วิธีใช้แคชของฟอร์ม Outlook 2007 และวิธีการแก้ไขปัญหาการแคชของฟอร์ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919596 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Microsoft Office Outlook 2007 ตรวจหาฟอร์ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของแคชของฟอร์ม วิธีการเปลี่ยนขนาดของแคชของฟอร์ม และวิธีการใช้คีย์รีจิสทรี ForceFormReload บทความนี้อธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแคชของฟอร์ม Outlook นอกจากนี้ ในตอนท้าย บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการแคชของฟอร์ม Outlook นอกจากนี้บทความนี้ยังอธิบายปัญหาแคชของฟอร์มต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน Outlook 2007

หมายเหตุ แคชของฟอร์ม Outlook จะใช้สำหรับแบบฟอร์มที่ออกแบบมากับ Outlook 2003 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ และโดยทั่วไปที่จะประกาศไปยังไลบรารีฟอร์ม Outlook 2007 นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มสำหรับ Outlook 2003 และรุ่นก่อนหน้านี้ ในสถานการณ์สมมตินี้ แคชของฟอร์มจะใช้ในลักษณะเดียวกันเนื่องจากแคชของฟอร์มจะใช้ในรุ่นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม Outlook 2007 ไม่สามารถใช้แคชของฟอร์ม มีคุณลักษณะขอบเขตฟอร์มใหม่ Outlook 2007 ใช้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเองของแมสเสจคลาสแคชของฟอร์มนี้เท่านั้น ถ้าคุณกำลังพัฒนาฟอร์มแบบกำหนดเองใหม่สำหรับ Outlook 2007 เราขอแนะนำให้ คุณใช้คุณลักษณะขอบเขตฟอร์มใหม่

Outlook จัดเก็บสำเนาของฟอร์มที่กำหนดเองในแคเพื่อให้ Outlook จำเป็นต้องเรียกแบบฟอร์มจากดิสก์ทุกครั้งที่เปิดอยู่ของสินค้า เมื่อฟอร์มถูกเก็บไว้ ในโฟลเดอร์สาธารณะของ Microsoft Exchange หรือ ในไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กรบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server, Outlook สามารถใช้แบบฟอร์มรุ่นที่แคช ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และ บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Exchange

ปัญหาอาจเกิดขึ้นกับแคชของฟอร์ม ปัญหาเหล่านี้ปกติเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดรายการใหม่หรือรายการที่มีอยู่ในโฟลเดอร์นั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • ข้อความ 1
  ไม่สามารถแสดงฟอร์มคุณเลือก ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • ข้อความ 2
  ไม่สามารถแสดงฟอร์มจำเป็นเมื่อต้องการดูข้อความนี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
บางครั้ง Outlook อาจแสดงข้อผิดพลาด แทน Outlook อาจเปิดแบบฟอร์มค่าเริ่มต้นแทนที่เป็นฟอร์มที่กำหนดเอง

วิธีที่ Outlook ค้นหาฟอร์ม

ส่วนนี้อธิบายวิธีการที่ Outlook ค้นหาแบบฟอร์มที่จำเป็นเมื่อคุณเปิดรายการ เมื่อคุณเริ่มสร้างรายการที่ใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง ฟิลด์แมสเสจคลาสของสินค้าถูกกำหนดให้เป็นชื่อของแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีฟอร์มงานแบบกำหนดเองที่มีชื่อว่า "องค์กร" ในโฟลเดอร์งานที่กำหนดเอง แมสเสจคลาคือIPMTask.Corporate

เมื่อคุณเปิดรายการ Outlook ตรวจสอบฟิลด์เพื่อดูแบบฟอร์มต้องใช้ Outlook เพื่อแสดงสินค้าแมสเสจคลาส Outlook ค้นหาสำหรับฟอร์มที่จำเป็นแล้ว Outlook ค้นหาในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ตามลำดับดังนี้:
 • หน่วยความจำ

  ถ้าคุณมีรายการอื่นที่เปิด usesthe นั้น เหมือนกับฟอร์ม Outlook แล้วมีแบบฟอร์มอยู่ในหน่วยความจำ Outlook ใช้แบบฟอร์มที่ copyof แทนที่จะโหลดแบบฟอร์มใหม่อีกครั้ง
 • แคชของฟอร์ม

  Outlook ตรวจสอบแคชของฟอร์มบน thecomputer เพื่อดูว่า คุณได้ใช้ฟอร์มก่อน ถ้า Outlook ตรวจหาการแค formin, Outlook โหลดแบบฟอร์มจากแคช
 • โฟลเดอร์ปัจจุบัน

