คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนบนหน้าการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกระบบของโปรแกรมติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักของ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • windows Server 2008
  • Windows Vista:
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้สำหรับการความต้องการคุณลักษณะของ iisรายการบนหน้าการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกระบบในโปรแกรมติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) อาจไม่ถูกติดตั้ง หรือถูกปิดใช้งาน จำเป็นต้องมี iis ด้วยคุณลักษณะบางอย่างของ SQL Server ไม่ มี IIS คุณลักษณะบางอย่างของ SQL Server จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้ง การติดตั้งคุณลักษณะของ SQL Server ทั้งหมด ติดตั้ง IIS จากเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' หรือเปิดการใช้งานของบริการ IIS ผ่าน'แผงควบคุม'ถ้าได้ถูกติดตั้งแล้ว แล้ว เรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL อีกครั้ง สำหรับรายชื่อของลักษณะการทำงานที่ขึ้นอยู่กับ IIS ดูคุณลักษณะที่สนับสนุน โดยรุ่นของ SQL Server ในสมุดบัญชีออนไลน์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งส่วนประกอบ IIS 7.0 ไม่ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการส่วนประกอบได้รับผลกระทบ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์โฟลเดอร์
เนื้อหาแบบคงที่คุณลักษณะของ HTTP ที่พบโดยทั่วไป
เอกสารเริ่มต้นคุณลักษณะของ HTTP ที่พบโดยทั่วไป
การเปลี่ยนเส้นทาง httpคุณลักษณะของ HTTP ที่พบโดยทั่วไป
เรียกดูไดเรกทอรีคุณลักษณะของ HTTP ที่พบโดยทั่วไป
asp.netการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส่วนขยาย ISAPIการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ตัวกรอง ISAPIการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
การพิสูจน์ตัวจริงของ windowsการรักษาความปลอดภัย
iis Metabaseเครื่องมือการจัดการ
wmi iis 6เครื่องมือการจัดการ
หมายเหตุ:กระบวนการโฟลเดอร์คอลัมน์ในตารางแสดงรายการโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ส่วนประกอบ คุณพบโฟลเดอร์เหล่านี้เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง 7.0 IIS

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งคอมโพเนนต์ของ IIS 7.0 ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถติดตั้ง IIS 7.0 ได้ โดยการใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" อย่างใดอย่างหนึ่ง

การติดตั้ง IIS 7.0 หรือคอมโพเนนต์ของ IIS 7.0 บน Windows 7 หรือ บน Windows Vista ไปที่ IIS เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=2&subtabid=25&i=957
การติดตั้ง IIS 7.0 หรือคอมโพเนนต์ของ IIS 7.0 ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก ของ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 ไปที่ IIS เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=2&subtabid=25&i=956

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
Keywords: 
kbsql2005express kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB920201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com