วิธีการปรับแก้ Word 2007 และ Word 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918793
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ใน Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office Word 2010
หมายเหตุถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับคำต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ดูส่วน "อภิธานศัพท์"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ สำหรับ Word 2007 และ Word 2010

Word 2007

http://office.microsoft.com/en-us/products/HA101668651033.aspx

Word 2010

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee624351 (v=office.14)

เพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ไปยังคอมพิวเตอร์

ยอดเงินของหน่วยความจำ (RAM) ที่ Word จำเป็นต้องมีการทำงาน ด้วยความเร็วที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วย ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโปรแกรมที่กำลังทำงานในเวลาเดียวกันและชนิดของการดำเนินงานที่ทำใน Word

เมื่อคุณเพิ่ม RAM ไปยังคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน

ถ้าคุณทำงานกับเอกสารขนาดใหญ่ที่ 50 หน้าหรือมากกว่าเป็นประจำ หรือถ้าคุณใช้รูปภาพหรือวัตถุฝังตัวในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ปรับปรุงที่สำคัญในความเร็วในการดำเนินงานของ Word เมื่อคุณเพิ่ม RAM

หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า RAM ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานสำหรับใช้โดยระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่าง ๆ ใช้ RAM เป็น RAM drive

การจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์

เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ เป็นระยะ ๆ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์เช่นดิสก์ที่ใช้ Windows ดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลภายในที่วิเคราะห์ นอกจากนี้ Disk defragmenter มีการกระจายตัวของแฟ้มและโฟลเดอร์เพื่อให้แฟ้มและโฟลเดอร์ใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ติดกันบนไดรฟ์ข้อมูลยัง ดังนั้น ความเร็วของคอมพิวเตอร์การเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์สามารถจะเพิ่มขึ้น ดิสก์และดิสก์อื่น ๆ ซอฟต์แวร์การปรับให้เหมาะสมจะช่วยลดพื้นที่บนดิสก์ที่ Microsoft Windows ค้นหาข้อมูล

หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างสำเนาสำรองของแฟ้มที่สำคัญก่อนที่คุณดำเนินการจัดเรียงข้อมูล

เมื่อต้องการใช้ดิสก์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบแล้ว คลิก ดิสก์.
 2. คลิกเพื่อเลือกไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียงข้อมูล และจากนั้น คลิก จัดเรียงข้อมูล.
 3. หลังจากการจัดเรียงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ Disk Defragmenter แสดงผลลัพธ์ในการ การจัดเรียงข้อมูล แสดงผล คลิก มุมมองรายงาน เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับวอลุ่มที่คุณจัดเรียงข้อมูล

ใช้หน่วยความจำเสมือนที่ปรับให้เหมาะสม

เมื่อโปรแกรมใช้หน่วยความจำเสมือน Windows จำลองบล็อกขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องของหลักหน่วยความจำ (RAM) ทำได้ โดยการใช้บล็อคหน่วยความจำขนาดเล็กที่มีหน่วยความจำรอง เช่นฮาร์ดดิสก์ (เพื่อเป็นการชั่วคราวเพิ่มพื้นที่ว่างใน RAM บล็อกของข้อมูล เพจ) และย้ายระหว่าง RAM และแฟ้มเพจจิ้งที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์

โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มเพจจิ้งของ Windows เป็นแบบไดนามิก ดังนั้น แฟ้มเพจจิ้งสามารถเปลี่ยนขนาดตามเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งานและการดำเนินงานที่มีดำเนินการบนระบบ แฟ้มเพจจิ้งสามารถใช้พื้นที่กระจัดกระจายของฮาร์ดดิสก์ โดยไม่มีผลต่อการมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่สำคัญ แฟ้มเพจจิ้งแบบไดนามิกโดยทั่วไปคือ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แฟ้มเพจจิ้งที่อยู่แบบไดนามิกโดยทั่วไปจะใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับประสิทธิภาพการทำงานหน่วยความจำเสมือนสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์ที่ประกอบด้วยแฟ้มเพจจิ้งมีเนื้อที่ว่าง มากมายเพื่อให้ขนาดของแฟ้มเพจจิ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

เนื่องจากแฟ้มเพจจิ้งของ Windows เป็นแบบไดนามิก โดยทั่วไปได้เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณปรับการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนนี้ หากคุณยังคงประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ โดยการลบแฟ้มที่ไม่จำเป็น คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนเริ่มต้น

