לא ניתן עוד להפעיל את Windows לאחר התקנת גירסה קודמת של מערכת ההפעלה Windows בתצורת אתחול כפול

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 919529 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר התקנת גירסה קודמת של מערכת ההפעלה Windows במחשב מבוסס Windows Vista או מבוסס Windows 7 בתצורת אתחול כפול, ייתכן שתיתקל באחת מהבעיות הבאות:
 • אם התקנת גירסה מוקדמת יותר של מערכת הפעלה Windows במחשב מבוסס Windows Vista או במחשב מבוסס Windows 7, ?Windows Vista לא יופעל עוד. במקרה כזה, רק הגירסה המוקדמת יותר של מערכת ההפעלה Windows תפעל.
 • אם התקנת מופיע נוסף של Microsoft Windows XP במחשב שבו Windows XP ו-Windows Vista כבר מותקנים בתצורת אתחול-כפול, יעלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
  Disk read error has occurred. (אירעה שגיאת קריאה בדיסק)

סיבה

בעיות אלה מתרחשות משום שגירסאות קודמות של מערכת ההפעלה Windows אינן תואמות את שיטת ההפעלה החדשה של Windows Vista.? Windows Vista משתמש במאגר החדש BCD? (Boot Configuration Database). מאגר זה מכיל תפריט אתחול ואת כל המידע על מערכות ההפעלה המותקנות במחשב. משום כך, קובץ Boot.ini מגירסה קודמת של מערכת הפעלה Windows אינו יכול לשמש להפעלת Windows Vista.

בגירסאות קודמות של מערכת ההפעלה Windows המופעלות במחשב מבוסס מערכת BIOS? (basic input/output), כמו למשל Windows XP, תהליך האתחול מתחיל ב-BIOS של המערכת. ה-BIOS הוא שקובע את התקן האתחול ולאחר מכן טוען את הסקטור הפיזי הראשון. סקטור פיזי זה קרוי רשומת האתחול הראשית (MBR). ה-MBR מכיל את טבלת המחיצות ואת הקוד הנחוץ לביצוע האתחול. הקוד מבצע חיפוש בטבלת המחיצות כדי לאתר את המחיצה הפעילה ומעביר את השליטה לסקטור האתחול שבמחיצה הפעילה. בשלב הבא, סקטור האתחול במחיצה הפעילה טוען את התוכנית Ntldr. התוכנית Ntldr מנתחת את הקובץ Boot.ini. קובץ זה משמש לציון מערכות ההפעלה המותקנות.

כאשר Windows Vista או Windows 7 מופעל במחשב מבוסס BIOS, ה- BIOS טוען את רשומת האתחול הראשית (MBR) ולאחר מכן את סקטור האתחול. ואולם קוד האתחול טוען את תוכנית Windows Boot Manager? (Bootmgr) החדשה. התוכנית Windows Boot Manager מנתחת את קובץ נתוני תצורת האתחול, מונה את מערכות ההפעלה המותקנות ומציג את תפריט האתחול. אם תתקין גירסה קודמת של מערכת הפעלה Windows בתצורת אתחול כפול יחד עם Windows Vista או Windows 7, התוכנית Windows Boot Manager תעביר את השליטה לתוכנית Ntldr עבור הגירסה הקודמת של מערכת ההפעלה Windows. התוכנית Windows Boot Manager מבצעת פעולה זו כאשר אתה בוחר באפשרות Windows Vista בתפריט האתחול.

בעת התקנת גירסה קודמת של מערכת ההפעלה Windows במחשב מבוסס Windows Vista או מבוסס Windows 7, תוכנית ההתקנה מחליפה כל מה שנמצא ברשומת האתחול הראשית, בסקטור האתחול ובקבצי האתחול. משום כך, התאימות קדימה של הגירסה הקודמת של Windows הולכת לאיבוד ביחס ל-Windows Vista.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיות המתוארות, בצע את הפעולות הבאות:

הערה באפשרותך להפעיל את הפקודות בהליך שלהלן באמצעות שורת הפקודה. אם אתה מפעיל את הפקודות ב-Windows Vista, היעזר בשורת פקודה עם רמת הרשאות מוגבהת. לחץ על התחל, לחץ על עזרים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך של שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 1. היעזר ב-Bootsect.exe כדי לשחזר את ה-MBR של Windows Vista ואת קוד האתחול המעביר את השליטה אל התוכנית Windows Boot Manager. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה: boot\Bootsect.exe /NT60 All\:כונן

  בפקודה זו, כונן הוא הכונן שבו נמצאת מדיית ההתקנה של Windows Vista.

  הערה תיקיית האתחול של שלב זה נמצאת בכונן ה- DVD.
 2. השתמש ב-Bcdedit.exe כדי ליצור באופן ידני ערך בקובץ ה-BCD Boot.ini עבור הגירסה הקודמת של מערכת ההפעלה Windows. לשם, כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה.

  הערה בפקודות אלה, Drive מציין את הכונן שבו מותקן Windows Vista.
  • Drive:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Description for earlier Windows version"

   הערה בפקודה זו, תיאור גירסה קודמת של Windows יכול להיות כל טקסט שתרצה לציין. לדוגמה, תיאור גירסה קודמת של Windows יכול להכיל את הכיתוב Windows XP או Windows Server 2003.
  • Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:??\:?כונן

   הערה בפקודה זו, x: הוא אות הכונן של המחיצה הפעילה.
  • Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr\:כונן
  • Drive:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. הפעל מחדש את המחשב.

