Met de |AttachmentSecurity-API controleren of een bijlage wordt beschouwd als geblokkeerd in Outlook

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 919199 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Bèta-informatie
In dit artikel wordt een bètaversie van een Microsoft-product beschreven. De informatie in dit artikel wordt u in de huidige vorm aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor dit bètaproduct is geen officiële Microsoft-productondersteuning beschikbaar. Als u meer informatie wilt over ondersteuning voor een bètaversie, raadpleegt u de meegeleverde documentatie bij de bètaproductbestanden. U kunt ook de website bezoeken waarvan u de versie hebt gedownload.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Inleiding

Microsoft Office Outlook 2007 heeft een beveiligingsfunctie die als onveilig beschouwde bijlagen blokkeert. U kunt aangepaste code gebruiken om te controleren of een bepaalde bijlage in Outlook wordt beschouwd als geblokkeerd. Hiervoor wordt de IAttachmentSecurity-API gebruikt.

Meer informatie

Geblokkeerde bijlagen

Welke bijlagen worden geblokkeerd door Outlook 2007 varieert per client. Dit is afhankelijk van de manier waarop Outlook 2007 is geconfigureerd en wordt mede bepaald door beleid dat de beheerder heeft ingesteld.

Klik voor meer informatie over de manier waarop bijlagen in Outlook worden geblokkeerd op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829982U kunt geen bijlagen openen in Outlook 2003

De IAttachmentSecurity-API maakt de functie IsAttachmentBlocked beschikbaar. Deze functie analyseert bestandsnamen. De functie IsAttachmentBlocked meldt of een bestand moet worden beschouwd als geblokkeerd in Outlook. Als het bestand is geblokkeerd, wordt het niet weergegeven of geïndexeerd in Outlook 2007.

Definitie van de IAttachmentSecurity-API

DEFINE_GUID(IID_IAttachmentSecurity,
			0xB2533636,
			0xC3F3, 0x416f, 0xBF, 0x04, 0xAE, 0xFE, 0x41, 0xAB, 0xAA, 0xE2);
#define MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(IPURE) \
MAPIMETHOD(IsAttachmentBlocked) \
		(LPCWSTR pwszFileName, BOOL *pfBlocked) IPURE; 

DECLARE_MAPI_INTERFACE_(IAttachmentSecurity, IUnknown)
{
    BEGIN_INTERFACE
    MAPI_IUNKNOWN_METHODS(PURE)
    MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(PURE)
};

Gebruik van de IAttachmentSecurity-API

Deze interface komt beschikbaar als de functie QueryInterface wordt aangeroepen op het MAPI-sessieobject, waarbij IID_IAttachmentSecurity wordt aangevraagd. IsAttachmentBlocked resulteert in de waarde 'true' voor 'pfBlocked' als Outlook de bijlage beschouwt als geblokkeerd. Als gevolg hiervan wordt de bijlage niet weergegeven of geïndexeerd in Outlook 2007.
HRESULT IsAttachmentBlocked(LPMAPISESSION lpMAPISession, LPCWSTR pwszFileName, BOOL* pfBlocked)
{
	if (!lpMAPISession || !pwszFileName || !pfBlocked) return MAPI_E_INVALID_PARAMETER;

	HRESULT hRes = S_OK;
	IAttachmentSecurity* lpAttachSec = NULL;
	BOOL bBlocked = false;

	hRes = lpMAPISession->QueryInterface(IID_IAttachmentSecurity,(void**)&lpAttachSec);
	if (SUCCEEDED(hRes) && lpAttachSec)
	{
		hRes = lpAttachSec->IsAttachmentBlocked(pwszFileName,&bBlocked);
	}
	if (lpAttachSec) lpAttachSec->Release();

	*pfBlocked = bBlocked;
	return hRes;
}// IsAttachmentBlocked

Eigenschappen

Artikel ID: 919199 - Laatste beoordeling: maandag 6 november 2006 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Office Outlook 2007
Trefwoorden: 
kbexpertiseinter kbinfo KB919199

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com