การปรับแต่งตัวเลือก SQL Server เมื่อทำงานในทั้งปริมาณงานประสิทธิภาพสูง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920093 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงค่าสถานะการติดตามต่าง ๆ เป็นการปรับแต่งตัวเลือกใน Microsoft SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คุณสามารถใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้ค่าสถานะเหล่านี้ติดตามเมื่อ SQL Server กำลังทำงานในเวิร์กโหลดประสิทธิภาพสูง

หมายเหตุ ค่าสถานะการสืบค้นกลับที่บทความนี้อธิบายถึงจะปรับแต่งเทคนิคขั้นสูง คุณควรพิจารณาการใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับเหล่านี้หลังจากที่คุณทำการปรับให้เหมาะมากขึ้นตามปกติ และพื้นฐานสมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณควรพิจารณาการใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับเหล่านี้หลังจากที่คุณทำการปรับให้เหมาะสมต่อไปนี้:
 • วิเคราะห์ดัชนี
 • I/O ที่สมดุล
 • สร้างโพรไฟล์ในแบบสอบถาม SQL
 • สถิติของระบบการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ค่าสถานะการติดตามเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นหลักบนเซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
 • หลาย Cpu เช่น Cpu มากกว่าแปด
 • จำนวนมากจำหลัก เช่น มากกว่าหน่วยความจำ 8 กิกะไบต์ (GB)
 • สูง I/O อัตรา เช่น I/O กายภาพมากกว่า 10000 ต่อวินาทีหรือมากกว่า 500 เมกะ (MB) ต่อวินาที
ค่าสถานะการสืบค้นกลับที่อธิบายในบทความนี้อาจลดประสิทธิภาพการทำงานบางอย่างทั้งปริมาณงาน เราขอแนะนำให้ คุณประเมินผลกระทบต่อปริมาณงานของคุณบนระบบทดสอบก่อนที่คุณปรับใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสภาพแวดล้อมการผลิต

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้ยังใช้กับ SQL Server 2008 R2 เวอร์ชั่น CTP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามค่าสถานะ 652: ปิดใช้งานหน้าการสแกนล่วงหน้า fetching

ติดตามค่าสถานะ 652 ปิดการใช้งานหน้าก่อนนำในระหว่างการสแกน คุณสามารถเปิดใช้งานในการสืบค้นกลับสถานะ 652 เมื่อเริ่มต้นระบบ หรือ ในเซสชันของผู้ใช้ เมื่อคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 652 เมื่อเริ่มต้น แฟล็กการติดตามที่มีขอบเขตส่วนกลาง เมื่อคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 652 ในเซสชันผู้ใช้ แฟล็กการติดตามที่มีขอบเขตของเซสชันถ้าคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 652, SQL Server ไม่นำหน้าฐานข้อมูลเข้าไปในเก็บพักบัฟเฟอร์ก่อนที่หน้าฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ โดยการสแกน ถ้าคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 652 แบบสอบถามที่ได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะ fetching ล่วงหน้ามีประสิทธิภาพต่ำ

ติดตามค่าสถานะ 661: ปิดใช้งานขั้นตอนการลบเรกคอร์ดเป็นโกสต์

ติดตามค่าสถานะ 661 ปิดใช้งานขั้นตอนการลบเรกคอร์ดเป็นโกสต์ ระเบียนเป็นโกสต์นี้คือ ผลลัพธ์ของการดำเนินการลบ เมื่อคุณลบเรกคอร์ด ระเบียนที่ถูกลบจะเก็บเป็นเรกคอร์ดเป็นโกสต์ ในภายหลัง ระเบียนที่ถูกลบถูกกำจัดโดยกระบวนการลบเรกคอร์ดเป็นโกสต์ เมื่อคุณยกเลิกกระบวนการนี้ ระเบียนที่ถูกลบจะไม่ลบออก ดังนั้น ช่องว่างที่เรียกใช้ระเบียนที่ถูกลบจะไม่ว่าง ลักษณะการทำงานนี้มีผลต่อการใช้พื้นที่และประสิทธิภาพการทำงานของการดำเนินงานการสแกน