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณระบุว่า Windows ค้นหาแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์เริ่มต้น ทำเช่นนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไดรฟ์เริ่มต้นได้แทบจะไม่มีเนื้อที่ว่าง และไดรฟ์ในระบบอื่น ๆ ประกอบด้วยพื้นที่ว่างมากกว่า
 • ไดรฟ์ในระบบอื่น ๆ เร็วกว่า และมีใช้น้อยกว่าไดรฟ์ปัจจุบัน
นอกจากนี้คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณระบุว่า พื้นที่ดิสก์ขั้นต่ำพร้อมใช้งานสำหรับหน่วยความจำเสมือน อย่างน้อยสองเท่าของ RAM พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์มี ram ขนาด 64 MB ระบุอย่างน้อย 128 MB ของหน่วยความจำเสมือน

หมายเหตุ นอกจากว่าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง เราขอแนะนำให้ Windows จัดการการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน เมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้ ใช้การตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนใน Windows ค้นหา "ค่าหน่วยความจำเสมือน" ในวิธีใช้ของ Windows

ใช้แบบอักษรน้อยลง

ถ้าคุณใช้แบบอักษรหลาย ๆ แบบ อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่นเมื่อคุณพิมพ์ หรือแสดงตัวอย่างเอกสารเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบ เช่น แบบอักษร กล่องโต้ตอบ หรือยัง สัญลักษณ์ กล่องโต้ตอบกล่อง อาจใช้เวลานานกว่าจะปรากฏ เป็นครั้งแรกที่คุณดู เมื่อมีใช้แบบอักษรหลาย ๆ แบบ Word อาจใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมและทรัพยากรแฟ้มเมื่อ Word ต้องทำการดำเนินการบางอย่างที่ซับซ้อน

ใช้ด้านล่างหน้าจอความละเอียดและสีการตั้งค่า

ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าจอแสดงผลของคุณจะใช้โปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ถูกต้องจะได้รับการแสดงผลหน้าจอที่เร็วที่สุด คุณอาจไม่ต้องใช้ความละเอียดหน้าจอสูงสุดหรือตั้งค่าสีสูงสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ สนับสนุนสีเพิ่มเติมอย่างมากสามารถลดความเร็วของการปรับปรุงหน้าจอเมื่อคุณเลื่อนหน้าจอหรือปรับปรุงรูปภาพได้

สำหรับการดำเนินการบางอย่าง เช่นการเขียนรายงาน และการทำงานกับกระดาษคำนวณ คุณอาจต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าสีและการตั้งค่าจอแสดงผลของคุณเพื่อใช้ความละเอียดหน้าจอที่ต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้เพียง 256 สี

ถ้าไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มี หรือ ถ้าคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการแสดงเพิ่มเติม คุณสามารถระบุความละเอียดสูงและการตั้งค่าสี

จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ บนไดรฟ์ที่ไม่ถูกบีบอัด

เมื่อคุณบีบอัดฮาร์ดดิสก์ คุณสร้างพื้นที่ว่างเพิ่มเติมที่คุณสามารถเก็บแฟ้ม ถึงแม้ว่าเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน การบีบอัดดิสก์สามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมที่ใช้บีบอัดไดรฟ์

เมื่อคุณใช้การบีบอัดดิสก์ ข้อมูลจะถูกแตก หรือบีบทุกครั้งที่ทำการอ่านหรือการเขียนข้อมูลบนดิสก์ คลายการบีบอัดและการบีบอัดนี้ทำให้ความต้องการเพิ่มเติมบนตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานสามารถลดลง

หมายเหตุ คอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลอย่างรวดเร็วอาจพบการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีใช้การบีบอัดดิสก์

เก็บเอกสารบนฮาร์ดดิสก์ในระบบ

เมื่อคุณเรียกใช้ Word จากไดรฟ์เครือข่ายประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้ Word จากแฟ้มที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ในระบบ นอกจากนี้ เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มที่มีอยู่ ในฟล็อปปี้ดิสก์ หรือ บนไดรฟ์เครือข่าย ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อคุณทำงานจากแฟ้มที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

พยายามหลีกเลี่ยงการทำงานกับแฟ้มที่อยู่ในฟล็อปปี้ดิสก์ แทน การคัดลอกแฟ้มลงบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง และจากนั้น ทำงานกับสำเนาบนฮาร์ดดิสก์

เมื่อคุณเสร็จสิ้น ด้วยแฟ้ม บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และจากนั้น ปิดแฟ้มก่อนที่คุณคัดลอกแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม

