วิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องของ IIS เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของหน่วยความจำในกระบวนการของ IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919790 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นใน Microsoft Internet Information Services (IIS) เมื่อกระบวนการ IIS ใช้หน่วยความจำมากเกินไป Inetinfo.exe, Dllhost.exe และ W3wp.exe คือ ตัวอย่างของกระบวนการของ IIS IIS เก็บเนื้อหาแบบคงและแบบปรับเนื้อหา กระบวนการของ IIS โดยปกติแล้วใช้ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำทางกายภาพที่พร้อมใช้งาน เมตริกนี้การใช้งานของหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องไปยังกระบวนการ IIS แต่ละ ไม่เป็นผลรวมของ IIS กระบวนการทั้งหมด คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้และตรวจสอบประสิทธิภาพในการระบุปัญหาหน่วยความจำ

นอกจากนี้ อาการต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการ IIS ใช้หน่วยความจำมากเกินไป:
 • ใน Windows จัดการงาน การ ใช้หน่วยความจำ คอลัมน์บ่งชี้ว่า กระบวนการที่ใช้หน่วยความจำมากเกินไป
 • ในตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างการ ไบต์ที่ส่วนตัว ตัวนับ และ เสมือนไบต์ counter ของการ กระบวนการ วัตถุ
 • กระบวนใช้ถึง 1.3 กิ) ของหน่วยความจำเสมือน ใน IIS 6.0 หรือ เหนือ IIS แบบ 32 บิต ถ้าหน่วยความจำกลับเปิด เหตุการณ์ถูกบันทึกที่มีลักษณะต่อไปนี้:

  ประเภทอีเวนต์: ข้อมูล
  แหล่งของเหตุการณ์: W3SVC
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1077
  วัน: วัน
  เวลา: เวลา
  ผู้ใช้: n/A
  คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย:
  กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานที่ มี id ของกระบวนการของพูลโปรแกรมประยุกต์ติด '1234' 'DefaultAppPool' ได้ร้องขอเป็นถังเนื่องจากจะถึงขีดจำกัดของหน่วยความจำเสมือน

 • ถ้าหน่วยความจำกลับไม่ได้ IIS กระบวนการแบบ 32 บิตใช้หน่วยความจำเสมือนได้ถึง 1.3 GB และหยุดการตอบสนองขั้นสุดท้าย แล้ว เหตุการณ์ถูกบันทึกที่มีลักษณะต่อไปนี้:

  ประเภทอีเวนต์: คำเตือน
  แหล่งของเหตุการณ์: W3SVC
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1009
  วัน:วัน
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้: n/A
  คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย:
  กระบวนการทำพูลโปรแกรมประยุกต์ 'DefaultAppPool' จบการทำงานโดยไม่คาดคิด Id ของกระบวนการถูก '1234' รหัสประมวลผลการจบการทำงานถูก '0xc0000005'

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Help and Support Center ที่ http://support.microsoft.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกระบวนการ IIS ใช้หน่วยความจำมากเกินไป ใช้เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่อง IIS เพื่อแก้ไขปัญหาการปันส่วนของหน่วยความจำที่ค้างชำระที่เกิดจากหน่วยความจำรั่ว คุณต้องแทรกแฟ้ม LeakTrack.dll และตรวจสอบแล้ว ว่ามีหน่วยความจำรั่ว ทันทีที่มีห้ามการรั่วไหล มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำประกอบด้วยข้อมูลหน่วยความจำรั่วไหล

การใช้เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องของ IIS แก้ไขกระบวนการ IIS ที่ใช้หน่วยความจำมากเกินไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอน 1: ดาวน์โหลด และติดตั้ง v1.2 เครื่องมือการวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่อง IIS

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

V1.2 การวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องของ IIS
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26798 


ขั้นตอน 2: ตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานเข้าสู่ระบบก่อนที่เกิดปัญหาการรั่วไหลของหน่วยความจำ

 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิก เครื่องมือวินิจฉัย 1.2 การตรวจแก้จุดบกพร่อง.
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก ตัวเลือกและการตั้งค่า.
 3. คลิก บันทึกของประสิทธิภาพการทำงาน บนแท็บ คลิก เปิดใช้งานข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานที่เข้าสู่ระบบแล้ว คลิก ตกลง.
หมายเหตุ ช่วงการสุ่มตัวอย่างข้อมูลและเวลาที่จะเริ่มการตรวจสอบขึ้นเมื่อมีการรั่วไหลของหน่วยความจำถูกผลิตซ้ำ ขนาดแฟ้มบันทึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำงานกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับข้อมูลที่คุณต้องการ โดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์การเข้าครอบงำ

