คำอธิบายของ Windows Server Update Services Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919004
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คและวิธีการขอรับรายการของปัญหาที่แก้ไข service pack นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

wsus Service Pack 1 (SP1) ส่งการปรับปรุงสำหรับ WSUS service pack นี้รวมการสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2005 และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista forthcoming นอกจากนี้ เซอร์วิสแพ็คให้การปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน หลังจากที่คุณติดตั้ง WSUS SP1 คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:ถอนการติดหลังจากที่คุณสามารถใช้ SP1 รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ WSUS 2.0 เซอร์วิสแพ็คไม่สามารถตั้ง ถอนการติดหากคุณลองถอนการติดตั้ง SP1 คุณจะตั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้กล่าวถึงปัญหาที่แก้ไข service pack นี้:
909131คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่รายงานกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Windows (WSUS)
910847ข้อผิดพลาดการหมดเวลาเมื่ออนุมัติการปรับปรุงหลายบนเซิร์ฟเวอร์ WSUS ของ Microsoft

รายการของการปรับปรุงในเซอร์วิสแพ็ค

wsus SP1 รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้:
 • การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista: WSUS SP1 ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
 • การสนับสนุนภาษาของไคลเอ็นต์ทั้งหมด: WSUS SP1 สนับสนุนภาษาที่ Windows Vista และ Microsoft Office ทั้งหมด
 • เวอร์ชันใหม่ของ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows): WSUS SP1 upgrades SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) Service Pack 3 (SP3) ไปยัง SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) Service Pack 4 (SP4)
 • ประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น: WSUS SP1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งรวมถึงเวลาการตอบสนองของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ accelerated
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ทั้งหมด: WSUS SP1 มีการเปลี่ยนแปลงและโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการออกตั้งแต่รุ่น WSUS
 • การสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2005: WSUS SP1 ช่วยให้คุณใช้ SQL Server 2005

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบว่าเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

ไม่มีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอที่พร้อมใช้งานการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล
เมื่อคุณอัพเกรดย่อยรุ่นแรก WSUS WSUS SP1 โปรแกรมติดตั้งสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล WSUS โดยอัตโนมัติ ถ้ามีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูลนี้ โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการดูว่า มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพียงพอที่จะทำการดำเนินการสำรองข้อมูลนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้ว ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูล WSUS ติดตามค่าเริ่มต้น WSUS ตั้งฐานข้อมูลในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  อักษรชื่อไดรฟ์: \WSUS\MSSQL$WSUS\Data\
 2. กดค้างไว้ CTRL คลิกขวาที่แฟ้มที่สองต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ:
  • Susdb.mdf
  • Susdb_log.ldf
 3. หมายเหตุค่าที่ปรากฏอยู่ถัดจากขนาดบนดิสก์. โปรแกรมติดตั้ง SP1 WSUS ต้องนี้ปริมาณเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานการสำรอง WSUS แฟ้มฐานข้อมูล
หมายเหตุ:ถ้ามีการติดตั้ง WSUS SP1 ไม่สำเร็จ คืนฐานข้อมูล WSUS ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
รายการแนะนำในการดำเนินงาน wsus
คุณสามารถปรับรุ่นวางจำหน่ายรุ่นแรก WSUS ได้เฉพาะกับ SP1
ในขณะนี้ WSUS SP1 upgrades ย่อยรุ่นแรก WSUS เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ service pack การปรับรุ่น WSUS รุ่นพรีรีลี

