Αναγν. άρθρου: 918899 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-042. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Γνωστά θέματα

 • Η Microsoft κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 918899 (MS06-042) στις 12 Σεπτεμβρίου 2006. Αυτή η νέα έκδοση αντιμετωπίζει ένα θέμα ευπάθειας που επηρεάζει τους πελάτες που χρησιμοποιούν το Internet Explorer 6 Service Pack 1, το Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 και τον Internet Explorer 6 για πελάτες του Microsoft Windows Server 2003. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτές τις εκδόσεις του Internet Explorer πρέπει να εφαρμόσουν τη νέα ενημερωμένη έκδοση αμέσως.
 • Όταν εκτελείτε μια δέσμη ενεργειών σε σελίδα Web μετά την εφαρμογή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Internet Explorer 918899 (MS06-042), θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. Αυτό προκύπτει σε υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows XP ή στο Microsoft Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  926046 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση δέσμης ενεργειών σε μια ιστοσελίδα μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης ασφαλείας MS06-042 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP ή στον Windows Server 2003: "Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης"
 • Ο Microsoft Internet Explorer 6 τερματίζεται απροσδόκητα κατά την επίσκεψη σε μια τοποθεσία Web που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο και τη συμπίεση HTTP 1.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  923762 Το Internet Explorer 6 Service Pack 1 τερματίζεται απροσδόκητα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 918899
  Η Microsoft κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 918899 (MS06-042) στις 24 Αυγούστου 2006. Αυτή η νέα έκδοση αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα για πελάτες που χρησιμοποιούν το Internet Explorer 6 Service Pack 1. Μόνο οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Internet Explorer 6 SP1 επηρεάζονται. Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες πρέπει να συνεχίσουν τις υλοποιήσεις της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 918899.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6 SP 1, εγκαταστήστε τη νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918899 (MS06-042) που κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 2006.
 • Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο αναδυόμενο αντικείμενο, ο Internet Explorer 6 κλείνει απροσδόκητα με σφάλμα στο Mshtml.dll. Αυτό το θέμα προκύπτει μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 918899 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη, αν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από αυτό το ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  923996 Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο αναδυόμενο αντικείμενο, ο Internet Explorer 6 κλείνει απροσδόκητα
 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι εφαρμογές Internet που βασίζονται σε δέσμες ενεργειών στις σελίδες τους ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός θέματος ευπάθειας στο JScript. Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε. Η ενημέρωση κώδικα περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση JScript. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  917344 MS06-023: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft JScript θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • Στο Windows XP SP2 και στον Windows Server 2003 με SP1, το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) παραθέτει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Αυτό το στοιχείο παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού κάτω από το όνομα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται. Στο Windows XP SP2, το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) παραθέτει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κάτω από το στοιχείο Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates). Στο Windows XP SP2, το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) δεν εμφανίζει την ένδειξη Έχει εγκατασταθεί στο (Installed On) για τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν εμφανίζεται στη σειρά εγκατάστασης. Αντίθετα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates).
 • Έπειτα από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, σε ορισμένα DVD του Windows Media High Definition Video (WMV HD), δεν αναπαράγονται τα κεφάλαια στα οποία κάνετε κλικ στο Microsoft Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  884487 Στο Windows Media Player, σε ορισμένα DVD WMV HD δεν γίνεται αναπαραγωγή κεφαλαίου όταν κάνετε κλικ επάνω του
 • Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  909889 Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνεται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  909738 Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτωθεί όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Ο Internet Explorer δεν υποστηρίζει πλέον τη χρήση προσαρμοσμένων αναγνωριστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  906294 Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που παρέχονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727 (MS05-038)
 • Ορισμένα στοιχεία ελέγχου εμφανίζουν ερώτηση πριν να φορτωθούν.

  Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε τοποθεσίες Web που δεν χρησιμοποιούν τις συνιστώμενες τεχνικές. Για πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες τεχνικές που επιλύουν αυτό το ζήτημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://msdn.microsoft.com/el-gr/ie/default.aspx
  Όταν φορτώνονται ορισμένα στοιχεία ελέγχου σε μια ιστοσελίδα, τα στοιχεία ελέγχου δεν φιλτράρονται σωστά από τη λειτουργικότητα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνονται στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο Macromedia Shockwave Director, το Apple QuickTime Player και το Virtools Web Player. Όταν τα Windows προσδιορίσουν ότι ένα στοιχείο ελέγχου είναι ανενεργό, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη πριν από τη φόρτωση του στοιχείου ελέγχου.
 • Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα Siebel τα οποία χρησιμοποιούν στοιχεία ελέγχου ActiveX.

  Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918899 επηρεάζει όλα τους πελάτες Siebel 7 High Interactive. Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να κάνετε κλικ αρκετές φορές για να αλληλεπιδράσετε με το πρόγραμμα Siebel. Πρέπει να κάνετε κλικ μία φορά για κάθε στοιχείο ελέγχου ActiveX στο πρόγραμμα. Η Siebel συνεργάζεται με τη Microsoft για να βρεθεί μια λύση. Μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος Siebel αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2006. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντος Siebel, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Siebel.
 • Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ελέγχου ActiveX που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition 1.3 ή την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition 1,4.

  Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής ActiveX στο πρόγραμμα που εκτελεί το στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ή Java Platform, J2SE 1.4, η εστίαση δεν μετακινείται στο στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής. Πρέπει να κάνετε για δεύτερη φορά κλικ στο στοιχείο ελέγχου, για να γίνει η εστίαση. Η συμπεριφορά της εστίασης λειτουργεί σωστά στην πλατφόρμα J2SE 1.5. Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας J2SE, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sun Microsystems, Inc. στο Web:
  http://java.sun.com/j2se
  Για τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα λειτουργούν χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://msdn.microsoft.com/el-gr/ie/default.aspx
  Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
 • Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 918889 περιλαμβάνει τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-042.

  Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 910620 περιλαμβάνει τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-004 της Microsoft. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνει επίσης επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας MS04-004 και MS04-038.
 • Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669, μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer που κυκλοφόρησε μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 ή τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 896727, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο άρθρο 897225 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Διαφορετικά, όλες οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που έχετε εγκαταστήσει θα καταργηθούν.
  897225 Τρόπος εγκατάστασης άμεσων επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Internet Explorer 6 Service Pack 1
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 918899 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB918899

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com