ปิดใช้งานตัวเลือก "ใช้เมตริกเครื่องพิมพ์เพื่อจัดเค้าโครงเอกสาร"

ปิดใช้งานเมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่สร้างขึ้นใน Microsoft Word 6.0 สำหรับ Windows หรือ Microsoft Word สำหรับ Windows 95 การ ใช้เมตริกเครื่องพิมพ์ในการจัดเค้าโครงเอกสาร ตัวเลือก เมื่อคุณทำเช่นนี้ Word ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในการคำนวณการจัดรูปแบบและเค้าโครง ดังนั้น การเลื่อนความเร็วจะเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานในเอกสารที่คุณต้องการเก็บรักษาการตั้ง Word สำหรับ Windows 95 หรือ Word 6.0 สำหรับ Windows เอกสารที่จัดรูปแบบ เมื่อคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการตัดบรรทัด หรือแบ่งหน้าเอกสารอาจเกิดขึ้น

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน ใช้เมตริกเครื่องพิมพ์ในการจัดเค้าโครงเอกสาร ตัวเลือก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิกแฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงเลื่อนลงไป ตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับ ส่วน และคลิก เอกสารใหม่ทั้งหมด.
 4. ขยาย ตัวเลือกเค้าโครงคลิกเพื่อยกเลิกเลือก ใช้เมตริกเครื่องพิมพ์ในการจัดเค้าโครงเอกสาร กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

ใช้ตัวเลือก "อนุญาตให้บันทึกแบบเบื้องหลัง"

โดยค่าเริ่มต้น การ อนุญาตให้บันทึกพื้นหลัง ตัวเลือกถูกเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คุณสามารถทำงานต่อใน Word ในขณะที่คุณบันทึกเอกสาร

ตัวเลือกนี้ใช้หน่วยความจำระบบเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการรักษาทรัพยากรระบบ คุณอาจต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. Start Word
 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office และจากนั้น คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป บันทึก ส่วน
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก อนุญาตให้บันทึกพื้นหลัง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
หมายเหตุ เมื่อ Word จะบันทึกเอกสารในพื้นหลัง แถบแสดงสถานะปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ ถ้า Word ไม่สามารถบันทึกเอกสารในพื้นหลัง Word จะบันทึกเอกสารในเบื้องหน้า ตัวอย่างเช่น นี้อาจเกิดขึ้น ถ้ามีเนื้อที่ว่างดิสก์ไม่เพียงพอ หรือ ถ้าคุณบันทึกเอกสารไปยังแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์

ปิดใช้งานการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์

โดยค่าเริ่มต้น Word จะตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในขณะที่คุณพิมพ์ คำที่สะกดผิดจะถูกทำเครื่องหมายโดยการขีดเส้นหยักสีแดง และข้อผิดพลาดไวยากรณ์ถูกทำเครื่องหมายโดยการขีดเส้นหยักสีเขียว ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ตัวเลือกเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อต้องการปิดใช้งานการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก การตรวจสอบแล้ว ค้นหานี้ เมื่อมีการแก้ไขการสะกดคำใน Word ส่วน
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 5. หาตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อการแก้ไขไวยากรณ์ใน Word ส่วน และจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกการ ตรวจไวยากรณ์และการสะกด กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิก ตกลง.

ใช้การตั้งค่ามุมมองที่แตกต่างกัน

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อปรับการตั้งค่าวิธีการที่คุณดูเอกสารของคุณใน Word:
 • ใช้แบบ ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ เลือกถ้าเอกสารของคุณประกอบด้วยกราฟิกมากมาย ตัวเลือกนี้แสดงช่องว่างแทนกราฟิกในเอกสารของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณต้องเพิ่มความเร็วที่คุณสามารถเลื่อนดู และแสดงเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกมาก

  เมื่อต้องการใช้การ ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ ตัวเลือก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. Start Word
  2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
  3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป แสดงเนื้อหาของเอกสาร ส่วน
  4. คลิกเพื่อเลือกแบบ แสดงตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 • ใช้แบบอักษรแบบร่างเพื่อเร่งความเร็วการแสดงผลหน้าจอในเอกสารที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบและกราฟิกจำนวนมาก ตัวเลือกนี้แสดงการจัดรูปแบบเป็นตัวหนา และขีดเส้นใต้อักขระส่วนใหญ่ และแสดงกราฟิกเป็นช่องว่าง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานในการ แบบร่าง และ เค้าร่าง มุมมอง

