Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe είναι διαθέσιμο για Windows Server 2003 με Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 919240 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Icacls.exe. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα συστήματος αρχείων NTFS σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows Server 2003 με την υπηρεσία Service Pack 2 (SP2).

Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Xcacls.exe, το βοηθητικό πρόγραμμα Cacls.exe και το βοηθητικό πρόγραμμα Xcacls.vbs για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS στα Windows Server 2003. Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe είναι μια εναλλακτική επιλογή για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS. Το Βοηθητικό πρόγραμμα iCacls.exe επιλύει διάφορα ζητήματα που παρουσιάζονται όταν χρησιμοποιείτε το υπάρχον βοηθητικά προγράμματα.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe περιλαμβάνεται στα Windows Vista και στο Windows Server 2003 SP2.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
889100Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003

Η σύνταξη για το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe

Για να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες σύνταξης, πληκτρολογήστε ICACLS.exe /; στη γραμμή εντολών.
ICACLS name /save aclfile [/T] [/C]
  store the acls for all matching names into aclfile for
  later use with /restore.

ICACLS directory [/substitute SidOld SidNew [...]] /restore aclfile [/C]
  applies the stored acls to files in directory.

ICACLS name /setowner user [/T] [/C]
  changes the owner of all matching names.

ICACLS name /findsid Sid [/T] [/C]
  finds all matching names that contain an ACL
  explicitly mentioning Sid.

ICACLS name /verify [/T] [/C]
  finds all files whose ACL is not in canonical form or whose
  lengths are inconsistent with ACE counts.

ICACLS name /resize [/T] [/C] [/L]
  changes incorrect recorded lengths of ACLs to true lengths.

ICACLS name /reset [/T] [/C]
  replaces acls with default inherited acls for all matching files.

ICACLS name [/grant[:r] Sid:perm[...]]
    [/deny Sid:perm [...]]
    [/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C]

  /grant[:r] Sid:perm grants the specified user access rights. With :r,
    the permissions replace any previously granted explicit permissions.
    Without :r, the permissions are added to any previously granted
    explicit permissions.

  /deny Sid:perm explicitly denies the specified user access rights.
    An explicit deny ACE is added for the stated permissions and
    the same permissions in any explicit grant are removed.

  /remove[:[g|d]] Sid removes all occurrences of Sid in the acl. With
    :g, it removes all occurrences of granted rights to that Sid. With
    :d, it removes all occurrences of denied rights to that Sid.


Note:
  Sids may be in either numeric or friendly name form. If a numeric
  form is given, affix a * to the start of the SID.

  /T indicates that this operation is performed on all matching
    files/directories below the directories specified in the name.

  /C indicates that this operation will continue on all file errors.
    Error messages will still be displayed.

  ICACLS preserves the canonical ordering of ACE entries:
      Explicit denials
      Explicit grants
      Inherited denials
      Inherited grants

  perm is a permission mask and can be specified in one of two forms:
    a sequence of simple rights:
        F - full access
        M - modify access
        RX - read and execute access
        R - read-only access
        W - write-only access
    a comma-separated list in parentheses of specific rights:
        D - delete
        RC - read control
        WDAC - write DAC
        WO - write owner
        S - synchronize
        AS - access system security
        MA - maximum allowed
        GR - generic read
        GW - generic write
        GE - generic execute
        GA - generic all
        RD - read data/list directory
        WD - write data/add file
        AD - append data/add subdirectory
        REA - read extended attributes
        WEA - write extended attributes
        X - execute/traverse
        DC - delete child
        RA - read attributes
        WA - write attributes
    inheritance rights may precede either form and are applied
    only to directories:
        (OI) - object inherit
        (CI) - container inherit
        (IO) - inherit only
        (NP) - don't propagate inherit

Examples:

    icacls c:\windows\* /save AclFile /T
    - Will save the ACLs for all files under c:\windows
     and its subdirectories to AclFile.

    icacls c:\windows\ /restore AclFile
    - Will restore the Acls for every file within
     AclFile that exists in c:\windows and its subdirectories

    icacls file /grant Administrator:(D,WDAC)
    - Will grant the user Administrator Delete and Write DAC
     permissions to file

    icacls file /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
    - Will grant the user defined by sid S-1-1-0 Delete and
     Write DAC permissions to file

Άλλα διαθέσιμα βοηθητικά προγράμματα για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα βοηθητικά προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα NTFS, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
318754Τρόπος χρήσης του Xcacls.exe για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS
135268 Τρόπος χρήσης του Cacls.exe σε ένα αρχείο δέσμης
825751 Τρόπος χρήσης του Xcacls.vbs για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 919240 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbwinserv2003presp2fix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbmt KB919240 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 919240

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com