เมื่อคุณเปิดการสืบค้นกลับสถานะ 661 เมื่อเริ่มต้นระบบ หรือ ในเซสชันผู้ใช้ ติดตามค่าสถานะ 661 เสมอใช้ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ และมีขอบเขตส่วนกลาง ถ้าคุณปิดค่าสถานะการสืบค้นกลับนี้ การลบเรกคอร์ด ghost กระบวนทำงานได้อย่างถูกต้อง

ติดตามค่าสถานะ 834: ปันส่วนใหญ่หน้าใช้ Microsoft Windows สำหรับประเภทการบัฟเฟอร์

ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 834 ทำให้ SQL Server ใช้การปันส่วนหน้าขนาดใหญ่ของ Microsoft Windows สำหรับหน่วยความจำที่มีการปันส่วนสำหรับประเภทการบัฟเฟอร์ ขนาดหน้ากระดาษแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ แต่ขนาดของหน้าอาจเป็น 2 MB ถึง 16 MB หน้าขนาดใหญ่จะถูกปันส่วนเมื่อเริ่มต้นระบบ และเก็บตลอดอายุการใช้งานของกระบวนการ ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 834 ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของบัฟเฟอร์กันไว้ลักษณะการแปล (TLB) ในซีพียู

ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 834 นำไปใช้กับรุ่น 64 บิตของ SQL Server เท่านั้น คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ใช้ล็อกหน้าในหน่วยความจำเมื่อต้องการเปิดการสืบค้นกลับสถานะ 834 คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 834 เท่านั้นเมื่อเริ่มต้นระบบ

ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 834 อาจป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น ถ้าหน่วยความจำจะถูกแยกเป็นส่วน และหน้าขนาดใหญ่ไม่สามารถปันส่วน ดังนั้น ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 834 จะดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้เฉพาะกับ SQL Server

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้คุณลักษณะคอลัมน์เก็บดัชนีของ SQL Server 2012 เราไม่แนะนำให้เปิดการสืบค้นกลับสถานะ 834

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนหน้าขนาดใหญ่ใน Windows แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366720.aspx

ติดตามค่าสถานะ 836: ใช้ตัวเลือกหน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์สำหรับประเภทการบัฟเฟอร์

ติดตามค่าสถานะ 836 ทำให้ SQL Server เป็นขนาดเก็บพักบัฟเฟอร์ที่ขึ้นอยู่กับค่าของตัวเลือกหน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์แทนที่จะเริ่มต้นขึ้นอยู่กับหน่วยความจำทางกายภาพทั้งหมด คุณสามารถใช้ค่าสถานะการติดตาม 836 เพื่อลดจำนวนของตัวบอกบัฟเฟอร์ที่ถูกปันส่วนเมื่อเริ่มต้นระบบในโหมดส่วนขยาย Windowing อยู่ (AWE) เวอร์ชั่น 32 บิต

แฟล็กการติดตาม 836 ใช้กับรุ่น 32 บิตของ SQL Server ที่มีการปันส่วน AWE ที่เปิดใช้งานเท่านั้น คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 836 เท่านั้นเมื่อเริ่มต้นระบบ

ติดตามค่าสถานะ 2301: การตัดสินใจของขั้นสูงเปิดใช้งานการสนับสนุนการปรับให้เหมาะสม

ติดตามค่าสถานะ 2301 เปิดใช้งานขั้นสูงการปรับให้เหมาะสมที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับแบบสอบถามการสนับสนุนการตัดสินใจ ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่


คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 2301 เมื่อเริ่มต้นระบบ หรือ ในเซสชันของผู้ใช้ เมื่อคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 2301 เมื่อเริ่มต้น แฟล็กการติดตามที่มีขอบเขตส่วนกลาง เมื่อคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 2301 ในเซสชันผู้ใช้ แฟล็กการติดตามที่มีขอบเขตของเซสชัน

ค่าสถานะการสืบค้นกลับที่ปิดใช้งานบัฟเฟอร์วงแหวนต่าง ๆ

บัฟเฟอร์วงแหวนคือ กลไกการวินิจฉัยการภายในใน SQL Server ที่คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถสำรวจเนื้อหาของบัฟเฟอร์วงแหวน โดยใช้มุมมองการจัดการไดนามิกsys.dm_os_ring_buffers

การปิดการใช้งานในบัฟเฟอร์วงแหวนโดยทั่วไปแล้วช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม ปิดบัฟเฟอร์วงแหวนเอาข้อมูลการวินิจฉัยนั้นใช้ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft และอาจทำให้การแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ

สืบค้นกลับค่าสถานะต่อไปนี้ปิดใช้งานการบัฟเฟอร์วงแหวนต่าง ๆ

ติดตามค่าสถานะ 8011: ปิดใช้งานบัฟเฟอร์วงแหวนสำหรับตัวตรวจสอบทรัพยากร

ติดตามค่าสถานะ 8011 ปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติมสำหรับตัวตรวจสอบทรัพยากร คุณสามารถใช้ข้อมูลในบัฟเฟอร์วงแหวนนี้ในการวิเคราะห์เงื่อนไขออกจำ ติดตามค่าสถานะ 8011 เสมอใช้ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ และมีขอบเขตส่วนกลาง คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 8011 เมื่อเริ่มต้นระบบ หรือ ในเซสชันของผู้ใช้

ติดตามค่าสถานะ 8012: ปิดใช้งานบัฟเฟอร์วงแหวนสำหรับกำหนดตารางทำงาน

SQL Server จะบันทึกเหตุการณ์ในบัฟเฟอร์วงแหวนกำหนดการทุกครั้งว่าหนึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • จัดกำหนดการการสลับบริบทผู้ปฏิบัติงานอื่น
 • ผู้ปฏิบัติงานที่จะถูกระงับไว้
 • ผู้ปฏิบัติงานที่จะดำเนินต่อ
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าสู่โหมด preemptive หรือโหมดที่ไม่ใช่ preemptive
คุณสามารถใช้ข้อมูลการวินิจฉัยในบัฟเฟอร์วงแหวนนี้ในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดกำหนดการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลในบัฟเฟอร์วงแหวนนี้แก้ไขปัญหาเมื่อ SQL Server หยุดการตอบสนอง

ติดตามค่าสถานะ 8012 ปิดการใช้งานการบันทึกเหตุการณ์สำหรับกำหนดตารางทำงาน คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 8012 เท่านั้นเมื่อเริ่มต้นระบบ

ติดตามค่าสถานะ 8018: ปิดใช้งานข้อยกเว้นบัฟเฟอร์วงแหวน
ติดตามค่าสถานะ 8019: ปิดใช้งานคอลเลกชันของสแตกสำหรับบัฟเฟอร์วงแหวนข้อยกเว้น

บัฟเฟอร์วงแหวนยกเว้นบันทึกข้อยกเว้นที่ยกบนโหน 256 ครั้งล่าสุด แต่ละระเบียนประกอบด้วยรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับข้อผิดพลาด และประกอบด้วยการติดตามสแต็ค มีเพิ่มระเบียนไปยังบัฟเฟอร์วงแหวนเมื่อปรากฏข้อยกเว้น

