ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อ ADPREP เวอร์ชั่น 64 บิตไม่สามารถที่เรียกใช้เมื่อเรียกใช้บน Windows เวอร์ชั่น 32 บิต: "ADPREPมีผลบังคับใช้ EXE แต่จะเป็นเวลาที่เครื่องจักรอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปัจจุบัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919151 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ


คุณพยายามเรียกใช้ ADPREPEXE จากสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003 R2 x 64 แต่นี้จะไม่ประสบความสำเร็จ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ADPREPEXE คือถูกต้อง แต่สำหรับเครื่องจักรชนิดอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปัจจุบัน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ADPREPEXE ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ win32 ที่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่เรียกใช้ ADPREP เวอร์ชั่น 64 บิตจาก x 64 Windows Server สื่อการติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิต หรือระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่น 86

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ผู้ดูแลไม่ทำงานเป็นรุ่น ADPREP ที่เข้ากันได้กับตัวประมวลผลสถาปัตยกรรม (x 86 หรือ x 64) ของระบบปฏิบัติการ Windows ที่เป็นเจ้าของ schema หรือบทบาท FSMO โครงสร้างพื้นฐาน
  • สื่อการติดตั้ง Windows Server ไม่มีรุ่น ADPREP ที่เข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลของผู้ที่ปัจจุบัน และที่มีศักยภาพ FSMO บทบาทถือ คุณมักพบข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มตัวควบคุมโดเมนของ Windows Server 2003 R2 64 บิตโดเมน Microsoft Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 R2 ที่มีอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003 R2 x 64 ประกอบด้วย ADPREP เวอร์ชั่น 64 บิตเท่านั้น และรุ่นนี้ไม่เข้ากันกับ x 86 FSMOs ที่มีอยู่ในฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่มากมาย


การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ KB919151 รวม x 86- x 64- และ IA-64-เข้ารุ่น ADPREP ร่วมกับแฟ้ม Sch*.ldf การสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 R2 เรียกใช้รุ่นของ ADPREP ที่มาพร้อมกับ KB919151 และเข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลของผู้ถือบทบาท FSMO ที่ปัจจุบันในฟอเรสต์ Active Directory ของคุณ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่ถูกต้อง

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
409. csvไม่เกี่ยวข้อง78,100มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Dcpromo.csvไม่เกี่ยวข้อง1,773,688มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch14.ldfไม่เกี่ยวข้อง52,190มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch15.ldfไม่เกี่ยวข้อง27,939มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch16.ldfไม่เกี่ยวข้อง10,072มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch17.ldfไม่เกี่ยวข้อง5,715มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch18.ldfไม่เกี่ยวข้อง15,789มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch19.ldfไม่เกี่ยวข้อง4,744มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch20.ldfไม่เกี่ยวข้อง5,658มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch21.ldfไม่เกี่ยวข้อง3,650มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch22.ldfไม่เกี่ยวข้อง7,776มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch23.ldfไม่เกี่ยวข้อง1,884มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch24.ldfไม่เกี่ยวข้อง3,456มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch25.ldfไม่เกี่ยวข้อง26,842มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch26.ldfไม่เกี่ยวข้อง7,701มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch27.ldfไม่เกี่ยวข้อง28,186มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch28.ldfไม่เกี่ยวข้อง1,711มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch29.ldfไม่เกี่ยวข้อง1,456มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch30.ldfไม่เกี่ยวข้อง7,054มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sch31.ldfไม่เกี่ยวข้อง70,661มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.iniไม่เกี่ยวข้อง179,440มิย.-02-200611:10ไม่เกี่ยวข้อง
Adprep.exe5.2.3790.27091,185,792มิย.-02-200611:10IA-64
Adprep.exe5.2.3790.2709824,832มิย.-02-200611:10x 64
Adprep.exe5.2.3790.2709442,880มิย.-02-200611:10x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919151 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbexpertiseadvanced kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB919151 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919151

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com