Microsoft Word priedas neveikia taip, kaip numatyta, arba jis ne?diegtas programoje Word 2007

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 918768 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Atnaujinus ? Microsoft Office Word 2007, gali b?ti pasteb?tas vienas i? ?i? po?ymi?:
  • Priedas, pvz., Adobe Acrobat 6, kuris buvo ?diegtas ir naudojant ankstesn? Microsoft Word versij? veik?, kaip numatyta, gali nebeveikti taip, kaip numatyta. Be to, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? toliau nurodyt?:
    Klaida vykdymo metu 48:

    Nerastas failas: pdfmword.dll
  • Bandant ?diegti pried?, pvz., Adobe Acrobat 6, ?is priedas programoje Word 2007 ne?diegiamas.

PRIE?ASTIS

Problema gali kilti, jei priedas nesuderinamas su Word 2007.

SPRENDIMAS

?i? problem? i?spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?.

1 b?das: pabandykite i? naujo ?diegti pried?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pabandykite i? naujo ?diegti pried?. Jei priedas buvo ?diegtas s?kmingai, paleiskite Word 2007, tada pabandykite naudoti ?? pried?. Jei priedu nepavyksta pasinaudoti, naudokite 2 b?d?. Jei priedas nebuvo ?diegtas, taip pat naudokite 2 b?d?.

2 b?das: ?diekite atnaujint? priedo versij?

Susisiekite su priedo teik?ju ir ?sigykite atnaujint? priedo versij?, kuri yra suderinama su Word 2007.

Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su priedo teik?ju, spustel?kite toliau esant? atitinkamo straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintoj? kontaktin? informacija, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintoj? kontaktin? informacija, L?P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintoj? kontaktin? informacija, Q?Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 918768 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 15 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA
  • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kbaddin kberrmsg kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB918768

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com