הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו במאי 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 918834 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו לאיתור ולפריסה עוסקת בכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center (MSRC)?, וניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני האבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתממש בסביבות האופייניות למערכות ההפעלה השונות של Microsoft. ההדרכה מתייחסת לשימוש בכלים כגון Microsoft Windows Update,? Microsoft Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?, ?Office Detection Tool,? ?Microsoft Systems Management Server (SMS)?,? Extended Security Update Inventory Tool ו-Enterprise Scan Tool (EST)?. בשלב זה, ההנחיות שבמסמך זה אינן חלות על מערכות של 64 סיביות. Microsoft מתכננת להוסיף את המידע לפרסומים עתידיים של מדריך זה.

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 9 במאי 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

כל עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 9 במאי 2006 זמינים באמצעות ביקור באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft. מוצרים הנתמכים על-ידי אותו אתר אינטרנט ספציפי מוצגים גם הם. הערה לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA 1.2.1 או MBSA 2.0

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות הכלי MBSA? בגירסאות 1.2.1. או 2.0, באפשרותך לאתר את רוב עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 9 במאי 2006.

הערה MBSA 1.2.1 כולל גירסה משולבת של הכלי Office Detection Tool?. המרכיב Office Detection Tool אשר ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות.
 • עדכון אבטחה 913433 (MS06-020)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק מעדכון זה. עדכון אבטחה זה נתמך באמצעות גירסת מאי 2006 של כלי הסריקה Enterprise Scan Tool.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת כלי הסריקה Enterprise Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את כלי הסריקה Enterprise Scan Tool וכיצד להשתמש בו

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שירותי Software Update Services (SUS)? או שירותי Windows Server Update Services (WSUS)?

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services (SUS)? או Windows Server Update Services (WSUS)?, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 9 במאי 2006.
 • עדכון אבטחה 916803 (MS06-019)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק מעדכון אבטחה זה.

סביבות המשתמשות בשרת SMS 2.0 יחד עם הכלי (SUIT?) Security Update Inventory Tool או בשרת SMS 2003 יחד עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)? לצורך איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 יחד עם הכלי Security Update Inventory Tool ?? או באמצעות שרת SMS 2003 יחד עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates, באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 9 במאי 2006.

ייתכן שתוכל לאתר חלק מעדכוני האבטחה במלואם באמצעות השרת SMS 2.0 ביחד עם הכלי Security Update Inventory Tool, אך רק אם תשתמש בכלי המצטבר העדכני Extended Security Update Inventory Tool. כדי להשיג כלי זה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההדרכה בנושא איתור ופריסה

הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS הכלי העצמאי Enterprise Scan Tool הכלי SMS Security Update Inventory Tool הכלי SMS Inventory Tool עבור Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
913580 MS06-018 MSDTC לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
913433 MS06-020 Flash לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן כן
916803 MS06-019 Exchange לא ישים לא כן כן כן לא כן לא ישים כן כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1:
Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 10 במאי 2006, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=en-US&EventID=1032294228&EventCategory=4
ש2: האם גם Enterprise Scan Tool פועל באופן מצטבר, כשם שפועל Extended Security Update Inventory Tool עבור SMS?

ת2:
לא, הכלי Enterprise Scan Tool אינו פועל באופן מצטבר. אין גם כל תוכניות להפוך אותו לכלי הנדרש לפעול באופן מצטבר.

ש3: האם באפשרותי להשתמש בכלי MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3:
כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 9 במאי 2006, פרט לאלה שלצדם הערה בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר KB עלון רכיב הערה לגבי איתור
913580 MS06-018 MSDTC איתור מלא
913433 MS06-020 Flash עיין בסעיף 'סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA 1.2.1 או MBSA 2.0'
916803 MS06-019 Exchange איתור מלא

לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

אם התקנת תוכנית המופיעה תחת 'תוכנות מושפעות' בעלון אבטחה המוזכר במאמר המתאים, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש בכלי הסריקה Enterprise Scan Tool יחד עם ה-MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר KBעלוןרכיב
913433MS06-020Flash
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. כאשר נעשה בהם שימוש ביחד עם הכלי Software Updates Inventory Tool, השרתים SMS 2.0 ו-SMS 2003 משתמשים בטכנולוגיית MBSA 1.2.1 לביצוע האיתור. משום כך, לשרתים SMS 2.0 וכן SMS 2003 יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלי Security Update Inventory Tool והכלי Extended Security Update Inventory Tool דרושים לצורך איתור כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים

כאשר נעשה בהם שימוש ביחד עם הכלי Software Updates Inventory Tool, השרתים SMS 2.0 ו-SMS 2003 משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש בכלי Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)? כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. כלי זה משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת פרטים נוספים על הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 918834 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo KB918834

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com