  ถ้า Outlook ไม่พบ formin แค Outlook ตรวจสอบเพื่อดูว่า แบบฟอร์มถูกประกาศไปยัง currentfolder Outlook ไม่ได้ค้นหาโฟลเดอร์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์หลักOutlook จัดเก็บฟอร์มที่ถูกประกาศไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกซ่อน Theseitems ไม่สามารถเห็นได้ในมุมมองของ Outlook ใด ๆ
 • ไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล

  ถ้าไม่พบแบบฟอร์มในโฟลเดอร์ปัจจุบัน Outlook ตรวจสอบไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล แบบฟอร์มไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นข้อความในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ (หรือที่เรียกว่ามุมมองทั่วไป) ที่เกี่ยวข้องของเก็บจดหมายเริ่มต้น เก็บจดหมายเริ่มต้นคือ ชุดของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์กล่องขาเข้าที่ได้รับจดหมายขาเข้า
 • ในไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กร

  ถ้า isunavailable แบบฟอร์มในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล และคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ MicrosoftExchange ที่ถูกกำหนดค่าให้สนับสนุนไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กรมี Outlook ตรวจสอบไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กรบนคอมพิวเตอร์ Microsoft ExchangeServer แล้ว

แคชของฟอร์มการค้นหา

แคชของฟอร์มถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อที่ Microsoft Windows แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และแฟ้มระบบ ขั้นตอนเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณใช้อยู่ คุณอาจค้นหาแคชของฟอร์มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP
  C:\Documents and Settings\user_name\Local Settings\Application Data\Microsoft\FORMS
 • Windows Vista
  C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\FORMS
เนื่องจาก Outlook 2007 สนับสนุนผู้ใช้ข้ามเขต สถานที่เก็บแคชของฟอร์มอาจเปลี่ยนแปลง สถานที่เก็บแคชของฟอร์มขึ้นอยู่กับผู้ใดจะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คุณไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าผู้ใช้เพื่อบ่งชี้ที่เป็นที่ตั้งของแคชของฟอร์ม ดังนั้น คุณไม่สามารถตรงเปลี่ยนตำแหน่งของแคชของฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แคช

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


แคชของฟอร์มประกอบด้วยแฟ้ม Frmcache.dat แฟ้ม Frmcache.dat ประกอบด้วยข้อมูลสรุปและตัวชี้ไปฟอร์ม Outlook เริ่มต้นและฟอร์มแบบกำหนดเองใด ๆ ที่คุณใช้ สำเนาที่แคชไว้ของฟอร์มแบบกำหนดเองที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ฟอร์ม

โฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ฟอร์มมีชื่อแบบสุ่ม อย่างไรก็ตาม ชื่อของโฟลเดอร์ย่อยที่คล้ายกับชื่อของแบบฟอร์ม Cryptically การตั้งชื่อแบบฟอร์มแท้จริงซึ่งถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้ แต่ฟอร์มมีนามสกุลแฟ้ม.tmp ถ้าคุณไม่ทราบว่าโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสำเนาของฟอร์มเฉพาะ คุณสามารถใช้การประทับเวลาของโฟลเดอร์หรือการประทับเวลาของแบบฟอร์มเพื่อช่วยในการค้นหาแบบฟอร์ม

นอกจากนี้ outlook ยังเก็บรีจิสตรีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มแบบกำหนดเองที่มีการแคช รีจิสทรีคีย์อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID
ใน Outlook 2002 และรุ่นก่อนหน้านี้ Outlook ไม่เก็บติดตามของสถานที่ที่แบบฟอร์มมาจากเมื่อฟอร์มถูกแค ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีฟอร์มที่แตกต่างกันสองฟอร์มที่ถูกประกาศในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันสอง และแบบฟอร์มทั้งสองมีชื่อเดียวกัน ถ้าคุณเข้าถึงโฟลเดอร์แรก Outlook เก็บฟอร์มในโฟลเดอร์นั้น จาก นั้น ถ้าคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่สอง Outlook ยังคงใช้แบบฟอร์มแคชจากโฟลเดอร์แรก Outlook ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่สอง ดังนั้น ทุกชื่อของฟอร์มหรือฟิลด์แมสเสจคลาสต้องไม่ซ้ำกันเพื่อให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ฟอร์ม นี้ได้รับการออกแบบในแคชของฟอร์มเนื่องจาก Microsoft Outlook 97 ถูกนำออกใช้

