เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูเว็บเพ ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows หรือ ใน SharePoint Server 2007: "ข้อผิดพลาดใน Web Part: ปฏิเสธการเข้าถึง คุณไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้ หรือเข้าถึงทรัพยากรนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919550 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณเชื่อมต่อกับบริการ Windows SharePoint ของ Microsoft 3.0 ไซต์ หรือไซต์ไปยัง Microsoft Office SharePoint Server 2007 เมื่อคุณดูเว็บเพจในไซต์ Web Part ไม่ปรากฏในเว็บเพจนั้น แทน แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด Part ของเว็บ: การเข้าถึงปฏิเสธ คุณไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้ หรือเข้าถึงทรัพยากรนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • เว็บเพจที่ประกอบด้วย Web Part สำหรับมุมมองรายการ
  • ถูกตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับรายการ
  • คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูรายการ
ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงว่ามุมมองรายการประกอบด้วยรายการใด ๆ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • สร้างผู้ชมรายการใน SharePoint Server 2007 จากนั้น เป้าหมาย Web Part ไปยังผู้ชม เมื่อคุณดำเนินการ เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของผู้ชมสามารถดู Web Part
  • ใช้แบบIRuntimeFilterอินเทอร์เฟซการควบคุมว่า Web Part ที่แสดงบนหน้า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการIRuntimeFilterอินเทอร์เฟซ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/microsoft.sharepoint.webpartpages.iruntimefilter.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919550 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office SharePoint Online
Keywords: 
kbprb kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB919550 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919550

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com