หมายเลขบทความ (Article ID): 919183 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Windows XP รุ่นของบทความนี้ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base 314865 สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นของบทความนี้ ดูบทความในฐานความรู้ของ 814617
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับ Windows Vista นอกจากนี้บทความนี้แสดงรายการข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการเพื่อปรับรุ่นเป็น Windows Vista

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับ Windows Vista ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์สำหรับ Windows Vista รุ่นอื่นแตกต่างกันไป

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ Windows Vista ที่แนะนำ

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานของ Windows Vista รุ่นอื่น ความต้องการของฮาร์ดแวร์จริงจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับการกำหนดค่าระบบ และโปรแกรมและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้ ถ้าคุณติดตั้ง Windows Vista ผ่านเครือข่าย เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมอาจเป็นที่ต้องการ
  Windows Vista โฮ Basic
  • โปรแกรมประมวลผล 800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เวอร์ชั่น 32 บิต (x86) หรือตัวประมวลผล 800-MHz 64 บิต (x64)
  • หน่วยความจำระบบ 512 เมกะไบต์ (MB)
   หมายเหตุ เกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบที่ใช้หน่วยความจำระบบเป็นหน่วยความจำกราฟิก หน่วยความจำระบบอย่างน้อย 448 MB ต้องพร้อมใช้งานกับระบบปฏิบัติการหลังจากที่มีการปันส่วนหน่วยความจำกราฟิก
  • DirectX 9 คลาสกราฟิกการ์ด
  • หน่วยความจำกราฟิก 32 MB
  • 20 กิกะไบต์ (GB) ฮาร์ดดิสก์ที่มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 15 GB
  • ไดรฟ์ดีวีดีภายใน หรือภายนอก
  • ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • ความสามารถในการตอบสนองด้วยเสียง

  ค่าจ้างพิเศษของ Windows Vista โฮ Windows Vista Business, Windows Vista องค์กร และอย่างสูงสุดการ Windows Vista
  • โปรแกรมประมวลผล 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) เวอร์ชั่น 32 บิต (x86) หรือตัวประมวลผล 1 GHz 64-บิต (x64)
  • หน่วยความจำระบบ 1 GB
  • การ์ดแสดงผล Aero ความสามารถของ Windows

   หมายเหตุ ซึ่งรวมถึงการ์ดคลาส 9 กราฟิก DirectX ที่สนับสนุนต่อไปนี้:
   • โปรแกรมควบคุม WDDM
   • พิกเซล Shader 2.0 ในฮาร์ดแวร์
   • 32 บิตต่อพิกเซล
  • 128 เมกะไบต์ของหน่วยความจำกราฟิก (ต่ำสุด)
  • ฮาร์ดดิสก์ 40 GB ที่มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ (15GB เนื้อที่ว่างให้พื้นที่สำหรับจัดเก็บแฟ้มชั่วคราวในระหว่างการติดตั้งหรือปรับรุ่น)
  • ไดรฟ์ดีวีดีภายใน หรือภายนอก
  • ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • ความสามารถในการตอบสนองด้วยเสียง

หมายเหตุ การ์ดแสดงผล Windows Aero ความสามารถจะเป็นการ์ดกราฟิกที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • สนับสนุนโปรแกรมควบคุมรุ่นโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลของ Windows (WDDM)
 • มี DirectX 9 คลาสกราฟิกประมวลผลหน่วย (GPU) ที่สนับสนุน Shader 2.0 พิกเซล
 • สนับสนุน 32 บิตต่อพิกเซล
 • ส่งผ่านการยอมรับ Windows Aero ทดสอบใน Windows โปรแกรมควบคุม Kit (WDK)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่าง ๆ ของ Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/default.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

คุณลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานใน Windows Vista บางรุ่นเท่านั้น และอาจต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้คุณลักษณะแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/footnotes.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919183 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB919183 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919183

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com