แคชของฟอร์มสำหรับ Outlook 2003 และ Outlook 2007 ใช้การออกแบบที่แตกต่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์และไลบรารีฟอร์ยังเก็บในแคชได้ เรื่องรักษาความปลอดภัยนำทางมาถึงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีโฟลเดอร์อื่นสิบใน Outlook 2003 คุณอาจประกาศฟอร์มที่ มีชื่อเดียวกันในแต่ละโฟลเดอร์สิบเหล่านี้ ใน Outlook รุ่นก่อนหน้า แบบฟอร์มแคชหนึ่งครั้ง และจากนั้น Outlook ใช้ฟอร์มเดียวกันจากแคชของฟอร์มภายในเครื่องทุกครั้งเนื่องจากแบบฟอร์มทั้งหมดที่มีชื่อเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Outlook 2007 เก็บแบบฟอร์มจากแต่ละโฟลเดอร์

เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงนี้ในการออกแบบ เราขอแนะนำให้ คุณประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์เท่าแทนที่จะไปยังโฟลเดอร์ ถ้าคุณลบรายการโดยยึดตามฟอร์มที่กำหนดเอง และจากนั้น เปิดรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ Outlook ไม่สามารถค้นหาแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง แทน Outlook ใช้ฟอร์มเริ่มต้น ถ้าคุณประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้

ทำความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงขนาดแคชของฟอร์ม

โดยค่าเริ่มต้น Outlook ตั้งค่าขีดจำกัดของ 2048 กิโลไบต์ (KB) ขนาดสูงสุดของแคชของฟอร์ม เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก
 2. คลิกแท็บอื่น ๆแล้ว คลิ กตัวเลือกขั้นสูง
 3. คลิกฟอร์มแบบกำหนดเอง ภายใต้Maximumspace บนฮาร์ดดิสก์พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดใหญ่กว่า 2048 และ thenclickตกลง
หลังจากที่คุณได้มาถึงเนื้อที่ดิสก์สูงสุดที่คุณกำหนดสำหรับแคชของฟอร์ม Outlook purges แบบฟอร์มเก่าที่สุดที่ไม่ได้ใช้จากแคช

หมายเหตุ Outlook จัดเก็บขนาดแคชของฟอร์มในแฟ้ม Frmcache.dat รูปแบบของแฟ้ม Frmcache.dat คือไม่เกี่ยวกับเอกสาร ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Frmcache.dat ได้โดยตรง ดังนั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของแคชของฟอร์มโดยทางโปรแกรม Microsoft ไม่สนับสนุนการแก้ไขโดยตรงกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาของโฟลเดอร์แบบฟอร์มยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกจัดทำเอกสาร โดย Microsoft หรือแนะนำ โดย Microsoft บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโฟลเดอร์ฟอร์ม คุณต้องทำสำเนาสำรอง

การกู้คืนแบบฟอร์มที่คุณได้ลบโดยไม่ตั้งใจ

ถ้าคุณบังเอิญลบฟอร์มที่ถูกประกาศ และคุณไม่สามารถกู้คืนแบบฟอร์มนั้นจากโฟลเดอร์ที่มีการประกาศฟอร์มจาก คุณอาจจะสามารถกู้คืนสำเนาของแบบฟอร์มจากแคชของฟอร์ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนฟอร์มจากแคชของฟอร์ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
292494 OL2002: ฟอร์ม Outlook กำลังคืนค่าจากสำเนาที่แคชไว้

การแก้ไขปัญหาการแคชของฟอร์ม

ถ้าแคชของฟอร์มอาจไม่ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือ ถ้าคุณมีปัญหาเมื่อคุณเปิดรายการ หรือ เมื่อคุณเปิดฟอร์มแบบกำหนดเอง ปัจจัยอื่น ๆ อาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด ใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อนที่จะลบแคชของฟอร์ม
 • วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่า รายการที่ใช้ฟอร์มแบบใช้ครั้งเดียว

  คุณสามารถเก็บข้อกำหนดฟอร์มในรายการในแบบ publishedlocation ถ้าคุณเก็บข้อกำหนดฟอร์มไว้ในรายการ และจากนั้น เปิด theitem แบบฟอร์มที่คุณใช้ได้เสมอแบบฟอร์มที่เก็บอยู่ในรายการถ้าคุณเปลี่ยนแบบฟอร์ม itemcontinues แบบใช้ครั้งเดียวให้ใช้แบบฟอร์มที่คุณเก็บไว้ในรายการรุ่นที่เก่ากว่ารุ่นเผยแพร่แล้วนี้อาจปรากฏขึ้นอาจ มีปัญหากับแคชของฟอร์ม แต่นี่คือวิธี theone เศษสินค้าทำงานอยู่

