง 2153) สำหรับ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
918222 แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม (สร้าง 2153) สำหรับ SQL Server 2005 จะพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 918222 จะแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นระบบของบริการจะช้า

คุณต้องติดตั้งแพคเกจของคอมโพเนนต์ทั้งหมดในใบสั่งที่ระบุไว้ในบทความนี้ ถ้าคุณติดตั้งแพคเกจคอมโพเนนต์ในลำดับถูกต้อง คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919224 การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม (สร้าง 2153) สำหรับ SQL Server 2005

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เพิ่มแท็ก XML ใหม่


ถ้าระบบของคุณมีการปรับปรุง Microsoft .NET Framework รุ่นที่มีอยู่เท่ากับหรือรุ่นที่ใหม่กว่ากว่ารุ่นที่ถูกกล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft936707คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเพิ่มแท็ก XML ใหม่เมื่อต้องการปิดการใช้งานgeneratePublisherEvidenceได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องแก้ไขการ * แฟ้ม exe.config สำหรับบริการ SSIS (MsDtsSrvr.exe.config) และ * แฟ้ม exe.config ของ SSIS runtimes คุณลักษณะนี้ปิดใช้งานการตรวจสอบ CRL และรวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดสำหรับ Microsoft .NET Framework Start ด้วยการแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 936707 เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับเวอร์ชันของ.NET Framework 2.0 ที่กำลังทำงานอยู่บนระบบของคุณ คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า เป็นรุ่น 876 หรือการปรับปรุงที่ใหม่กว่า (หมายเลขเวอร์ชันควรจะ 2.0.50727.876 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\MsCorWks.dll
 • แฟ้มการกำหนดค่าบริการ 2005 SSIS
  • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\msdtssrvr.exe.config

 • SSIS 2005 รันไทม์แฟ้มการกำหนดค่าในรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต:
  • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\
   • DTExec.exe.config (เครื่องมือบรรทัดคำสั่งสำหรับการเรียกใช้แพคเกจ SSIS และแพคเกจ SSIS จากงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL)
   • Dtshost.exe.config (สำหรับแพคเกจลูกโดยการเรียกใช้งานแพคเกจ)
   • DtsDebugHost.exe.config (สำหรับการเรียกใช้แพคเกจในดีบักเกอร์ประมูล)
   • DTUtil.exe.config
 • เทียบเท่า WOW64 SSIS 2005 รันไทม์แฟ้มการกำหนดค่าสำหรับการเรียกใช้แพคเกจ SSIS 32 บิตบนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิต:
  • การ Server\90\DTS\Binn\DTExec.exe.config SQL \Microsoft แฟ้ม (x86) C:\Program
   • DTExec.exe.config (เครื่องมือบรรทัดคำสั่งสำหรับการเรียกใช้แพคเกจ SSIS และแพคเกจ SSIS จากงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL)
   • Dtshost.exe.config (สำหรับแพคเกจ SSIS รองจากแพคเกจงานดำเนินการ)
   • DtsDebugHost.exe.config (สำหรับการเรียกใช้แพคเกจ SSIS ในดีบักเกอร์ประมูล)
   • DTUtil.exe.config
   • DTSWizard.exe.config (สำหรับการส่งออกตัวช่วยนำเข้าซึ่งใช้แพคเกจ SSIS ภายใน)


 • สำหรับ SSIS 2005 ถ้าคุณมีแฟ้มปฏิบัติการแบบกำหนดเองที่โหลด SSIS runtimes ทางการเขียนโปรแกรม คุณอาจจะแก้ไขแฟ้มการกำหนดค่าของโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง

  หมายเหตุแฟ้มโปรแกรมของตำแหน่งโฟลเดอร์อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดเองที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2005 ถ้าแน่ใจว่าตำแหน่งที่มีการติดตั้ง SSIS ตรวจสอบรีจิสทรีคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\DTS\Setup\ สำหรับค่าสายอักขระของ SQLPath

ถ้าคุณมี SSIS 2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า แท็ก generatePublisherEvidence จะรวมในแฟ้มการกำหนดค่าสำหรับแฟ้มปฏิบัติการ SSIS ทั้งหมดแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับ runtimes บริการการรวม SQL Server 2008 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบใบรับรอง

ใน SQL Server 2005 รวมบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบใบรับรอง CRL ตัวเลือกใหม่นี้สามารถเพิ่มในแฟ้มการกำหนดค่าของโปรแกรมประยุกต์:
<generatePublisherEvidence enabled="false"></generatePublisherEvidence>

แท็กนี้ไประหว่างการ<runtime></runtime>แท็กในไฟล์คอนฟิก คุณอาจต้องเพิ่มด้วยตนเองสิ่งพ่วงท้ายรันไทม์และแท็ก generatePublisherEvidence ถ้าพวกเขาไม่ได้มีอยู่ในไฟล์ *.config

นี่คือแฟ้ม DTExec.exe.config ตัวอย่างสำหรับ SSIS 2005:

<configuration>

<startup>

<requiredRuntime version="v2.0.50727"/>

</startup>

<runtime>

<generatePublisherEvidence enabled="false"/>

</runtime>

</configuration>

นี่เป็นตัวอย่างของการ DTExec.exe.config จาก SSIS 2008:

<configuration>
<startup>
<requiredRuntime version="v2.0.50727"/>
</startup>
<runtime>
<gcServer enabled="true"/>
<disableCommitThreadStack enabled="true"/>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>

วิธีที่ 2: กำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าพร็อกซีที่ถูกกำหนดค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือ Proxycfg.exe เพื่อแก้ไขการตั้งค่าพร็อกซี WinHTTP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841641 IIS ส่งกลับข้อความข้อผิดพลาด "403.13 ไคลเอ็นต์ใบรับรอง Revoked" หลังจากที่คุณติดตั้ง MS04-011 เนื่องจากการตั้งค่าพร็อกซีของ Wininet
นอกจากนี้บทความใน Microsoft Knowledge Base 841641 ช่วยให้คุณตั้งค่าคอนฟิกพร็อกซีเฉพาะการตั้งค่าถ้าคุณกำลังเรียกใช้บริการเป็นบัญชีผู้ใช้แบบโต้ตอบ

วิธีที่ 3: กำหนดค่าไฟร์วอลล์

การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อกลับสถานะความล้มเหลวไปยังแอพลิเคชันอย่างรวดเร็วถ้าไฟร์วอลล์บล็อกเข้าถึงเว็บไซต์ http://crl.microsoft.com

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของไฟร์วอลล์ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการไฟร์วอลล์ของคุณ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่คือจุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเพิกถอนใบรับรอง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289749 ใบรับรอง (Crl) แสดงรายการเพิกถอนและคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ IIS 5.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918644 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2557 - Revision: 6.0
Keywords: 
kbfix kbsql2005setup kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB918644 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918644

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com