Straipsnio ID: 919292 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problema

?Microsoft Windows XP? kompiuteryje gali nepavykti atidaryti Valdymo skydo elemento Vartotojo abonementai. Be to, galite gauti ma?daug tok? klaidos prane?im?:
Klaidingas argument? skai?ius arba netinkamos ypatyb?s priskyrimas
?is straipsnis pad?s i?spr?sti ?i? problem?.

Jei pageidaujate, kad problem? u? jus i?spr?stume mes, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vedlio nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50170


Pastaba ?is vedlys gali b?ti pateiktas tik angl? kalba, ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu (ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema), automatin? sprendim? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba ? kompaktin? disk?, tada paleisti probleminiame kompiuteryje.

Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, komanda regsvr32 u?registruokite .dll failus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. Komand? eilut?je ?veskite nurodytas komandas, po kiekvienos paspauskite ENTER, tada spustel?kite Gerai, kai prane?imas nurodo, kad registracija s?kminga:
  • Regsvr32 jscript.dll
  • Regsvr32 nusrmgr.cpl
  • Regsvr32 /i mshtml.dll
  • Regsvr32 themeui.dll
  • Regsvr32 Vbscript.dll
Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar galite atidaryti Valdymo skydo element? Vartotojo abonementai. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su pagalbos tarnyba.

Prie?astis

?i problema gali kilti tod?l, kad netinkamai u?registruojami .dll failai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 919292 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB919292

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com