Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο Windows XP SP2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 920074 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall). Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 • Η επιλογή Τείχος προστασίας των Windows/Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) (Windows Firewall/Internet Connection Sharing - ICS)) δεν εμφανίζεται στη λίστα Υπηρεσίες (Services) της ενότητας "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel).
 • Η επιλογή Τείχος προστασίας των Windows/Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) (Windows Firewall/Internet Connection Sharing - ICS)) εμφανίζεται στη λίστα Υπηρεσίες (Services), αλλά δεν μπορείτε να ξεκινήσετε αυτήν την υπηρεσία.
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του "Τείχους προστασίας των Windows" (Windows Firewall).
  Εξαιτίας ενός απροσδιόριστου προβλήματος, τα Windows δεν είναι σε θέση να εμφανίσουν τις ρυθμίσεις του "Τείχους προστασίας των Windows"

  (Due to an unidentified problem, Windows cannot display Windows Firewall settings.).

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα οφείλεται σε ένα αρχείο SharedAccess.reg που λείπει ή είναι κατεστραμμένο. Το αρχείο SharedAccess.reg αντιπροσωπεύει την υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall).

Σημείωση Η υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) του Windows XP SP2 αντικαθιστά την υπηρεσία "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall - ICF) σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows XP.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Κλήση της λειτουργίας "Εγκατάσταση του InstallHinfSection του API" (Setup API InstallHinfSection) για την εγκατάσταση του "Τείχους προστασίας των Windows" (Windows Firewall)

Για να εγκαταστήσετε το "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή εντολής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. Κάντε επανεκκίνηση των Windows.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Netsh firewall reset
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε firewall.cpl και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Στο παράθυρο διαλόγου "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένο (συνιστάται) (On (recommended)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Προσθήκη της καταχώρησης "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο μητρώο

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να προσθέσετε την καταχώρηση "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο μητρώο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο στο "Πρόχειρο" (Notepad) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο ως Sharedaccess.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
   6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "Description"="Παρέχει μετάφραση διευθύνσεων δικτύου, διευθυνσιοδότησης, ανάλυση ονομάτων και/ή υπηρεσίες αποτροπής εισβολών για ένα οικιακό δίκτυο ή ένα δίκτυο μικρού γραφείου."
  "DisplayName"="Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
   00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
   6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
  "Epoch"=dword:00002cd0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
   00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
   69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
   00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
  "ServiceUpgrade"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
  "All"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Sharedaccess.reg για να συγχωνεύσετε τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου στο μητρώο και να δημιουργήσετε την καταχώρηση του τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall).
 3. Κάντε επανεκκίνηση των Windows.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Netsh firewall reset
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε firewall.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του "Τείχους προστασίας των Windows" (Windows Firewall) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Στην περίπτωση που αυτές οι μέθοδοι δεν λειτουργήσουν, εγκαταστήστε εκ νένου το Windows XP SP2.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) έχει ξεκινήσει, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη λίστα υπηρεσιών, εντοπίστε την επιλογή Τείχος προστασίας των Windows/Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Windows Firewall/Internet Connection Sharing - ICS). Σημειώστε ότι η κατάσταση της υπηρεσίας είναι Ξεκίνησε (Started).
 3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Υπηρεσίες" (Services), κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help) του μενού Ενέργεια (Action).

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
875357 Αντιμετώπιση προβλημάτων ρυθμίσεων του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall) στο Windows XP Service Pack 2
892199 Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο Windows XP Service Pack 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall) στο Windows XP SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/support/wftshoot.mspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 920074 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbfirewall kbprb KB920074

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com