Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Μαΐου 2006

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 918834 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων όπως το Microsoft Windows Update, το Microsoft Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, τον Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST). Προς το παρόν, οι οδηγίες σε αυτό το έγγραφο δεν ισχύουν για συστήματα 64 bit. Η Microsoft σκοπεύει να προσθέσει πληροφορίες σε μελλοντικές κυκλοφορίες αυτού του οδηγού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για την ανίχνευση και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 9 Μαΐου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 9 Μαΐου 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών της Microsoft στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate
  • Microsoft Windows 2000, Microsoft Window XP, Microsoft Windows Server 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916803 (MS06-019)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
  • Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002 XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Microsoft Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
 • Office Update
  http://officeupdate.microsoft.com
  • Office 2000, Office 2002 XP και Office 2003
 • Mactopia
  • Office 2001 για Mac
  • Office X για Mac
  • Office 2004 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναφέρεται.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις χρησιμοποιώντας το MBSA 1.2.1 ή το MBSA 2.0

Αν χρησιμοποιείτε MBSA 1.2.1 ή MBSA 2.0 για την ανίχνευση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Μαΐου 2006.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Το μέρος του Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις μόνο.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 913433 (MS06-020)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας υποστηρίζεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Enterprise Scan Tool του Μαΐου 2006.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες απο τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Μαΐου 2006.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916803 (MS06-019)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή χρησιμοποιώντας τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Μαΐου 2006.

Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μπορεί να ανιχνεύονται πλήρως με τη χρήση του SMS 2.0 με το εργαλείο SUIT, μόνο αν χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Αυτόνομο εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
913580 MS06-018 MSDTC Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
913433 MS06-020 Flash Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
916803 MS06-019 Exchange Δεν εφαρμόζεται Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που να επανεκδίδονται.

Συνήθεις ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1:
Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή Web για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 10 Μαΐου 2006 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=en-US&EventID=1032294228&EventCategory=4
Ε2: Το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2:
Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3:
Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη για τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Μαΐου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB) Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
913580 MS06-018 MSDTC Πλήρης ανίχνευση
913433 MS06-020 Flash Ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA 1.2.1 ή το MBSA 2.0"
916803 MS06-019 Exchange Πλήρης ανίχνευση

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται σε ένα σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB)Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο
913433MS06-020Flash
Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιούνται με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool, οι SMS 2.0 και SMS 2003 χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx
Το εργαλείο Security Update Inventory Tool και το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις

Όταν χρησιμοποιούνται με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool, οι SMS 2.0 και SMS 2003 χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 918834 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.6
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbinfo KB918834

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com