คุณอาจได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บเพจ เมื่อคุณพยายามเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย Windows Media DRM หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 11 หรือ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919589 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เมื่อคุณพยายามเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย Windows Media DRM หลังจากปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 11 หรือเป็น Windows Vista คุณจะเล่นเนื้อหานั้นไม่ได้ บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัยที่อาจแก้ไขปัญหาได้

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อาการของปัญหา

คุณอาจไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่คุณได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ หากเนื้อหามีการป้องกันโดยใช้ Microsoft Windows Media Digital Rights Manager (DRM) เมื่อเกิดปัญหานี้ คุณอาจถูกนำทางไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณปรับรุ่นจาก Microsoft Windows Media Player สำหรับ Windows XP จาก Microsoft Windows Media Player 10 หรือจาก Microsoft Windows Media Player 9 Series เป็น Microsoft Windows Media Player 11
 • คุณปรับรุ่นจาก Microsoft Windows รุ่นก่อนหน้าไปเป็น Windows Vista

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

การปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัย

คุณสามารถปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัยของเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลเพื่อเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันที่ได้รับก่อนที่คุณจะปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 11 ได้ เมื่อต้องการติดตั้งการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • สำหรับ Windows XP โปรดดูส่วน "ขั้นตอนสำหรับ Windows XP"
 • สำหรับ Windows Vista โปรดดูส่วน "ขั้นตอนสำหรับ Windows Vista"

ขั้นตอนสำหรับ Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น เมื่อต้องการใช้การปรับรุ่นนี้ คุณต้องเรียกใช้งาน Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเรียกใช้งาน Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง

  C:\Program Files\Internet Explorer
 3. กดแป้น SHIFT ค้างไว้ คลิกขวาที่ไอคอน Internet Explorer (IEXPLORE) และคลิก เรียกใช้ในฐานะ
 4. คลิก ผู้ใช้ต่อไปนี้
 5. ใน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ และคลิก ตกลง
เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=75378
 2. ติดตั้ง ActiveX Control ถ้าจำเป็น คุณเห็นแถบข้อมูล Internet Explorer ที่ปรากฏในรูปภาพต่อไปนี้หรือไม่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  goldbar1


  ถ้าเห็นแถบข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อติดตั้ง Genuine Windows Validation Component:
  1. คลิกขวาที่แถบข้อมูล และคลิก ติดตั้งl the ActiveX Control (ดูรูปภาพต่อไปนี้)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   goldbar2
  2. ในกล่องโต้ตอบ คำเตือนความปลอดภัยของ Internet Explorer ให้คลิกปุ่ม ติดตั้ง
 3. คลิกปุ่ม ปรับรุ่น ที่ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นตอนสำหรับ Windows Vista

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=75378
 2. ติดตั้ง ActiveX Control ถ้าจำเป็น คุณเห็นกล่องโต้ตอบที่ปรากฏในรูปภาพต่อไปนี้หรือไม่ ถ้าคุณปิดกล่องโต้ตอบนี้แล้ว ให้กดแป้น F5 บนแป้นพิมพ์เพื่อฟื้นฟูหน้า และกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  uac


  ถ้ากล่องโต้ตอบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Genuine Windows Validation Component:
  1. คลิก ดำเนินการต่อ คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  2. ในกล่องโต้ตอบ คำเตือนความปลอดภัย (ดูรูปภาพต่อไปนี้) ให้คลิก ติดตั้ง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   install
 3. คลิกปุ่ม ปรับรุ่น ที่ด้านบนสุดของหน้า
หมายเหตุ ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของ ActiveX:
http://www.microsoft.com/genuine/diag/default.aspx?displaylang=th&sGuid=8656b7e3-584a-4131-8b1d-663f9821f465

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดแล้วเล่นเนื้อหาใหม่ หากคุณลองใช้วิธีการนี้ ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการสมัครสมาชิกเนื้อหาที่คุณเป็นสมาชิก วิธีการนี้จะปรับปรุงรายการการยกเลิกใบรับรอง (CRL) ของระบบ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หากคุณยังมีปัญหา คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจไม่ได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานให้นำเสนอข้อมูลการยกเลิกไปยังโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์ที่ร้องขอสิทธิ์การใช้งาน การยกเลิกปุ่มของอุปกรณ์จะปิดใช้งานความสามารถของอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาที่มีการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการยกเลิกและเกี่ยวกับ Windows Media Rights Manager ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
941826 การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Windows Media Rights Manager 10.1.2 SDK ไม่รวมการส่งข้อมูลการยกเลิก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919589 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2552 - Revision: 6.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 11
Keywords: 
kbresolve kbtshoot kbprb KB919589

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com