การสร้างบัฟเฟอร์วงแหวนปิดใช้งานการติดตามค่าสถานะ 8018 และมีบันทึกข้อมูลไม่มีข้อยกเว้น การสืบค้นกลับค่าสถานะคอลเลกชันการกองซ้อน 8019 ปิดการใช้งานในระหว่างการสร้างเรกคอร์ด ติดตามค่าสถานะ 8019 จะไม่มีผลถ้าแฟล็กการติดตาม 8018 เปิดอยู่ การปิดใช้งานข้อยกเว้นบัฟเฟอร์วงแหวนทำให้ยากต่อการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 8018 และติดตามค่าสถานะ 8019 เมื่อเริ่มต้นเท่านั้น

ติดตามค่าสถานะ 8020: ปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบการทำงาน

SQL Server ใช้ขนาดของชุดการทำงานเมื่อ SQL Server แปลงสัญญาณสถานะหน่วยความจำส่วนกลางจากระบบปฏิบัติการ ติดตามค่าสถานะ 8020 เอาขนาดของชุดการทำงานจากพิจารณาเมื่อ SQL Server แปลงสัญญาณสถานะหน่วยความจำส่วนกลางของคุณ ถ้าคุณใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับนี้ไม่ถูกต้อง แบ่งหน้าหนาเกิดขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดี ดังนั้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ก่อนที่คุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 8020

คุณสามารถเปิดแฟล็กการติดตาม 8020 เท่านั้นเมื่อเริ่มต้นระบบ

ติดตามค่าสถานะ 8744: ปิดใช้งานการดึงข้อมูลล่วงหน้าสำหรับช่วง

ติดตามค่าสถานะ 8744 ปิดใช้งานการดึงข้อมูลล่วงหน้าสำหรับตัวดำเนินการวนรอบที่ซ้อนกัน ใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับนี้ไม่ถูกต้องอาจทำให้อ่านเพิ่มเติมที่มีอยู่จริงเมื่อ SQL Server ดำเนินการแผนที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการวนรอบซ้อนกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดำเนินการวนรอบซ้อนดูหัวข้อ "แบบตรรกะและการอ้างอิงตัวดำเนินการทางกายภาพ" ใน SQL Server 2005 Books Online

คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 8744 เมื่อเริ่มต้นระบบ หรือ ในเซสชันของผู้ใช้ เมื่อคุณเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 8744 เมื่อเริ่มต้น แฟล็กการติดตามที่มีขอบเขตส่วนกลาง เมื่อคุณเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 8744 ในเซสชันผู้ใช้ แฟล็กการติดตามที่มีขอบเขตของเซสชัน

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ในของอินสแตนซ์ของ SQL Server และ ในรุ่นของ SQL Server ที่กฎการประเมิน โดยอัตโนมัติ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกประเมินกฎ
โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ มีคอลัมน์เก็บดัชนีและติดตามค่าสถานะ 834 อาจทำให้ความไม่มีเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมช่วยแนะนำตรวจพบของอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ที่เก็บดัชนีพร้อมกับ 834 ค่าสถานะการสืบค้นกลับ (หน้าขนาดใหญ่สำหรับบัฟเฟอร์กลุ่ม) ที่มีอยู่ในอินสแตนซ์ของ SQL Server นี้ ซึ่งสามารถทำให้ความไม่มีเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ เราไม่แนะนำให้เปิดใช้งานการแฟล็กการติดตามนี้เมื่อคุณใช้ดัชนีที่เก็บในคอลัมน์SQL Server 2012


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปิด หรือปิดการ ปิดค่าสถานะการสืบค้นกลับ และ เกี่ยวกับสถานะการสืบค้นกลับส่วนกลางและค่าสถานะการสืบค้นกลับเซสชัน ดูหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server 2005 Books Online:
 • DBCC TRACEON (Transact SQL)
 • ค่าสถานะการสืบค้นกลับ (คำสั่งกลุ่ม SQL)
 • TRACESTATUS DBCC (Transact SQL)
 • การตัดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของกลไกจัดการฐานข้อมูลใน SQL Server 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920093 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มกราคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsql2005engine kbsql2005tsql kbinfo kbmt KB920093 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920093

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com