  เมื่อต้องการใช้แบบอักษรแบบร่าง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. Start Word
  2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
  3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป แสดงเนื้อหาของเอกสาร ส่วน
  4. คลิกเพื่อเลือกแบบ ใช้แบบอักษรแบบร่างในมุมมองแบบร่างและเค้าร่าง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

ปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์ที่ปรับให้เหมาะสม ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

ปรับการตั้งค่าการพิมพ์ของเอกสารขนาดใหญ่

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าการพิมพ์ของเอกสารขนาดใหญ่ โปรแกรมรักษาหน้าจอใด ๆ ที่ปิดใช้งานในระหว่างงานพิมพ์ อีกวิธีหนึ่งคือ สลับไปยังตัวรักษาหน้าจอที่ว่างเปล่า โปรแกรมรักษาหน้าจอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวใช้เวลาของตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์ และอาจใช้เวลาจากการประมวลผลงานพิมพ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ ดูวิธีใช้ของ Windows หรือไม่

พิมพ์ปรู๊ฟแบบเร็ว


เปิดใช้งานการ ผลลัพธ์แบบร่าง ตัวเลือก เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ พิมพ์เอกสารที่ มีรูปแบบที่น้อยที่สุด ดังนั้น จะพิมพ์เอกสารได้เร็วขึ้น ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์ปรู๊ฟ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการ ผลลัพธ์แบบร่าง ตัวเลือก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่สนับสนุนตัวเลือกนี้
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป การพิมพ์ ส่วน
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบ ใช้การตรวจสอบคุณภาพแบบร่าง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ในพื้นหลังที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เมื่อเปิดใช้งานพิมพ์แบบแบ็คกราวน์ คุณสามารถทำงานต่อใน Word ในขณะที่พิมพ์เอกสารของคุณในพื้นหลัง พิมพ์แบบเบื้องหลังใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม และเอกสารของคุณอาจพิมพ์ช้าลง

เมื่อมีการพิมพ์แบบเบื้องหลังถูกปิดการใช้งาน เอกสารของคุณพิมพ์ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถได้ใน Word จนกว่างานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานต่อใน Word ในขณะที่พิมพ์เอกสารของคุณ ปิดใช้งานการพิมพ์แบบแบ็คกราวน์เพื่อเร่งความเร็วการพิมพ์

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป การพิมพ์ ส่วน
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก พิมพ์ในพื้นหลัง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

เปลี่ยนการตั้งค่าสปูลเครื่องพิมพ์

มีวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ โดยการกลับไปยังความเร็วของแอพลิเคชัน (RTA) และ โดยความเร็วเครื่องพิมพ์หน้า Rta ได้เป็นเวลานับจากเมื่อคุณคลิก พิมพ์ เมื่อต้องการเมื่อคุณสามารถควบคุมโปรแกรม ความเร็วเครื่องพิมพ์หน้ากระดาษถูกกำหนดเป็นเวลานับจากเมื่อคุณคลิก พิมพ์ เมื่อต้องการเมื่องานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถปรับเปลี่ยนความทั้งค่า RTA และเครื่องพิมพ์เร็ว ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสปูลเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสปูลเครื่องพิมพ์ใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เครื่องพิมพ์ หรือ เครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 4. สำหรับความเร็ว RTA ได้รวดเร็วขึ้น คลิกเพื่อเลือก เริ่มพิมพ์ทันทีหากยังไม่เลือกตัวเลือกนี้ สำหรับความเร็วเครื่องพิมพ์หน้าหล่นเร็ว คลิกเพื่อเลือก พิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์.

  หมายเหตุ ถ้าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน การ พิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน บางครั้ง ตัวเลือกนี้ป้องกันกลไกของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จากการเปิด และปิดในระหว่างงานพิมพ์
 5. คลิก ตกลง.