  ข้อกำหนดฟอร์มที่เก็บอยู่ใน maycause สินค้ามีลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด ดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่ถูกต้อง presume yourproblem ที่เกี่ยวข้องกับแคชของฟอร์ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟังก์ชันแบบ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  290657 คำอธิบายของข้อกำหนดของฟอร์มและแบบฟอร์มที่ใช้ครั้งเดียวใน Outlook 2002
 • วิธีที่ 2: ตรวจสอบว่า ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ

  Outlook อาจปล่อยฟอร์มจากหน่วยความจำ ปัญหานี้อาจ berelated ถึงวิธีการคุณใช้รหัส Visual Basic รุ่นการเขียนสคริปต์ในแบบฟอร์ม acustom ถ้า Outlook ไม่ยกเลิกการโหลดแบบฟอร์มจากหน่วยความจำ คุณอาจมี toexit และเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว นี้เอาแบบฟอร์มจากหน่วยความจำและ forcesOutlook เพื่อโหลดแบบฟอร์ม จากแค จากไลบรารีฟอร์ หรือ จาก afolder

  คุณต้องตรวจสอบว่า Outlook ออก คุณสามารถใช้ตัวจัดการงาน MicrosoftWindows เพื่อตรวจสอบว่า Outlook กำลังทำงานไม่ อย่างไรก็ตาม werecommend ให้คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับ notrelated เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหน่วยความจำ

  ถ้าไม่มีอยู่ Outlook นี้อาจเป็นสาเหตุของปัญหาแคชของฟอร์ม ถ้าแบบฟอร์มประกอบด้วยรหัสรุ่นการเขียนสคริปต์ VisualBasic พยายามที่จะตรวจสอบว่า บางสิ่งบางอย่างใน theform ป้องกัน Outlook จากการจบการทำงาน นอกจากนี้ ปิดใช้งาน add-in ของ COM หรือส่วนขยายของ Microsoft Exchange anynon มาตรฐานใด ๆ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจเป็นปัญหา

ล้างแคชของฟอร์ม

วิธีการล้างแคชของฟอร์ม Outlook ที่แตกต่างกันได้ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย เราขอแนะนำว่า คุณควรใช้วิธีที่ 1
 • วิธีที่ 1

  ใช้วิธีการล้างแค ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกแท็บอื่น ๆ
  2. คลิกตัวเลือกขั้นสูง
  3. ในกล่องตัวเลือกขั้นสูงคลิกฟอร์มแบบกำหนดเอง
  4. ในกล่องแบบฟอร์มกำหนดเองคลิกแบบฟอร์มที่มีจัดการ
  5. ในกล่องตัวจัดการฟอร์มคลิกล้างแค
 • วิธีที่ 2

  เปลี่ยนชื่อด้วยตนเอง หรือด้วยตนเองประกอบ deletespecific ของแคที่อาจทำให้เกิดปัญหา ตัวอย่างเช่น ifyou มีปัญหากับฟอร์มระบุ คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยการลบโฟลเดอร์ thecorresponding สำหรับฟอร์มที่แคช เราขอแนะนำว่า คุณใช้เฉพาะ thismethod ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง
 • วิธีที่ 3

  เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Frmcache.dat อย่า dothis ไม่เป็นความพยายามของคุณครั้งแรกเมื่อต้องการแก้ไขปัญหากับแคชของฟอร์มได้เนื่องจากแฟ้ม Frmcache.dat อาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ifyour อื่น ๆ ความพยายามในการล้างแคชของฟอร์มไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแฟ้ม Frmcache.dat renamethe หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Frmcache.dat เริ่ม Outlook ใหม่
 • วิธีที่ 4

  ตรวจสอบรีจิสตรีคีย์ คีย์ Theregistry อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID
  โดยทั่วไป คีย์รีจิสตรีไม่เล่นบทบาทในแบบฟอร์ม cacheproblems แต่จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์มแคช ถ้า otherefforts ทั้งหมดเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาฟอร์มจะไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบว่า thissection ของรีจิสทรีที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มได้ คุณสามารถเอา theinformation เกี่ยวกับแบบฟอร์ม และเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว

ใช้คีย์รีจิสทรี ForceFormReload

เมื่อแคชของฟอร์มดูเหมือนว่าทำให้ เกิดปัญหาเป็นระยะ ๆ และคุณไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหานี้ คุณสามารถตั้งค่านี้
ForceFormReload
รีจิสทรีคีย์ใน Outlook เมื่อการ
ForceFormReload
รีจิสทรี คีย์ และ Outlook ตรวจพบข้อผิดพลาดเมื่อ Outlook เปิดรายการที่ยึดตามฟอร์มที่กำหนดเอง Outlook ล้างแคชสำหรับฟอร์มที่ระบุนี้ แล้ว Outlook พยายามเปิดรายการอีกครั้ง ถึงแม้ว่าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาเหตุของปัญหาแคชของฟอร์ม วิธีการนี้ทำปัญหาโปร่งใสคนที่ใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานใน
ForceFormReload
รีจิสทรีคีย์ฟังก์ชัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ในรีจิสทรี คลิกที่คีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Outlook
 3. บนเมนูแก้ไขคลิAddValueแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อของค่า ชนิดข้อมูลข้อมูลค่า
  ForceFormReloadREG_DWORD1
 4. ออกจาก Registry Editor

  หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้จะพร้อมใช้งานใน Outlook 2000 และ Outlook2002 ถ้าคุณมี service pack ล่าสุดติดตั้งอยู่ ฟังก์ชันนี้มี alsoavailable ในรุ่นต้นฉบับของ Outlook 2003

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  285129 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "แบบฟอร์มที่คุณเลือกไม่สามารถแสดง"
  305403 OL2002: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ฟอร์มคุณได้เลือก...ไม่สามารถแสดง โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดรายการที่อยู่บนฟอร์มแบบกำหนดเองระบุ

ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดรายการที่อยู่บนฟอร์มแบบกำหนดเองระบุ ปัญหาอาจจะเกี่ยวข้อง กับแบบฟอร์มที่ระบุ และไม่แคชของฟอร์มเอง วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยฟอร์มระบุ คุณต้องดำเนินการวิธีการต่าง ๆ ตามลำดับที่ปรากฏ
 • วิธีที่ 1

  ปิดใช้งานรหัสรุ่น BasicScripting ภาพที่กำหนดเองในฟอร์ม ซึ่งนี่อาจแสดงว่า problemis ที่เกี่ยวข้องกับรหัส Visual Basic รุ่นการเขียนสคริปต์ เมื่อต้องการปิดการใช้งานรหัส กดแป้น SHIFT ค้างไว้เมื่อคุณเปิดรายการ ซึ่งป้องกันรหัสรุ่น BasicScripting แสดงผลจากการรัน
 • วิธีที่ 2

  เอาตัวควบคุมออกจากเพ theform ทั้งหมด ตัวควบคุมบนฟอร์มที่กำหนดเองอาจประสบปัญหาการเริ่มต้นและ mayprevent Outlook จากการเปิดฟอร์ม Outlook ไม่สามารถเปิดแบบฟอร์มหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ตัวควบคุมแบบกำหนดเองจะไม่ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  • รีจิสทรีคีย์สิทธิ์การใช้งานไม่ถูกต้อง
  เมื่อต้องการทำวิธีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดแบบฟอร์มในโหมดออกแบบ
  2. เอาตัวควบคุมออกจากหน้าแบบฟอร์มทั้งหมด
  3. ประกาศฟอร์มที่ มีชื่อแตกต่างกัน
  4. พยายามเปิดรายการใหม่ที่มีพื้นฐานบนฟอร์มที่ถูกประกาศใหม่
  ถ้าวิธีการนี้ช่วยแก้ปัญหา มีปัญหากับตัวควบคุม
 • วิธีที่ 3

  เอาเขตข้อมูลแบบกำหนดเองทั้งหมดจาก aform ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับฟิลด์ในแบบฟอร์ม เขตข้อมูลสามารถ containformulas สูตรเหล่านี้อาจทำให้การอ้างอิงแบบวงกลมที่สามารถ causeperformance ปัญหาหรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อวิธี ที่ formopens ได้ นี่ไม่ใช่ทั่วไป แต่หากคุณสงสัยว่า อาจเสียฟอร์ม เอาเขตข้อมูลแบบกำหนดเองทั้งหมดจากแบบฟอร์ม แล้ว เผยแพร่ฟอร์มที่ มีชื่อ adifferent สำหรับการทดสอบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919596 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbproductlink kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB919596 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919596

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com