คุณต้องถอนการติดตั้ง WSUS รุ่นพรีรีลีใด ๆ ก่อนที่คุณติดตั้ง WSUS SP1
หยุดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) ในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น
โปรแกรมติดตั้ง SP1 WSUS หยุด IIS ในระหว่างการดำเนินการปรับรุ่น ดังนั้น ในเว็บไซต์ทั้งหมดที่โฮสต์ โดย IIS จะไม่พร้อมใช้งานในระหว่างการดำเนินการปรับรุ่น โปรแกรมติดตั้งเริ่ม IIS ให้โดยอัตโนมัติเมื่อการดำเนินการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการดำเนินการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เราขอแนะนำให้ คุณไม่เรียกใช้โปรแกรมที่ทำการเรียกไปยัง APIs WSUS ระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ขัดแย้งเหล่านี้ API การเรียกกันกับโปรแกรมติดตั้ง WSUS SP1 ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการติดตั้ง service pack
คุณอาจต้องการคืนค่าฐานข้อมูลได้ในกรณีที่การติดตั้ง service pack บริการไม่สำเร็จ
If the upgrade operation to WSUS SP1 is unsuccessful, you can use the backup database that was created at the start of the upgrade process to restore WSUS to its previous state. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Determine the location of the backup database by reviewing the contents of the WSUSSetup_%timestamp%.log file. แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  %programfiles%\Update Services\LogFiles
 2. Restore the backup database on the WSUS computer.
 3. Uninstall WSUS, but keep the database files if you are prompted to remove them.
 4. Install WSUS. Use the existing database when you are prompted to do this.
When you upgrade to WSUS SP1, you may have to disable antivirus programs
When you upgrade WSUS by applying WSUS SP1, you may have to disable antivirus programs before you can successfully perform the upgrade or apply the service pack. After you disable antivirus programs, restart the Windows Server computer before you apply the upgrade or service pack. This procedure prevents files that the update process has to access from being locked. After the installation is complete, make sure that you reenable your antivirus program. Visit the Web site of your antivirus program vendor for the exact steps about how to disable and reenable your antivirus program and version.

ข้อควรระวังThis workaround may make the computer or network more vulnerable to attack by malicious users or by malicious software such as viruses. We do not recommend this workaround, but are providing this information so that you can implement this workaround at your own discretion. คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

WSUS SP1 is located at the Microsoft Download Center.แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the KB919004-x86.exe package now.

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Susnativecommon.dllไม่สามารถใช้งานได้104,31225-May-200614:54x86
Suscomp.dll5.4.3790.26209,72825-May-200601:12x86
Admincontrols.dll2.0.0.262035,70425-May-200615:27x86
Administration.dll2.0.0.2620236,40825-May-200615:27x86
Adminstrings.dll2.0.0.2620142,20025-May-200615:27x86
Adminstrings.resources.dll2.0.0.2620146,29625-May-200615:27x86
Microsoft.updateservices.administration.dll2.0.0.262072,56825-May-200615:27x86
Microsoft.updateservices.common.dll2.0.0.2620551,80025-May-200615:27x86
Microsoft.updateservices.stringresources.dll2.0.0.262068,47225-May-200615:27x86
Microsoft.updateservices.stringresources.resources.dll2.0.0.262072,56825-May-200615:27x86
Microsoft.updateservices.catalogsyncagent.dll2.0.0.2620113,52825-May-200615:27x86
Microsoft.updateservices.common.dll2.0.0.2620551,80025 2006 พฤษภาคม15:27x86
Microsoft.updateservices.contentsyncagent.dll2.0.0.262080,76025 2006 พฤษภาคม15:27x86
Microsoft.windows.bits.dll6.6.4000.2620213,36825 2006 พฤษภาคม15:27x86
Wsusservice.exe2.0.0.262023,92825 2006 พฤษภาคม15:27x86
Microsoft.updateservices.setup.customactions.dll2.0.0.2620101,24025 2006 พฤษภาคม15:27x86
Wsusutil.exe2.0.0.262049,15225 2006 พฤษภาคม01:11x86
Clientws.dll2.0.0.2620101,24025 2006 พฤษภาคม15:27x86
Wushield.dll2.0.0.262013,68825 2006 พฤษภาคม15:26x86
Dssauthwebservice.dll2.0.0.262016,76025 2006 พฤษภาคม15:26x86
Microsoft.updateservices.reporting.dll2.0.0.262060,28025 2006 พฤษภาคม15:27x86
Microsoft.updateservices.webservices.reporting.dll2.0.0.262027,51225 2006 พฤษภาคม15:27x86
Microsoft.updateservices.server.serversync.dll2.0.0.262043,89625 2006 พฤษภาคม15:27x86
Microsoft.updateservices.server.simpleauth.dll2.0.0.262018,80825 2006 พฤษภาคม15:27x86

หมายเหตุของการติดตั้งเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง WSUS SP1 หรือ WSUS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919004 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbbug kbfix atdownload kbinfo kbmt KB919004 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919004

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com