הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו ביוני 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 920351 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center (MSRC)?, והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של מיקרוסופט לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתממש בסביבות האופייניות למערכות ההפעלה השונות של Microsoft. ההדרכה מתייחסת לשימוש בכלים כגון Microsoft Windows Update,? Microsoft Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer?? (MBSA), ?Office Detection Tool, ?Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ו-Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

המאמר דן בהדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו ב-?13 ביוני 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

כל עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 13 ביוני 2006 זמינים על-ידי ביקור באתרי האינטרנט הבאים. המוצרים הנתמכים על-ידי אותו אתר אינטרנט ספציפי מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Microsoft Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
   • עדכון אבטחה 918547 (עלון אבטחה MS06-026)
    האתר Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. עדכון האבטחה חל עלMicrosoft Windows 98? ?,? Windows 98 Second Edition (SE)? ו-Windows Millennium Edition. הגירסה הקודמת של Windows Update מסוגלת לעדכן מערכות הפעלה אלה.
   • עדכון אבטחה 917336 (עלון אבטחה MS06-027)
    האתר Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 916768 (עלון אבטחה MS06-028)
    האתר Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 912442 (עלון אבטחה MS06-029)
    האתר Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?ln=he&returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002,? Office XP וכן Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security וכן Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • עדכון אבטחה 918547 (עלון אבטחה MS06-026)
    האתר Microsoft Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. עדכון האבטחה חל על Windows 98,? Windows 98 SE ו-Windows Millennium Edition. הגירסה הקודמת של Windows Update מסוגלת לעדכן מערכות הפעלה אלה.
   • עדכון אבטחה 917336 (עלון אבטחה MS06-027)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft Word 2000 Service Pack 3? (SP3) של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 916768 (עלון אבטחה MS06-028)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Office Update?
  http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
  • Microsoft Office 2000,? Office 2002,? Office XP וכן Office 2003
 • Mactopia?
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Microsoft Office 2001 עבור Mac
  • Microsoft Office גירסה X עבור Mac
  • Microsoft Office 2004 עבור Mac
שים לב לא כל עדכון נמצא באתרי האינטרנט שלעיל.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 1.2.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA) הכוללת גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT) או בגירסה 2.0 של MBSA כדי לזהות עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 13 ביוני 2006. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעדכוני האבטחה הבאים.

שים לב החלק של הכלי ODT של MBSA 1.2.1 מבצע סריקות מקומיות בלבד.

שים לב גירסה 1.2.1 של הכלי MBSA אינה תומכת באף מהדורה x64 של מערכת Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 917344 (עלון אבטחה MS06-023)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. Enterprise Scan Tool מיוני 2006 תומך בחלק זה של עדכון האבטחה.
 • עדכון אבטחה 917734 (עלון אבטחה MS06-024)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך בחלק של Windows Media Player 10 של עדכון אבטחה זה. כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool מיוני 2006 תומך בחלק זה של עדכון האבטחה.
 • עדכון אבטחה 918547 (עלון אבטחה MS06-026)
  הכלים MBSA 1.2.1 ו-MBSA 2.0 אינם תומכים באף חלק של עדכון אבטחה זה. עדכון האבטחה חל רק על Microsoft Windows 98,? Windows 98 SE ו-Windows Millennium Edition.
 • עדכון אבטחה 917336 (עלון אבטחה MS06-027)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Word 2000 SP3 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 916768 (עלון אבטחה MS06-028)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השגת כלי הסריקה Enterprise Scan Tool? (EST), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את כלי הסריקה Enterprise Scan Tool וכיצד להשתמש בו

סביבות המאתרות והפורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services? (SUS) או Windows Server Update Services? (WSUS)

אם אתה משתמש בשירותי SUS או WSUS כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 13 ביוני 2006. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעדכוני האבטחה הבאים:
 • עדכון אבטחה 918547 (עלון אבטחה MS06-026)
  השירותים SUS ו-WSUS אינם תומכים באף חלק של עדכון אבטחה זה. עדכון האבטחה חל רק על Windows 98,? Windows 98 SE ו-Windows Millennium Edition.
 • עדכון אבטחה 917336 (עלון אבטחה MS06-027)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Word 2000 SP3 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 916768 (עלון אבטחה MS06-028)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 ביחד עם הכלי Security Update Inventory Tool? (SUIT) או באמצעות SMS 2003 ביחד עם הכלי Inventory Tool עבור עדכוני Microsoft? (ITMU)

