Straipsnio ID: 919183 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? sistem? ?Windows XP? skaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s 314865 straipsnyje. Apie ?iame straipsnyje minim? serverio ?Windows Server 2003? versij? skaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s 814617 straipsnyje.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje i?vardyti rekomenduojami minimal?s aparat?ros reikalavimai norint naudoti sistem? ?Windows Vista?. ?iame straipsnyje taip pat i?vardyti operacin?s sistemos reikalavimai norint naujinti ? Windows Vista.

??ANGA

?iame straipsnyje nurodyti rekomenduojami minimal?s aparat?ros reikalavimai norint naudoti Windows Vista. Skirtingiems Windows Vista leidimams keliami skirtingi aparat?ros reikalavimai.

Rekomenduojami minimal?s aparat?ros reikalavimai norint naudoti Windows Vista

?iame s?ra?e i?vardyti rekomenduojami minimal?s aparat?ros reikalavimai norint naudotis skirting? Windows Vista leidim? pagrindin?mis funkcin?mis galimyb?mis. Faktiniai aparat?ros reikalavimai skirsis, atsi?velgiant ? sistemos konfig?racij? ir diegiamas programas bei funkcijas. Jei Windows Vista diegiate naudodamiesi tinklu, gali prireikti papildomos vietos stand?iajame diske.
  Windows Vista Home Basic
  • 800 megaherc? (MHz), 32 bit?, (x86) procesorius arba 800 MHz, 64 bit? (x64) procesorius
  • 512 megabait? (MB) sistemos atmintis
   Pastaba sistemos konfig?racijos metu, kai naudojama sistemos atmintis kaip grafin? atmintis, operacinei sistemai turi b?ti ma?iausiai 448 MB sistemos atminties po to, kai dalis atminties priskiriama grafikos elementams.
  • DirectX 9 klas?s grafikos plok?t?
  • 32 MB grafin? atmintis
  • 20 gigabait? (GB) standusis diskas, kuriame yra 15 GB laisvos vietos
  • Vidinis ar i?orinis DVD ?renginys
  • Prieigos prie interneto galimyb?
  • Garso i?vesties galimyb?

  ?Windows Vista Home Premium?, ?Windows Vista Business?, ?Windows Vista Enterprise? ir ?Windows Vista Ultimate?
  • 1 gigaherco (GHz), 32 bit? (x86) procesorius arba 1 GHz, 64 bit? (x64) procesorius
  • 1 GB sistemos atmintis
  • Grafikos plok?t?, palaikanti Windows Aero

   Pastaba ?skaitant ir ?DirectX 9? klas?s grafikos plok?t?, kuri palaiko:
   • WDDM tvarkykl?
   • Pixel Shader 2.0 aparat?roje
   • 32 bitus vienam pikseliui
  • 128 MB grafin? atmint? (minimali)
  • 40 GB standusis diskas, kuriame yra 15 GB laisvos vietos (15 GB laisvos vietos reikalinga laikiniems failams saugoti diegiant ir naujinant).
  • Vidinis ar i?orinis DVD ?renginys
  • Prieigos prie interneto galimyb?
  • Garso i?vesties galimyb?

PASTABA: Windows Aero palaikanti grafikos plok?t? yra tokia grafikos plok?t?, kuri atitinka ?iuos reikalavimus:
 • Palaiko Windows Display Driver Model (WDDM) tvarkykl?
 • Turi DirectX 9 klas?s grafikos apdorojimo ?rengin? (GPU), kuris palaiko Pixel Shader 2.0
 • Palaiko 32 bitus vienam pikseliui
 • I?laiko Windows tvarkykli? rinkinio (WDK) Windows Aero pri?mimo bandym?
Daugiau informacijos apie ?vairias ?Windows Vista? versijas ie?kokite ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/editions/default.mspx

NUORODOS

Kai kurios produkto priemon?s yra tik tam tikruose sistemos ?Windows Vista? leidimuose, joms veikti gali reik?ti pa?angesn?s ar papildomos aparat?ros. Daugiau informacijos apie ?ias produkto priemones rasite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/footnotes.mspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?diegti Windows Vista Beta 2, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
918884 Kaip ?diegti ?Windows Vista? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Daugiau informacijos apie Windows Vista ie?kokite Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsvista
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 919183 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Rakta?od?iai: 
kbmsccsearch kbPubTypeKC kbtshoot kbexpertisebeginner KB919183

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com