คำอธิบายของงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919776 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
บทความนี้แสดงรายการงาน Microsoft BizTalk Server SQL Server แทน บทความนี้ยังอธิบายงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการงานบริษัทตัวแทนเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่องานคำอธิบายเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น
เซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำรองประกอบด้วยสามขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำสำเนาสำรองฐานข้อมูลทั้งหมดฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ขั้นตอนที่ 2 สำรองล็อกฐานข้อมูล BizTalk Server ขั้นตอนที่ 3 ระบุเก็บประวัติการสำรองข้อมูลระยะเวลาไม่ใช่
CleanupBTFExpiredEntriesJob_BizTalkMgmtDbลบรายการกรอบ BizTalk จากฐานข้อมูลการจัดการ BizTalk (BizTalkMgmtDb) ที่หมดอายุใช่
การล้างข้อมูล DTA และเก็บถาวรศักยภาพเก็บถาวรของการติดตามข้อความและล้างข้อมูลของฐานข้อมูลการติดตาม BizTalk เมื่อต้อง การรักษาระบบการทำงานปกติ และ การเก็บข้อมูลการติดตามที่เก็บถาวรสำหรับใช้ในอนาคต

หมายเหตุ บน BizTalk Server 2004 งานนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง BizTalk Server 2004 Service Pack 2
ไม่ใช่
MessageBox_DeadProcesses_Cleanup_BizTalkMsgBoxDbตรวจพบเมื่ออินสแตนซ์โฮสต์ BizTalk Server (BTSNTSvc.exe) ได้หยุดการตอบสนอง งานปล่อยงานจากอินสแตนซ์ของโฮสต์แล้วเพื่อให้มีอินสแตนซ์ของโฮสต์ที่แตกต่างกันสามารถเสร็จสิ้นงานใช่
MessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDbเอาข้อความทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างอิง โดยสมาชิกใด ๆ ในตารางฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb

สิ่งสำคัญ งานนี้จะเริ่มขึ้น โดยงานMessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณปิดการใช้งานนี้

หมายเหตุ บน BizTalk Server 2004 งานนี้ถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณปิดการใช้งานนี้
ไม่ใช่
MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDbจัดการแฟ้มบันทึกการตรวจนับอ้างอิงสำหรับข้อความ และเมื่อข้อความจะไม่ถูกอ้างอิง โดยสมาชิกที่กำหนด

งานนี้ทำงานในการวนรอบไม่สิ้น และลบรายการออกจากล็อกการตรวจนับอ้างอิงข้อความแต่ละสองเท่านั้น งานนี้ยังเรียกใช้งานMessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb

สิ่งสำคัญ ในตอนแรก ไอคอนสถานะงานMessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDbแสดงสถานะของความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม จะมีรายการไม่สำเร็จที่สอดคล้องกันในประวัติของงาน ถ้าหนึ่งในงานMessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDbงานล้มเหลว รายการความล้มเหลวปรากฏในประวัติงาน และไอคอนสถานะแสดงสถานะของความล้มเหลว งานเสมอจะแสดงสถานะของความล้มเหลวหลังจากความล้มเหลวครั้งแรก เมื่อต้องการตรวจสอบว่า งานตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์ BizTalk อื่น ๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบสถานะของงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เซิร์ฟเวอร์ SQL อื่น ๆ

หมายเหตุ บน BizTalk Server 2004 งานนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง BizTalk Server 2004 Service Pack 2
ใช่
MessageBox_Parts_Cleanup_BizTalkMsgBoxDbเอาส่วนของข้อความทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกอ้างอิง โดยข้อความในตารางฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ข้อความทั้งหมดจะประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งส่วนข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารใช่
MessageBox_UpdateStats_BizTalkMsgBoxDb

ปรับปรุงสถิติสำหรับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb

หมายเหตุ งานนี้ไม่มีอยู่บน BizTalk Server 2004
ใช่
ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สแกนสำหรับปัญหาที่ทราบกับฐานข้อมูล BizTalkMgmtDb, BizTalkMsgBoxDb และ BizTalkDTADb ซึ่งรวมถึงอินสแตนซ์ที่ถูกละเลย

หมายเหตุงานนี้ถูกสร้างขึ้นบน BizTalk Server 2010
ใช่
Operations_OperateOnInstances_OnMaster_BizTalkMsgBoxDbใช้สำหรับการปรับใช้ฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb หลาย จะทำการดำเนินการในการดำเนินงานแบบอะซิงโครนัส ตัวอย่างเช่น จะแบบอะซิงโครนัสทำจำนวนมากยุติการทำงานในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb หลักหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกใช้กับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ผู้ใต้บังคับบัญชา

หมายเหตุงานนี้ไม่มีอยู่บน BizTalk Server 2004
ใช่
PurgeSubscriptionsJob_BizTalkMsgBoxDbPurges เพรดิเคตการบอกรับเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้จากฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDbใช่
Rules_Database_Cleanup_BizTalkRuleEngineDbPurges ข้อมูลการตรวจสอบเก่าจากกลไกจัดการกฎ (BizTalkRuleEngineDb) ฐานข้อมูลทุก 90 วัน งานนี้ยัง purges ข้อมูลประวัติเก่า (การแจ้งเตือนการปรับ ใช้/undeploy) จากฐานข้อมูลเอ็นจินการกฎ (BizTalkRuleEngineDb) ทุก ๆ 3 วัน

หมายเหตุงานนี้ถูกสร้างขึ้นบน BizTalk Server 2009
ใช่
TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDbคัดลอกเนื้อหาของข้อความที่ติดตามข้อความจากฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ไปยังฐานข้อมูลการติดตาม (BizTalkDTADb)ใช่
TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDbPurges ที่ไม่ได้ใช้งานการติดตามตารางเก็บพักเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างในฐานข้อมูล

หมายเหตุงานนี้มีอยู่เฉพาะบน BizTalk Server 2004
ไม่ใช่
สำหรับรายการของงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL และคำอธิบายของตนเองบนเซิร์ฟเวอร์ BizTalk แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa561960.aspx
หมายเหตุ งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk ต้องเป็นเจ้าของ โดยผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์บนเซิร์ฟเวอร์ SQL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
907661 Tracking_Spool1 หรือ Tracking_Spool2 ตารางในฐานข้อมูล BiztalkMsgBoxDb กลายเป็นขนาดใหญ่มากใน BizTalk Server 2004

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919776 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
Keywords: 
kbbts kbtshoot kbinfo kbmt KB919776 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919776

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com