מידע נוסף

כדי להפעיל גירסאות של מערכת ההפעלה Windows המבוססות על Microsoft Windows NT, דרושים לך הקבצים הבאים:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  הערה עליך להשתמש בקובץ זה להתקנת גירסאות Windows בשפות מזרח אסיה.
 • NTDetect.com
ב-Windows XP, קבצים אלה שוכנים במחיצת המערכת המסומנת כמחיצה הפעילה. כברירת מחדל, קבצים אלה הם קבצי מערכת מוסתרים ב-Windows XP. המשתמש יכול להחליף את הקבצים באמצעות מסוף השחזור, או להפעיל את מערכת ההפעלה בעזרת דיסק אתחול של Windows NT.? Windows Vista אינו משתמש בשלושת הקבצים הללו. הפעלת Windows Vista מתבצעת באמצעות קובץ המערכת המוסתר Bootmgr וקבצים נחוצים נוספים שנמצאים בספרייה ?\Boot.

יצירת תצורת ריבוי אתחולים הכוללת את Windows Vista

כדי ליצור תצורת ריבוי אתחולים פעילה, התקן תחילה את הגירסה הישנה יותר של מערכת ההפעלה Windows. לאחר מכן, התקן כל גרסה חדשה יותר לפי הסדר. בכל גירסה חדשה של Windows נשמרת תאימות לאחור בהפעלת גירסאות מוקדמות יותר של Windows.

כדי ליצור תצורת ריבוי אתחולים הכוללת את Windows Vista, יש להקצות מחיצה אחת לפחות לכל גירסה קודמת של Windows שתתקין במחשב. פעל לפי ההנחיות הכלליות הבאות:
 • צור לפחות שתי מחיצות. השתמש במחיצה אחת להתקנת Windows Vista.

  הערה אם המחיצה עבור Windows Vista כבר מאותחלת, ודא שהיא מאותחלת תוך שימוש במערכת הקבצים NTFS. עם זאת, מומלץ להיעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • יצירת המחיצה הלא מאותחלת השנייה.
  • אל תיצור את המחיצה השנייה והשאר את השטח כשטח פנוי. במקום זאת, צור את המחיצה השנייה בעת התקנת Windows Vista.
 • אם במחשב לא מותקנת מערכת הפעלה, התקן תחילה את הגירסה הישנה ביותר של Windows.

  הערה התקן את Windows XP לפני שתתקין את Windows Server 2003.
 • הפעל את תוכנית ההתקנה של Windows Vista. התקן את Windows Vista במקום הפנוי או במחיצה הקיימת. תוכל להפעיל את תוכנית ההתקנה הזאת בגירסה הקודמת של Windows, או להפעיל את המחשב כאשר הדיסק של Windows Vista נמצא בכונן התקליטורים או בכונן ה-DVD.
עם סיום פעולתה של תוכנית ההתקנה של Windows Vista, תהיה במחשב סביבת ריבוי אתחולים מוגדרת כהלכה שכוללת את Windows Vista וגירסאות קודמות של Windows. תפריט האתחול של Bootmgr שמופיע דומה לתפריט הבא:
Microsoft Windows Earlier Windows Operating System

הסרת Windows Vista מתצורת אתחול כפול

אם ברצונך להסיר את Windows מסביבת אתחול כפול שכוללת גירסה קודמת של Windows, בצע את הפעולות הבאות.

הערה באפשרותך לבצע שלבים אלו בגירסה הקודמת של Windows או ב-Windows Vista. אם אתה מבצע את הפעולות ב-Windows Vista, היעזר בשורת פקודה עם רמת הרשאות מוגבהת. לחץ על התחל, לחץ על עזרים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך של שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 1. השתמש ב-Bootsect.exe כדי לשחזר את התוכנית Ntldr. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה: Drive:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  הערה בפקודה זו, כונן הוא הכונן שבו נמצאת מדיית ההתקנה של Windows Vista.

  לאחר ההפעלה מחדש של המחשב, הוא אינו טוען את התוכנית Windows Boot Manager. במקום זאת, Ntldr.exe יטען את Boot.ini.
 2. מחק או הסר את המחיצה שבה מותקן Windows Vista.

  חשוב באפשרותך למחוק את המחיצה שבה מותקן Windows Vista רק אם אותה מחיצה היא מחיצה לא פעילה במערכת. לפניך תרחיש לדוגמה:
  • Windows Vista מותקן בכונן C. כונן C הוא מחיצה 1, שהיא המחיצה הפעילה.
  • Windows XP מותקן בכונן D. כונן D הוא מחיצה 2, שהיא המחיצה הלא-פעילה.
  בתרחיש כזה, באפשרותך להפעיל את הפקודה bootsect ואולם לא תוכל למחוק את המחיצה שבה מותקן Windows Vista. אם תמחק מחיצה זו, לא יהיה אפשר לאתחל את המחשב מכיוון שקבצי האתחול של Windows XP נמחקו.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314079 כיצד להשתמש בקבצי מערכת ליצירת דיסק אתחול כדי להישמר מפני אי-יכולת להפעיל את Windows XP
911080 הודעת השגיאה "Disk read error has occurred" (אירעה שגיאת קריאה בדיסק) מתקבלת כאשר אתה משתמש בתוכנית Winnt32.exe כדי להתקין מחדש את Windows XP במחשב שבו מותקנים Windows XP וגם Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על נתוני תצורת אתחול (BCD), בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa362692(VS.85).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות ממשק קושחה מורחב ?(EFI) ב- Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network ?(MSDN):
http://download.microsoft.com/download/9/c/5/9c5b2167-8017-4bae-9fde-d599bac8184a/UEFI_Windows.docx

מאפיינים

Article ID: 919529 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 9.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate N
מילות מפתח 
kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com