ขั้นตอน 3: สร้างกฎ "หน่วยความจำและการจัดการรั่ว"

 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิก เครื่องมือวินิจฉัย 1.2 การตรวจแก้จุดบกพร่อง.
 2. ในการ กฎ บนแท็บ คลิก เพิ่มกฎ.
 3. คลิกท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่-หน่วยความจำสุทธิ) และหมายเลขอ้างอิงการรั่วไหลแล้ว คลิก ถัดไป.
 4. เลือกกระบวนการที่มีหน่วยความจำรั่ว และจากนั้น คลิก ถัดไป.
 5. ในการ ตั้งค่าคอนฟิกการรั่วไหลกฎ กล่องโต้ตอบ ชนิด หรือเลือก warm-up มีเวลาในการ เวลา warm-Up กล่อง

  หมายเหตุ ถ้าปัญหาทันทีได้ผลิตซ้ำ คลิกเลือก เริ่มการทำงานของหน่วยความจำการติดตามทันทีเมื่อมีการเรียกใช้กฎ กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิก กำหนดค่า... ในการสร้าง Userdump ส่วน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ อัตโนมัติสร้างกฎเพื่อรับ userdump เมื่อออกจากกระบวนการที่ไม่คาดคิดเกิดความผิดพลาดเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าหลังจากการใช้หน่วยความจำเท่าไรในการสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ
 7. ในการ กฎ เสร็จสมบูรณ์กล่อง ชนิด หรือเลือกเวลาที่ต้องการเพื่อทำให้เกิดปัญหา

  หมายเหตุ เมื่อสิ้นสุดของเวลาที่ระบุ มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
 8. คลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.

ขั้นตอนที่ 4: ขอรับข้อมูลด้วยตนเอง

 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิก เครื่องมือวินิจฉัย 1.2 การตรวจแก้จุดบกพร่อง.
 2. คลิก กระบวนการ บนแท็บ คลิกขวากระบวนการที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิก ตรวจสอบหารอยรั่ว.
 3. เมื่อมีห้ามการรั่วไหล คลิกขวากระบวนการจากขั้นตอนที่ 4b และจากนั้น คลิก สร้าง Userdump แบบเต็ม.
หมายเหตุ ขอให้สังเกตว่า สถานะเป็นใช้งานอยู่ นอกจากนี้ การ จำนวนครั้งที่ Userdump ค่าตัวนับเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

ขั้นตอน 5: หยุดการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานหลังจากเสร็จสิ้นการแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิก เครื่องมือวินิจฉัย 1.2 การตรวจแก้จุดบกพร่อง.
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก ตัวเลือกและการตั้งค่า.
 3. คลิก บันทึกของประสิทธิภาพการทำงาน บนแท็บ คลิก ปิดการใช้งานข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานที่เข้าสู่ระบบแล้ว คลิก ตกลง.

ขั้นตอน 6: วิเคราะห์แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่อง และจากนั้น คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัยการตรวจแก้จุดบกพร่องจะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\DebugDiag
 2. ในการ การวิเคราะห์ขั้นสูง บนแท็บ คลิก เพิ่มแฟ้มข้อมูล.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ และจากนั้น คลิก เปิด.
 4. ในการ การวิเคราะห์ขั้นสูงบนแท็บ คลิกหน่วยความจำไวต่อแรงกด Analyzersแล้ว คลิก การวิเคราะห์เริ่มต้น.
 5. ตรวจทานรายงานที่แสดงใน Microsoft Internet Explorer สำเนาของรายงานนี้ยังได้รับการเก็บไว้ในโฟลเดอร์ \DebugDiag\Reports

ขั้นตอน 7: ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้ม.dll แบบกำหนดเอง เพิ่มเส้นทาง "สัญลักษณ์ค้นหาเส้นทางสำหรับการวิเคราะห์" หรือ "สัญลักษณ์ค้นหาเส้นทางสำหรับบัก" เส้นทาง

 1. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก ตัวเลือกและการตั้งค่า.
 2. ในการ เส้นทางการค้นหาสัญลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ กล่อง หรือในการ เส้นทางการค้นหาสัญลักษณ์สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง กล่อง พิมพ์เส้นทางที่เหมาะสม และจากนั้น คลิก ตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919790 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB919790 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919790

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com