אם אתה משתמש בשרת SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT או בשרת SMS 2003 ביחד עם הכלי ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 13 ביוני 2006. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעדכוני האבטחה הבאים:
 • עדכון אבטחה 918547 (עלון אבטחה MS06-026)
  השרתים SMS 2.0 ו-SMS 2003 אינם תומכים באף חלק של עדכון אבטחה זה. עדכון האבטחה חל רק על Windows 98,? Windows 98 SE ו-Windows Millennium Edition.
 • עדכון אבטחה 917336 (עלון אבטחה MS06-027)
  השרת SMS 2003 עם הכלי ITMU אינו תומך בחלק של Word 2000 SP3 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 916768 (עלון אבטחה MS06-028)
  השרת SMS 2003 עם הכלי ITMU אינו תומך בחלק של PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
ייתכן שתוכל לאתר חלק מעדכוני האבטחה במלואם רק אם תשתמש ב-SMS 2.0 עם הכלי SUIT שצבר את כל העדכונים האחרונים. כדי להשיג כלי זה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ו-Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSהכלי העצמאי Enterprise Scan Toolהכלי SMS Security Update Inventory Toolהכלי SMS Inventory Tool עבור Microsoft Updates
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסה
916281MS06-021Internet Explorerלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
918439MS06-022קובץ ARTלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
917344MS06-023JScriptלא ישיםכןכןלאכןכןכןכןכןכן
917734MS06-024Media Playerלא ישיםכןכןבאופן חלקי. עיין בסעיף על MBSA.כןכןכןכןכןכן
911280MS06-025השירות 'ניתוב וגישה מרחוק'לא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
918547MS06-026GDIלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישיםלא ישים
917336MS06-027Wordכןלא ישיםבאופן חלקי. עיין בסעיף על Microsoft Update.כן. סריקה מקומית בלבד.באופן חלקי. עיין בסעיף על MBSA.לא ישיםבאופן חלקי. עיין בסעיף העוסק ב-WSUS.לא ישיםכןבאופן חלקי. עיין בסעיף על SMS.
916768MS06-028PowerPointכןלא ישיםבאופן חלקי. עיין בסעיף על Microsoft Update.כן. סריקה מקומית בלבד.כןלא ישיםבאופן חלקי. עיין בסעיף העוסק ב-WSUS.לא ישיםכןבאופן חלקי. עיין בסעיף על SMS.
912442MS06-029OWAלא ישיםלא ישיםכןכןכןלא ישיםכןלא ישיםכןכן
914389MS06-030SMBלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
917736MS06-031RPCלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
917953MS06-032TCP/IPלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

עדכון אבטחה 914798 (עלון אבטחה MS06-011) פורסם מחדש. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעלון האבטחה הבא:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/Bulletin/MS06-011.mspx
דבר לא השתנה בפרטי האיתור והפריסה מחודש מרץ 2006 בגלל הפרסום מחדש. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
916557 הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו במרס 2006

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר ב-?14 ביוני 2006, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032297371
ש2: האם גם Enterprise Scan Tool פועל באופן מצטבר, כשם שפועל Extended Security Update Inventory Tool עבור SMS?

ת2: לא, הכלי Enterprise Update Scan Tool אינו פועל באופן מצטבר. אין גם כל תוכניות להפוך אותו לכלי הנדרש לפעול באופן מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? כדי לקבוע אם נדרשים עדכונים אלה?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 1.2.1 ו-?2.0 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 13 ביוני 2006, פרט להערות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseמס' מזהה עלון אבטחהרכיבהערה לגבי איתור
917344MS06-023Jscriptעיין בסעיף על MBSA.
917734MS06-024Media Playerעיין בסעיף על MBSA.
918547MS06-026GDIעיין בסעיף על MBSA.
917336MS06-027Wordעיין בסעיף על MBSA.
916768MS06-028PowerPointעיין בסעיף על MBSA.
לקבלת מידע נוסף על התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש בכלי הסריקה Enterprise Scan Tool יחד עם ה-MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4: לקבלת פרטים אודות עדכוני אבטחה עבורם נדרש שימוש בכלי Enterprise Scan Tool יחד עם MBSA כדי לאתר מערכות פגיעות ברשת, עיין בטבלה שלהלן.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseמס' מזהה עלון אבטחהרכיב
917344MS06-023Jscript
917734MS06-024Media Player
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת 'תוכנות מושפעות' בעלון אבטחה המוזכר במאמר המתאים, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש5: האם אני יכול להשתמש בשרת Systems Management Server ?(SMS)??? כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. השרתים SMS 2.0 ו-SMS 2003 גם יחד, עם הכלי Software Updates Inventory Tool, עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 לביצוע האיתור. לכן, ל-SMS 2.0 ול-SMS 2003 יחד עם הכלי Software Updates Inventory Tool יש מגבלות דומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת מידע נוסף על SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלי Security Update Inventory Tool יחד עם הכלי Extended Security Update Inventory Tool דרושים לאיתור כל עדכוני האבטחה ב-Microsoft Windows וכן במוצרים מושפעים אחרים של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 יחד עם הכלי Software Updates Inventory Tool משתמשים בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, באפשרותם של לקוחות SMS 2003 לעשות שימוש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. כלי זה משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Update. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 920351 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbinfo kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbmsccsearch KB920351

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com