Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w maju 2006 roku

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 918834 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft polegającego na dostarczaniu narzędzi do wykrywania oraz publikowaniu zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Wskazówki te dotyczą korzystania z narzędzi, takich jak Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool i Enterprise Scan Tool (EST). Obecnie wskazówki w tym dokumencie nie dotyczą systemów 64-bitowych. Firma Microsoft zamierza dodać te informacje w przyszłych wersjach tego przewodnika.

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 9 maja 2006 roku.

Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 maja 2006 roku roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wymienione są również produkty obsługiwane przez tę witrynę sieci Web.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl
  • Systemy Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 916803 (MS06-019)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Witryna Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl
  • Systemy Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Pakiety Microsoft Office 2002 XP i Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 i Microsoft Exchange 2003
  • Pakiet Microsoft Internet Security i Acceleration Server 2004
  • Program Microsoft SQL Server
 • Witryna Office Update
  http://office.microsoft.com/pl-pl/officeupdate/default.aspx
  • Office 2000, Office 2002 XP i Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac/.
  • Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Office X dla komputerów Macintosh
  • Office 2004 dla komputerów Macintosh
Uwaga Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, które wykrywają aktualizacje za pomocą narzędzia MBSA 1.2.1 lub MBSA 2.0

Jeżeli do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń używane jest narzędzie MBSA 1.2.1 lub MBSA 2.0, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 maja 2006 roku.

Uwaga Narzędzie MBSA 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia ODT. W programie MBSA 1.2.1 narzędzie ODT jest używane tylko do lokalnego skanowania.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 913433 (MS06-020)
  dla programu MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji. Aktualizacja zabezpieczeń jest obsługiwana przez narzędzie Enterprise Scan Tool z maja 2006.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia Enterprise Scan Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i korzystać z niego

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i wdrażania poprawek zabezpieczeń, można wykryć większość poprawek zabezpieczeń wydanych 9 maja 2006 roku.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 916803 (MS06-019)
  dla programu SUS nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Jeżeli do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń używasz programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), możesz wykryć i wdrożyć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 maja 2006 roku.

Niektóre aktualizacje zabezpieczeń można w pełni wykryć za pomocą programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) dopiero po użyciu najnowszej zbiorczej wersji narzędzia Extended Security Update Inventory Tool. Aby uzyskać to narzędzie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Podsumowanie na temat wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn Składnik Witryna Office Update Witryna Windows Update Witryna Microsoft Update Narzędzia MBSA 1.2 i Office Detection Tool Narzędzie MBSA 2.0 Usługi SUS Usługi WSUS Autonomiczne narzędzie Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie
913580 MS06-018 MSDTC Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
913433 MS06-020 Flash Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak
916803 MS06-019 Exchange Nie dotyczy Nie Tak Tak Tak Nie Tak Nie dotyczy Tak Tak

Wydane ponownie aktualizacje zabezpieczeń

Nie wydano ponownie żadnych aktualizacji zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

P1: Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

O1:
Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej emisji technicznej w sieci Web, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tej aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 10 maja 2006 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=en-US&EventID=1032294228&EventCategory=4
P2: Czy wydanie narzędzia Enterprise Scan Tool jest kumulatywne, tak jak wydanie narzędzia Extended Security Inventory Tool dla programu SMS?

O2:
Nie, nie istnieje wersja zbiorcza narzędzia Enterprise Scan Tool. Nie jest planowane utworzenie zbiorczej wersji narzędzia Enterprise Scan Tool.

P3: Czy można użyć narzędzia MBSA, aby określić, czy aktualizacje są wymagane?

O3:
Korzystając z narzędzia MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0, można w pełnym zakresie wykrywać następujące wymagane aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 maja 2006 roku, jeżeli nie zaznaczono inaczej w poniższej tabeli.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Numer artykułu KB Biuletyn Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
913580 MS06-018 MSDTC Wykrywanie w pełnym zakresie
913433 MS06-020 Flash Zobacz temat „Środowiska, które wykrywają aktualizacje za pomocą narzędzia MBSA 1.2.1 lub MBSA 2.0.”
916803 MS06-019 Exchange Wykrywanie w pełnym zakresie

Aby uzyskać więcej informacji o programach, których nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 is available

Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowany program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu dotyczącego zabezpieczeń, wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/tools/mbsa.mspx
P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z narzędziem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Numer artykułu KBBiuletyn Składnik
913433MS06-020Flash
P5: Czy można użyć programu SMS w celu określenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 użyte z narzędziem Software Updates Inventory Tool wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Dlatego programy SMS 2003 i SMS 2.0 mają podobne ograniczenia jak technologia MBSA 1.2.1. Więcej informacji o programie SMS można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
Narzędzia Security Update Inventory Tool i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji

Programy SMS 2.0 i SMS 2003 użyte z narzędziem Software Updates Inventory Tool używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Alternatywnie użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji mogą również używać narzędzia ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates). To narzędzie korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Inventory Tool for Microsoft Updates, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 918834 - Ostatnia weryfikacja: 3 grudnia 2007 - Weryfikacja: 1.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo KB918834

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com