การเพิ่มไว้สำหรับ Microsoft Word ไม่สามารถทำงานอย่างที่คาดไว้ หรือไม่มีการติดตั้งใน Word 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918768 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Office Word 2007 อาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้น:
  • เพิ่มไว้ เช่น Adobe Acrobat 6 ที่ติดตั้งและทำงานใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้าอาจไม่ทำตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    การทำงานผิดพลาดเวลา 48

    ไม่พบแฟ้ม: pdfmword.dll
  • เมื่อคุณพยายามติดตั้งเพิ่มเข้า เช่น Adobe Acrobat 6 การเพิ่มไว้ไม่ถูกติดตั้งใน Word 2007

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากการเพิ่มเข้าไม่เข้ากันกับ Word 2007

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ลองการติดตั้งใหม่เพิ่มเข้า

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ พยายามติดตั้งใหม่เพิ่มเข้า ถ้าการเพิ่มไว้ปรากฏขึ้นให้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้น Word 2007 และพยายามใช้เพิ่ม ถ้าคุณไม่สามารถใช้เพิ่ม ใช้วิธีที่ 2 นอกจากนี้ หากจะเพิ่มไว้ไม่ปรากฏขึ้นให้ติดตั้ง ใช้วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: การติดตั้งการปรับปรุงรุ่นเพิ่มเข้า

ติดต่อผู้ให้บริการของเพิ่มเข้าไปที่ได้รับการปรับปรุงรุ่นเพิ่มไว้ที่เข้ากันได้กับ Word 2007

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918768 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbaddin kberrmsg kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB918768 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918768

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com