ปิดใช้งานตัวเลือกสมุดรายวันของ Outlook

คุณสามารถกำหนดค่าสมุดรายวันใน Microsoft Office Outlook 2007 เมื่อต้องการบันทึกรายการอัตโนมัติเช่นเมื่อคุณเปิด ปิด และบันทึกเอกสาร ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในระหว่างการเปิด ปิด หรือบันทึกการดำเนินการ

เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกสมุดรายวันของ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Outlook 2007
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 3. ในการ ผู้ติดต่อ พื้นที่ คลิก ตัวเลือกสมุดรายวัน.
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในการ บันทึกรายการเหล่านี้โดยอัตโนมัติ พื้นที่ จากนั้นคลิกแท็บ ตกลง.
 5. คลิก ตกลง เมื่อต้องการปิดการ ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

ใช้รูปแบบเดสก์ท็อป Windows แตกต่างกัน

เมื่อคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบเดสก์ท็อปใน Windows อาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ชุดรูปแบบที่คุณเลือกต้องไม่ใช่กราฟิก ชุดรูปแบบต้องเป็นเรื่องง่ายเหมือนได้เพื่อประหยัดหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดรูปแบบเดสก์ท็อป ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงาน

Windows Vista และ Windows 7

 1. คลิกขวาพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป และจากนั้น คลิก ตั้งค่าส่วนบุคคล.
 2. คลิก ชุดรูปแบบ.
 3. ในการ การตั้งค่าชุดรูปแบบ กล่องโต้ตอบกล่อง คลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้งาน ตัวอย่าง คลิก Windows Vista.
 4. คลิก ตกลง.

Windows XP

 1. คลิกขวาพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก ชุดรูปแบบ แท็บ
 3. ในการ ชุดรูปแบบ กล่อง คลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่าง คลิก Windows Classic.
 4. คลิก ตกลง.

ปิดการใช้งานรูปแบบเมาส์

เมื่อคุณปิดการใช้โครงร่างเคลื่อนไหวเมาส์ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้บนคอมพิวเตอร์บางเครื่อง

เมื่อต้องการปิดการใช้งานรูปแบบเมาส์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้ง เมาส์ ไอคอน
 3. คลิก ตัวชี้ แท็บ
 4. ในการ โครงร่าง กล่อง คลิก ไม่มีแล้ว คลิก ตกลง.

สร้างกราฟิกเมื่อคุณดาวน์โหลดเว็บเพจ

คุณสามารถเร็วขึ้นกระบวนการดาวน์โหลดถ้าคุณตัดสินใจไม่สร้างกราฟิกระหว่างการดาวน์โหลด ใช้ขั้นตอนนี้ถ้าคุณบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ และดูเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนภาษามาร์กอัปเวกเตอร์ (VML) ถ้ารูปภาพไม่ได้ถูกดาวน์โหลดทุกครั้งที่คุณเปิดเพจ ใช้เวลาน้อยลงเมื่อต้อง การดาวน์โหลด และเมื่อต้อง การดูเว็บเพจ นอกจากนี้ จะใช้พื้นที่ดิสก์น้อยลง

เมื่อต้องการใช้ VML เพื่อแสดงกราฟิกในเบราว์เซอร์เมื่อคุณดูเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงเลื่อนลงไป ทั่วไป ส่วน และคลิก ตัวเลือกเว็บ.
 4. ในการ เบราว์เซอร์ แท็บ คลิก Internet Explorer 3.0, 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ในการ คนที่ดูเว็บเพจนี้จะใช้ กล่อง
 5. ในการ ตัวเลือก กล่อง คลิกเพื่อเลือกแบบ ใช้ vml เป็นหลักสำหรับการแสดงผลกราฟิกในเบราว์เซอร์ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

บันทึกเอกสารในรูปแบบปัจจุบัน

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่บันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มที่แตกต่างกัน เครื่องมือการแปลงทำงาน กระบวนการนี้อาจทำให้เอกสารเปิดได้ช้าลง เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน บันทึกเอกสารในรูปแบบปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ใน Word บันทึกเอกสารเป็นเอกสาร Word (.docx)

ปิดใช้งานตัวเลือก "ปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติเมื่อเปิด"

เมื่อคุณปิดใช้งานการ การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติเมื่อเปิด ตัวเลือก เอกสารอาจเปิดได้เร็วขึ้น คุณสามารถเชื่อมโยงที่ปรับปรุงได้ในภายหลังด้วยตนเอง

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติเมื่อเปิด ตัวเลือก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป ทั่วไป ส่วน
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติเมื่อเปิด กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
การปรับปรุงการเชื่อมโยงด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), ชี้ไปที่ เสร็จสิ้นแล้ว คลิก แก้ไขการเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม.
 3. คลิกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง และจากนั้น คลิก ปรับปรุงเดี๋ยวนี้.

