?? ???? ??????? ??? ????? ???? SQL Server 2000 ?MSDE 2000 ?? SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 918767 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???: 474878 (SQL Server 8.0)

????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

???????

???? ??? ????????? ??????. ????? ???? ?? ??? ???????? ???????:
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (??????? ????? ???? MSDE 2000) Service Pack 4 (SP4)
 • SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) ?????? ????? ?????? SP4
 • Microsoft SQL Server 2000 SP4
?? ?????? ??????? ???? ?????? ???????? ?????? MSDE 2000 SP4 ?? SP4 SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) ?? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4. ?? ??? ?????????? ?? ???? ??? ???????. ?? ?? ?????? ???????? ?? ?????? ????? ????? ???????:
??? ????? msxmlsql.dll
?????? ?? ??? ????? ????? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ????????.

?????? ?? ??????? ????? ???? ??? ???????:
 • ??? ??????? Microsoft Windows Small Business Server 2003 ?????? ????? ?????? SP1 ??? ???? ?????????.
 • ??????? Microsoft Windows SharePoint Services ??? ???? ????????? ????? ????????? ??? ???? SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 ?????? ??.
 • ??? ????? Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) ??? ????????? ?? ???? ???? ????????? ????? ?? ???? SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4.
??? ????? ???? SQL Server 2000 Desktop Engine SP4 (Windows) ???? ?????? Windows SharePoint Services ?? ???? ????? WSUS ??? ?????????. ??? ?? ????? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4 ??? ??????? ???? ????? ??????? Windows Small Business Server 2003 ?????? ????? ?????? SP1 ?????? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4 ?? ???? ????? WSUS ??? ?????????.

?????

???? ??? ??????? ???? ?????? ???????:
 • ?? ??? ????? Msxmlsql.dll ?? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL ??? ????? ???? MSDE 2000 SP4 ???? SQL Server 2000 Desktop Engine SP4 (Windows) ?? ???? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4.
 • ??? ??? ????? Msxmlsql.rll ?? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared\Resources\1033 SQL ??? ????? ???? MSDE 2000 SP4 ???? SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 ?? ???? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4.
?? ??? ???????? ??? ??? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL ??? ????? ???? MSDE 2000 SP4 ?? ???? SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 ?? ???? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4.

????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ?????? MSDE 2000 SP4 ?? SP4 SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) ?? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4 ??? ???? ????????? ?? ???? ??????? ???? ????? ??? Msxmlsql.dll ?????? Msxmlsql.rll.

????

??? ??? ???????? ?? ???????? ????? Msxmlsql.dll ??? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL. ?????? ????? ?????? ???? ????? ???????.

?????? ??? ?? ??? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL ?? ????????? ???? ?? ?????? ???? ?????? Shared\Resources\1033 %programfiles%\Microsoft Server\80 SQL ?? ?????? ???? ????? ???????.

??????? ??????

??????? ????? Msxmlsql.dll ?? ???? ????? MSDE 2000 SP4. ?????? ????? ???? ??????? ???????:
 1. ??????? ???? ????? MSDE 2000 SP4 ??? ????. ????? ?? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? (C:\SQL2KSP4).
 2. ?? ?????? ????? ?????? ?? ???? ???????:

  ????? ? C:\SQL2KSP4\MSDE\SETUP\SQLRUN.CAB ? ?F:MSXMLSQL.DLL* ? %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared ?
  ????? ????? ? %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared\ MSXMLSql.dll.CD093EA8_A990_4429_AF6A_29A30691991E ? MSXMLSQL.DLL
  ?? ?????? ?F:MSXMLSQL.RLL* ? C:\SQL2KSP4\MSDE\SETUP\SQLRUN.CAB ? ? %programfiles%\Microsoft Server\80\shared\Resources\1033\ SQL ?
  ????? ????? ? %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared\Resources\1033\ MSXMLSQL.RLL.996A3FBA_B9BC_4189_9DB1_2B3C86B526BC ? MSXMLSQL.RLL

??????? ???????

??????? ????? Msxmlsql.dll ?? ???? ??????? SQL Server 2000 SP4. ?????? ????? ???? ??????? ???????:
 1. ??????? ???? ????? SQL Server 2000 ?????? ????? ?????? SP4 ??? ????. ????? ?? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? (C:\SQL2KSP4).
 2. ??? ??? Msxmlsql.dll ?? C:\SQL2KSP4\x86\binn ?????? ??? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\shared SQL.
 3. ??? ??? Msxmlsql.rll ?? C:\SQL2KSP4\x86\binn ?????? ??? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\shared\Resources\1033 SQL.

??????? ???????

??? ??? ???? ?????? Windows Small Business Server 2003 ?????? ????? ?????? SP1 ????? ??????? ????? Msxmlsql.dll ? Msxmlsql.rll ?? ????? ?? ???? ??? ????? SqlRun.cab ?? ?????? Windows. ??? ??? ????? SqlRun.cab ?? ?????? %programfiles%\Microsoft SP4\WMSDE\SETUP ???? SQL. ?????? ????? ???? ??????? ???????:
 1. ?? "????? Windows" ? ??? ???? ?????? %programfiles%\Microsoft SP4\WMSDE\SETUP ???? SQL ??? ?? ???? ????? ??????? ??? ????? SqlRun.cab.
 2. ???? ??? ?????? ?????? ??? MSXMLSql.dll.CD093EA8_A990_4429_AF6A_29A30691991E ??? ?? ???? ??? ???????.
 3. ??????? ????? ??? %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared ??????.
 4. ???? ??? ?????? ?????? ??? MSXMLSQL.RLL.996A3FBA_B9BC_4189_9DB1_2B3C86B526BC ??? ?? ???? ??? ???????.
 5. ??????? ????? ??? %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared\Resources\1033 ??????.
 6. ?? "????? Windows" ? ??? ???? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\shared SQL ??? ?? ??? ????? MSXMLSql.dll.CD093EA8_A990_4429_AF6A_29A30691991E MSXMLSQL.DLL.
 7. ?? "????? Windows" ? ??? ???? ?????? %programfiles%\Microsoft Server\80\shared\Resources\1033 SQL ??? ?? ??? ????? MSXMLSQL.RLL.996A3FBA_B9BC_4189_9DB1_2B3C86B526BC MSXMLSQL.RLL.

?????

???? Microsoft ?? ??? ????? ?? ?????? Microsoft ??????? ?? ??? "????? ???".

???????

???? ???????: 918767 - ????? ??? ??????: 19/?????/1427 - ??????: 1.3
????? ???
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP4
????? ??????: 
kbmt kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB918767 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????918767

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com