วิธีการย้ายแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ในบัญชี Professional ในบัญชี Express หรือ ในปี 2549 บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919451 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • Microsoft Office Professional การลงบัญชี
 • Microsoft Office บัญชี Express
 • Microsoft Office ธุรกิจขนาดเล็กบัญชี 2006

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการย้ายแฟ้มฐานข้อมูลบริษัทจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:คุณต้องมีการเข้าถึงระดับผู้ดูแล เพื่อที่แนบ หรือแยกออกแฟ้มฐานข้อมูลบริษัท
 1. ติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการย้ายแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัท:
  • Professional ทางบัญชี
  • บัญชีที่ระบุ
  • ธุรกิจขนาดเล็กบัญชี 2006
 2. แฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทจากคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลของบริษัทที่แยกออก:
  1. ใช้วิธีการที่เหมาะสม:
   • ถ้าคุณกำลังใช้ 2006 การบัญชีของธุรกิจขนาดเล็ก คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่บัญชีของธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoftแล้ว คลิกเครื่องมือข้อมูล.
   • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Professional หรือบัญชี Express คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Officeชี้ไปที่เครื่องมือ 2007 บัญชีของ Microsoft Officeหรือไปเครื่องมือ 2008 บัญชีของ Microsoft Officeแล้ว คลิกเครื่องมือข้อมูล.
  2. ในการเครื่องมือข้อมูลบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กหรืออรรถประโยชน์ข้อมูลบัญชีของ Microsoft Officeกล่องโต้ตอบ คลิกการเครื่องมือขั้นสูงแท็บ
  3. คลิกแยกออก.
  4. ในการแยกออกฐานข้อมูลกล่องโต้ตอบ เลือกบริษัทฐานข้อมูลแฟ้มที่คุณต้องการแยกออก

   หมายเหตุ:คุณไม่สามารถดึงออกแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทถ้าเป็นแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทที่เปิดอยู่
  5. คลิกแยกออก.
  6. คลิกตกลง.
  7. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการแยกออกฐานข้อมูลกล่องโต้ตอบ
  8. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการเครื่องมือข้อมูลบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กหรืออรรถประโยชน์ข้อมูลบัญชีของ Microsoft Officeกล่องโต้ตอบ
 3. ลบแฟ้ม.sbc จากคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัท โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม.sbc จะอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  C:\Documents และ Settings\username\My Documents\Small Accounting\Companies ธุรกิจ
  หมายเหตุ:กระบวนการusernameตัวยึดเป็นตัวยึดสำหรับชื่อผู้ใช้ที่แท้จริง
 4. คัดลอกแฟ้ม.sbd และแฟ้ม.sbl ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มฐานข้อมูล detached เปิดโฟลเดอร์ที่เหมาะสม:
   • ใน Small Business บัญชี 2006 เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    MICROSOFTSMLBIZ\Data SQL Server\MSSQL $ Files\Microsoft C:\Program
   • ใน Professional บัญชี และบัญชี Express เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    C:\Program Files\Microsoft Server\MSSQL SQLx\MSSQL\Data
   หมายเหตุ:กระบวนการxตัวยึดตัวยึดสำหรับหมายเลข และหมายเลขนี้จะแตกต่างกัน เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขที่ถูกต้อง เปิดโฟลเดอร์ \MSSQL\Data สอดคล้องกัน แล้ว ค้นหาบริษัทที่คุณต้องการ
  2. ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย คัดลอกแฟ้ม.sbd และแฟ้ม.sbl ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ เชื่อมต่อเครือข่ายคัดลอกแฟ้มไปยังดิสก์
  3. บันทึกแฟ้ม.sbd และแฟ้ม.sbl บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   • ใน Small Business บัญชี 2006 บันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    MICROSOFTSMLBIZ\Data C:\Program Files\MSSQL $
   • ใน Professional บัญชี และบัญชี Express บันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    C:\Program Files\Microsoft Server\MSSQL SQLx\MSSQL\Data
 5. แนบแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทบนคอมพิวเตอร์ที่คุณบันทึกแฟ้ม.sbd และแฟ้ม.sbl และสร้างแฟ้ม.sbc ใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใช้วิธีการที่เหมาะสม:
   • ถ้าคุณกำลังใช้ 2006 การบัญชีของธุรกิจขนาดเล็ก คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่บัญชีของธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoftแล้ว คลิกเครื่องมือข้อมูล.
   • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Professional หรือบัญชี Express คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Officeชี้ไปที่เครื่องมือ 2007 บัญชีของ Microsoft Officeหรือไปเครื่องมือ 2008 บัญชีของ Microsoft Officeแล้ว คลิกเครื่องมือข้อมูล.
  2. ในการเครื่องมือข้อมูลบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กหรืออรรถประโยชน์ข้อมูลบัญชีของ Microsoft Officeกล่องโต้ตอบ คลิกการเครื่องมือขั้นสูงแท็บ
  3. คลิกแนบ.
  4. ในการแนบฐานข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดูการค้นหาตำแหน่งของแฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทที่คุณต้อง การแนบ แล้ว คลิกOPEN.

   หมายเหตุ
   • โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มข้อมูลจะอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
    • ใน Small Business บัญชี 2006 แฟ้มข้อมูลจะอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
     MICROSOFTSMLBIZ\Data C:\Program Files\MSSQL $
    • ใน Professional บัญชี และบัญชี Express แฟ้มข้อมูลจะอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
     C:\Program Files\Microsoft Server\MSSQL SQLx\MSSQL\Data
   • แฟ้มฐานข้อมูลของบริษัทจะเป็นแฟ้ม.sbd
  5. ในการชื่อฐานข้อมูลฟิลด์ ชนิดชื่อสำหรับแฟ้มฐานข้อมูล (.sbc) บริษัทใหม่
  6. คลิกแนบ.
  7. คลิกตกลง.
  8. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการเครื่องมือข้อมูลบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กหรืออรรถประโยชน์ข้อมูลบัญชีของ Microsoft Officeกล่องโต้ตอบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919451 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Accounting Professional 2008
 • Microsoft Office Accounting Professional 2007
 • Microsoft Office Accounting Express 2008
 • Microsoft Office Accounting Express 2007
 • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
Keywords: 
kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB919451 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919451

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com