ปิดใช้งานตัวเลือก "แฟ้มที่ใช้ล่าสุดรายการ"

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน รายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด ตัวเลือก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป จอแสดงผล ส่วน
 4. ในการ หมายเลขเอกสารในรายการเอกสารล่าสุด กล่อง คลิก 0แล้ว คลิก ตกลง.

ปิดใช้งานการตัด และตัวเลือกวาง

เมื่อคุณปิดใช้งานการ ตัด และวาง ตัวเลือกและ แสดงปุ่มตัวเลือกการวาง ตัวเลือก Word 2007 อาจทำงานได้ดีขึ้น

เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว เลื่อนลงไป ตัด คัดลอก และวาง ส่วน
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก ปุ่มแสดงตัวเลือกที่ผ่านมา กล่องกาเครื่องหมายและ ใช้การตัดและวาง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

ปิดการใช้งานคำแนะนำ

สำหรับบางรายการใน Word เช่นข้อคิดเห็น การติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือเชื่อมโยงหลาย มิติ คำอธิบายโดยย่อปรากฏขึ้นเมื่อตัวชี้เมาส์อยู่เหนือวัตถุ คำอธิบายนี้เรียกว่าคำแนะนำ เมื่อคุณปิดใช้งานคำแนะนำ Word อาจทำได้ดีขึ้น

เมื่อต้องการปิดการใช้งานคำแนะนำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Word
 2. ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office (ใน Word 2010 คลิก แฟ้ม), แล้ว คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. ในการ ตัวเลือกของ Word กล่องโต้ตอบใน Word 2007 คลิก ได้รับความนิยม. ใน Word 2010 คลิก ทั่วไป.
 4. ในการ โครงร่างคำแนะนำ กล่อง คลิก ไม่ต้องแสดงคำแนะนำแล้ว คลิก ตกลง.

ใช้โฟลเดอร์ภายในเครื่องแทนที่จะเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลผ่านแบบ Wide Area Network (WAN)

Word อาจทำงานช้าเมื่อโฟลเดอร์ที่คุณเข้าถึงข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ ตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่คุณเข้าถึงสำหรับข้อมูลที่มีการ ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ โฟลเดอร์

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ใช้หนึ่งหรือทั้งสองวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้โฟลเดอร์ภายในเครื่องแทนที่จะเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์
 • ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตแทนที่จะเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ระบบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงวิธีทำแอพลิเคชันอื่น ๆ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328237โปรแกรมบางโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดไว้เมื่อมีเปิดแฟ้มขนาดใหญ่

อภิธานศัพท์

 • โปรแกรมควบคุม: โปรแกรมที่ทำให้อุปกรณ์เฉพาะ เช่นการ์ดจอหรือเครื่องพิมพ์ การสื่อสารกับระบบปฏิบัติการ ถึงแม้ว่าอาจจะติดตั้งอุปกรณ์ Windows ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจนกว่าคุณได้รับการติดตั้ง และกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม
 • จัดแบ่งหน้า: อ้างอิงในการจัดเรียงของเค้าโครงของเอกสาร แบ่งหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงการจัด แบ่งอยู่ในเอกสาร
 • แฟ้มเพจจิ้ง: แฟ้มที่ซ่อนไว้บนฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ใช้ในการเก็บส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บในหน่วยความจำ แฟ้มเพจจิ้งและหน่วยความจำกายภาพ (RAM) ที่รวมกันทำให้หน่วยความจำเสมือน Windows ย้ายข้อมูลจากแฟ้มเพจจิ้งหน่วยความจำ และย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำไปยังแฟ้มเพจจิ้งเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างสำหรับข้อมูลใหม่ "แฟ้มสวอป" คืออีกชื่อหนึ่งของแฟ้มเพจจิ้ง
 • ไดรฟ์ที่ไม่ถูกบีบอัด: ไดรฟ์ที่มีข้อมูลที่ถูกบีบอัดเพื่อใช้พื้นที่น้อยลง
 • หน่วยความจำเสมือน: เก็บข้อมูลชั่วคราวที่ถูกใช้ โดยคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้โปรแกรมที่จำเป็นต้องมีหน่วยความจำเพิ่มเติมมากกว่า ที่มีใน RAM ตัวอย่าง โปรแกรมสามารถเข้าถึงได้ 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำเสมือนบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์มี RAM เพียง 32 เมกะไบต์ ข้อมูลโปรแกรมที่ไม่อยู่ในขณะนี้อยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ จะถูกบันทึกในแฟ้มเพจจิ้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918793 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB918793 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918793

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com