ไม่มีอยู่ในเครื่องมือ Add or Remove Programs ฐานข้อมูลภายในของ windows และจะไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณลบ 3.0 บริการ SharePoint Windows จากคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920277 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถปรับใช้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เดียวของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 โดยใช้การพื้นฐานตัวเลือกการติดตั้ง หลังจาก 3.0 บริการ SharePoint Windows จะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเปิดเครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' คุณสังเกตเห็นว่า ฐานข้อมูลภายในของ Microsoft Windows ไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่แม้ว่ามีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ในภายหลัง คุณเอา 3.0 บริการ SharePoint Windows จากคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลภายในของ Windows ยังคงติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'เพื่อลบฐานข้อมูลภายในของ Windows จากคอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากจะไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้

หมายเหตุ:ฐานข้อมูลภายในของ windows ได้มีการอ้างอิงจะเป็นฝังตัว Edition (Windows).

สาเหตุ

เมื่อคุณปรับใช้ 3.0 บริการ SharePoint Windows ในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เดียว โดยใช้การพื้นฐานตัวเลือกการติดตั้ง โปรแกรมติดตั้งติดตั้งโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถกำหนดค่าฐานข้อมูลภายในของ Windows อย่างไรก็ตาม รายการสำหรับฐานข้อมูลภายในของ Windows จะไม่สร้างในเครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' ถ้าคุณลบ 3.0 บริการ SharePoint Windows โปรแกรมติดตั้งได้โดยอัตโนมัติลบฐานข้อมูลภายในของ Windows จากคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้การmsiexec.exeคำสั่งเพื่อลบฐานข้อมูลภายในของ Windows จากคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ใช้แบบmsiexec.exeคำสั่งเพื่อลบฐานข้อมูลภายในของ Windows จากคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ข้อความแสดงข้อ x ใช้ x86 รุ่น Microsoft Windows Server 2003 ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบฐานข้อมูลภายในของ Windows จากคอมพิวเตอร์:
    /x msiexec {CEB5780F-1A70-44A9-850F-DE6C4F6AA8FB } CALLERID=ocsetup.exe
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบฐานข้อมูลภายในของ Windows จากคอมพิวเตอร์:
    /x msiexec {BDD79957-5801-4A2D-B09E-852E7FA64D01 } CALLERID=ocsetup.exe

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้การพื้นฐานตัวเลือกการติดตั้งการปรับใช้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เดียวของ Windows SharePoint Services 3.0 ฐานข้อมูลภายในบริษัทที่ Windows ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลการกำหนดค่าและฐานข้อมูลเนื้อหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920277 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbprb kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB920277 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920277

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com