มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณพยายามที่จะรวมไว้ใน ADAM โดยการใช้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกล็อก หรือมีรหัสผ่านที่หมดอายุแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919336 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • ใช้งานไดเรกทอรีของแอพลิเคชันโหมด (ADAM) 1.1 กับ Service Pack 1 (SP1) มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003
 • คุณพยายามผูกกับ ADAM บนคอมพิวเตอร์นี้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน หรือที่มีการหมดอายุแล้ว รหัสผ่าน:
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับ Protocol การเข้าถึงไดเรกทอรี Lightweight ข้อความข้อผิดพลาด (LDAP) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
LDAP: รหัสข้อผิดพลาด 49 80090304: LdapErr: C DSID 0 090311 ข้อคิดเห็น: ผิด AcceptSecurityContext พลาด 20ee ข้อมูล vece 20ee = ERROR_DS_INTERNAL_FAILURE
หมายเหตุ:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไม่ถูกต้อง ข้อความนี้เกิดขึ้นเฉพาะ หากหนึ่งในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้เป็นจริง:
 • รหัสผ่านของบัญชีหมดอายุ
 • บัญชีจะถูกปิดใช้งาน
 • ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP1 ADAM ที่ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adamdsa.dll1.1.3790.27241,630,72014-มิ.ย.-200613:56x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนนี้อธิบายสถานการณ์ที่สองที่เกิดปัญหานี้

สถานการณ์ที่ 1: หมดอายุรหัสผ่านได้ตามปกติลง

 1. รหัสผ่านของบัญชีของคุณหมดอายุ
 2. คุณพยายามผูกกับ ADAM โดยใช้บัญชีของคุณ
 3. คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการยกเว้น "20ee"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ldap

ข้อผิดพลาด <49>: ldap_simple_bind_s() ล้มเหลว: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล: <empty> </empty> </49>

การสืบค้นกลับการตรวจสอบของเครือข่าย

00000040                   38 30 30 39       8009
00000050 30 33 30 43 3A 20 4C 64 61 70 45 72 72 3A 20 44 030C:.LdapErr:.D
00000060 53 49 44 2D 30 43 30 39 30 33 33 36 2C 20 63 6F SID-0C090336,.co
00000070 6D 6D 65 6E 74 3A 20 41 63 63 65 70 74 53 65 63 mment:.AcceptSec
00000080 75 72 69 74 79 43 6F 6E 74 65 78 74 20 65 72 72 urityContext.err
00000090 6F 72 2C 20 64 61 74 61 20 32 30 65 65 2C 20 76 or,.data.20ee,.v
000000A0 65 63 65 00                   ece.      

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย

แหล่งการตรวจสอบเหตุการณ์ชนิดเหตุการณ์: ล้มเหลว: ประเภทเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย: รหัสเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบบัญชี: คำอธิบาย 680: บัญชีการเข้าสู่ระบบ:<account></account>เวิร์กสเตชันของแหล่งที่มา:<workstation></workstation>รหัสข้อผิดพลาด::<error code=""></error>

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ADAM

ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องการประมวลผลภายในการเข้าสู่ระบบ

สถานการณ์ที่ 2: การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแลระบบบังคับให้

 1. คุณผูกกับ ADAM โดยใช้บัญชีผู้ดูแล
 2. คุณบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป โดยการตั้งค่านี้pwdLastSetคุณลักษณะเป็น 0
 3. ผู้ใช้นี้พยายามผูกกับ ADAM โดยใช้รหัสผ่านใหม่
 4. ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดในการยกเว้น "20ee"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ldap

0 = ldap_set_option (ld, LDAP_OPT_ENCRYPT, 0) res = ldap_simple_bind_s (ld, 'CN=user@test,CN=users,DC=domain,DC=com', <unavailable>); / / v.3 ข้อผิดพลาด <49>: ldap_simple_bind_s() ล้มเหลว: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล: <empty></empty> </49> </unavailable>

การสืบค้นกลับการตรวจสอบของเครือข่าย

00000030          30 84 00 00 00 68 02 01 05 61    0....h...a
00000040 84 00 00 00 5F 0A 01 31 04 00 04 58 38 30 30 39 ...._..1...X8009
00000050 30 33 30 43 3A 20 4C 64 61 70 45 72 72 3A 20 44 030C:.LdapErr:.D
00000060 53 49 44 2D 30 43 30 39 30 33 33 36 2C 20 63 6F SID-0C090336,.co
00000070 6D 6D 65 6E 74 3A 20 41 63 63 65 70 74 53 65 63 mment:.AcceptSec
00000080 75 72 69 74 79 43 6F 6E 74 65 78 74 20 65 72 72 urityContext.err
00000090 6F 72 2C 20 64 61 74 61 20 32 30 65 65 2C 20 76 or,.data.20ee,.v
000000A0 65 63 65 00                   ece.      

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย

แหล่งการตรวจสอบเหตุการณ์ชนิดเหตุการณ์: ล้มเหลว: ประเภทเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย: รหัสเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบบัญชี: คำอธิบาย 680: บัญชีการเข้าสู่ระบบ:<account></account>เวิร์กสเตชันของแหล่งที่มา:<workstation></workstation>รหัสข้อผิดพลาด::<error code=""></error>

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ADAM

ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องการประมวลผลภายในการเข้าสู่ระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919336 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB919336 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919336

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com