หมายเลขบทความ (Article ID): 919895 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สำหรับบทความนี้ในรุ่นของ Office 2003 และ Microsoft Office XP โปรดดูที่ 903275.

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเปิดใช้งานชุดโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ 2007 Officeนอกจากนี้บทความนี้ยังนำเสนอวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับต้นถึงระดับกลาง

อาการ

คุณอาจพบปัญหาในสถานการณ์ต่อไปนี้:

สถานการณ์ที่ 1


เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft 2007 Office คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  ไม่สามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ เนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณติดตั้งไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติดตั้งใหม่โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
 • กระบวนการเปิดใช้งานล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความที่แจ้งว่าคุณมีจำนวนคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดใช้งานชุดโปรแกรม 2007 Office ถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว

สถานการณ์ที่ 2


เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ 2007 Office สำเร็จและฟังก์ชันทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้องในอดีตที่ผ่านมา คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงว่ามีการแก้ไขที่สำคัญต่อการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ นอกจากข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณอาจจะได้พบกับอาการดังต่อไปนี้
 • เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานชุดโปรแกรม 2007 Office ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานหายไป
 • เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานชุดโปรแกรม Office 2007 ทางอินเทอร์เน็ต คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสื่อสาร
 • เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานชุดโปรแกรม 2007 Office ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่เริ่มต้น นอกจากนี้ คุณไม่พบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สถานการณ์ที่ 3


คุณพยายามเปิดใช้งานชุดโปรแกรม Office 2007 ทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณใส่รหัสการยืนยันที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด โดยระบุว่ารหัสการยืนยันไม่ถูกต้อง

สถานการณ์ที่ 4


เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ Office 2007 สำเร็จ และที่ผ่านมาฟังก์ชันทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้อง ขณะนี้โปรแกรมประยุกต์ Office 2007 ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

สถานการณ์ที่ 5


เมื่อคุณเริ่มต้น Office 2007 รุ่นทดลองใช้เป็นครั้งแรก หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว Office 2007 รุ่นทดลองใช้จะทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน และตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office จะปรากฏขึ้น นอกจากนี้ มีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:

ระบบ Office 2007 หมดอายุแล้ว ในสถานะที่หมดอายุนี้ คุณลักษณะหลายอย่างในรุ่น จะใช้งานไม่ได้จนกว่าคุณจะแปลงเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเต็ม คลิก แปลง เพื่อเริ่มต้นกระบวนการแปลง

หมายเหตุ ปัญหาการเปิดใช้งานนี้ แสดงว่า แฟ้ม Opa12.dat เสียหายสำหรับโปรแกรมประยุกต์ 2007 Office

สถานการณ์ที่ 6


เมื่อคุณพยายามรับรหัสการเปิดใช้งานสำหรับรุ่นทดลองใช้ของ 2007 Microsoft Office ทางอินเทอร์เน็ต คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:
Microsoft Activation Assistant ไม่สามารถขอรับรหัสการเปิดใช้งานรุ่นทดลองใช้ของคุณ

ปัญหานี้เป็นปัญหาชั่วคราว จนกว่าจะมีรุ่นที่ปรับปรุงของ Try Microsoft Office 2007 ที่ใช้งานได้ Microsoft อยู่ระหว่างการปรับปรุง Try Microsoft Office 2007 ตามการปรับปรุง Office Word ในเดือนมกราคม 2010 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
978951 คำอธิบายของการปรับปรุง Office Word ในเดือนมกราคม 2010

วิธีการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ ถ้าคุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรม 2007 Office รุ่น Original Equipment Manufacturer (OEM) บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดทราบว่าคุณสามารถติดตั้งรุ่น OEM บนคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว คุณต้องซื้อ Office 2007 รุ่นที่วางจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิธีที่ 1: ลบแฟ้ม Opa12.dat

ปัญหาการเปิดใช้งานบางอย่าง แสดงว่าแฟ้มใบอนุญาตลิขสิทธิ์เสียหาย ถ้าแฟ้มใบอนุญาตลิขสิทธิ์เสียหาย คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการลบออกและติดตั้งชุดโปรแกรม Office ใหม่ แฟ้มใบอนุญาตไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณลบชุดโปรแกรม Office ออก นอกจากนี้ แฟ้มลิขสิทธิ์จะไม่ถูกบันทึกทับเมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Office ซ้ำ หากแฟ้มลิขสิทธิ์เสีย ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการลบแฟ้มลิขสิทธิ์ออก

หากต้องการให้เราลบแฟ้มลิขสิทธิ์ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการลบแฟ้มลิขสิทธิ์ที่เสียด้วยตนเอง ให้ไปที่ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"


แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการลบแฟ้มลิขสิทธิ์ที่เสียหายออก ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงก์ แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20053
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50302
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกระบบแก้ไขปัญหา Fix it ไว้ในแฟลชไดร์ฟหรือแผ่น CD จากนั้นเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

Click here to view or hide detailed information

หมายเหตุ เมื่อคุณถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 แฟ้มลิขสิทธิ์จะไม่ถูกเอาออก นอกจากนี้ แฟ้มลิขสิทธิ์ไม่ถูกเขียนทับเมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 ใหม่ การลบแฟ้ม Opa12.dat คือการบังคับให้มีการสร้างแฟ้มลิขสิทธิ์อีกครั้ง

วิธีที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเวลาและวันที่อย่างถูกต้อง

Click here to view or hide detailed information

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เรียกใช้ 2007 Office รุ่นทดลองอยู่ในขณะนี้

Click here to view or hide detailed information

วิธีที่ 4: ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Click here to view or hide detailed information

วิธีแก้ไขและปัญหาที่คล้ายกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822519 เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานโปรแกรม Office ทางอินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919895 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbactivation kblicensing kbwizard kbcip KB919895

ให้ข้อเสนอแนะ

 

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ติดต่อกับ Answer Desk เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