Article ID: 919895 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

לעיון בגירסה של מאמר זה המותאמת ל-Office 2003 ול- Microsoft Office XP, ראה 903275.

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות שעלולות להתעורר כאשר אתה מנסה להפעיל יישום של Microsoft Office 2007. בנוסף, מאמר זה כולל מספר שיטות שבאמצעותן תוכל לפתור בעיות הפעלה.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.

מאפייני הבעיה

ייתכן שתיתקל בבעיות המתוארות בתרחישים הבאים:

תרחיש 1


בעת ניסיון להפעיל את חבילת Office 2007, ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות:
 • מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  לא ניתן להפעיל את התוכנה מכיוון שמפתח המוצר שהתקנת אינו חוקי. נא הסר את התוכנה ולאחר מכן התקן אותה מחדש באמצעות מפתח מוצר חוקי.
 • תהליך ההפעלה נכשל. בנוסף, מופיעה הודעה המציינת שהגעת למגבלת מספר המחשבים שבהם באפשרותך להפעיל את חבילת Office 2007.

תרחיש 2


לאחר שהפעלת בהצלחה יישום של 2007 Office וכל התכונות פעלו כראוי בעבר, מוצגת הודעת שגיאה. הודעת השגיאה מציינת כי בוצעו שינויים מהותיים בתצורת המחשב. בנוסף להודעת השגיאה, אתה עלול להיתקל גם בתופעות הבאות:
 • בעת ניסיון להפעיל את חבילת Office 2007, 'אשף ההפעלה' נעלם.
 • בעת ניסיון להפעיל את חבילת Office 2007 באמצעות האינטרנט, מוצגת שגיאה הקשורה לתקשורת.
 • בעת ניסיון להפעיל חבילת Office 2007, 'אשף ההפעלה' אינו מופעל. בנוסף, לא מוצגות הודעות שגיאה.

תרחיש 3


אתה מנסה להפעיל את חבילת Office 2007 באמצעות הטלפון. אולם, לאחר הזנת מזהה האישור שסיפק לך צוות התמיכה, מופיעה הודעת שגיאה. הודעת השגיאה מציינת כי מזהה האישור אינו חוקי.

תרחיש 4


לאחר שהפעלת בהצלחה יישום של Office 2007 וכל הפונקציות פעלו כראוי בעבר, היישום של Office 2007 פועל כעת במצב פונקציונליות מופחתת.

תרחיש 5


בעת הפעלת גירסת ניסיון של 2007 Office בפעם הראשונה לאחר השלמת הפעלת רישיון, גירסת הניסיון של 2007 Office פועלת במצב פונקציונליות מופחתת ואשף הפעלת Microsoft Office מוצג. בנוסף, מוצג הטקסט הבא:

2007 Office system is expired (פג תוקף 2007 Office System). במצב פג תוקף זה, תכונות רבות של הגירסה אינן זמינות עד שתשדרג למוצר המלא. לחץ על המר כדי להתחיל בתהליך ההמרה.

הערהבעיית הפעלה זו מציינתשהקובץ Opa12.dat פגום עבור יישום2007 Office.

תרחיש 6


כאשר אתה מנסה לקבל מפתח הפעלה עבור גירסת ניסיון של מערכת 2007 Microsoft Office דרך האינטרנט, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:
ה-Microsoft Activation Assistant לא היה מסוגל לבקש את מפתח הפעלת הניסיון שלך

בעיה זו היא בעיה זמנית עד שהגירסה המעודכנת של Try Microsoft Office 2007 תהיה זמינה. Microsoft נמצאת בתהליך של עדכון Try Microsoft Office 2007 על סמך העדכון של Office Word מינואר 2010. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
978951 תיאור העדכון של Office Word מינואר 2010

שיטות פתרון בעיות

הערה אם אתה מנסה להתקין גירסת יצרן ציוד מקורי (OEM) של חבילת 2007 Office במחשב אחר בנוסף למחשב שלך, שים לב שבאפשרותך להתקין גירסת OEM על מחשב יחיד בלבד. כדי להתקין במחשב אחר, עליך לרכוש את הגירסה המסחרית של Office 2007.

שיטה 1: מחק את קובץ Opa12.dat

בעיות הפעלה אחדות מציינות שקובץ הרישיון פגום. אם קובץ הרישיון פגום, לא תוכל לפתור את הבעיה על-ידי הסרה ואז התקנה מחדש של חבילת Office. קובץ הרישיון אינו מוסר כאשר מסירים את חבילת Office. בנוסף, קובץ הרישיון אינו מוחלף כאשר אתה מתקין מחדש את חבילת Office. אם קובץ הרישיון פגום, השתמש באחת השיטות הבאות למחיקת קובץ הרישיון.

כדי שאנו נמחוק את קובץ הרישיון הפגום עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף למחוק את קובץ הרישיון הפגום בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".


תקנו עבורי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
כדי למחוק את קובץ הרישיון הפגום, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

עבור Windows 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 20053
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end

עבור Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 או Windows Server 2003
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50302
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end

הערות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end

אני מעדיף לתקן בעצמי

Click here to view or hide detailed information

הערה בעת הסרת ההתקנה של חבילת Office 2007, קובץ הרישיון אינו נמחק. בנוסף, קובץ הרישיון אינו מוחלף כאשר אתה מתקין מחדש את חבילת Office 2007. מחיקת הקובץ Opa12.dat אוכפת יצירה מחדש של קובץ הרישיון.

שיטה 2: ודא שהגדרות השעה והתאריך נכונות

Click here to view or hide detailed information

שיטה 3: בדוק שבמחשב לא פועלת גריסת ניסיון של Office 2007

Click here to view or hide detailed information

שיטה 4: בדיקת חיבור האינטרנט

Click here to view or hide detailed information

בעיות דומות והפתרונות להן

לקבלת מידע נוסף על שגיאות תקשורת שעלולות להתרחש כאשר אתה מפעיל מוצר של Office 2007, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
822519 כאשר אתה מנסה להפעיל תוכניות של Office דרך האינטרנט, מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע נוסף

מאפיינים

Article ID: 919895 - Last Review: יום שלישי 12 פברואר 2013 - Revision: 15.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbactivation kblicensing kbwizard kbcip KB919895

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com