คุณไม่สามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server Update Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920649 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) ถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงใหม่จากแหล่งที่มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:


ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มา: WUSyncService
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 107
วัน: 4/2/2004
เวลา: 7:17:36 AM
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์: <computername></computername>
คำอธิบาย: บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่สามารถโหลดข้อมูลการกำหนดค่าบางอย่าง ตัวอย่างของข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกรวม: การกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เนื้อหาตำแหน่ง และตำแหน่งที่ตั้งไคลเอนต์เพื่อสนับสนุน เนื่องจากข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดไม่ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกใช้แทน
การกระทำของผู้ใช้: เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าคอนฟิกของคุณ ไปซอฟต์แวร์ปรับปรุง Admin เว็บไซต์บริการ (http:// <yourservername>/SUSAdmin), และคลิกการตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมโยง </yourservername>
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม: อย่าง น้อยหนึ่งผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังโหลดการตั้งค่าแฟ้ม 'C:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt' (ข้อผิดพลาด 0x80070057: พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากงาน WSUS ยังคงอยู่ในคิวการโอนย้ายพื้นหลังสามารถ Transfer Service (BITS)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ยกเลิกเลือกงานที่ถูกจัดคิวจากคิวถ่ายโอนบิต เมื่อต้องการยกเลิกเลือกงานที่ถูกจัดคิว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเอกสารแผ่นจดบันทึกใหม่ พิมพ์ หรือวางข้อความต่อไปนี้:
  @echo off
  Rem Batch file to clear the BITS queued jobs
  Net stop bits
  Ipconfig /flushdns
  Ren "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat" 
  qmgr0.dat.old
  Ren "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat" 
  qmgr1.dat.old
  Net start bits
 2. บันทึกแฟ้มชุดเป็นBITSReset.batแล้ว ออกจาก Notepad
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์BITSReset.batแล้ว กด ENTER

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WSUS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/2e23c54b-62e3-4d06-aa68-a5960a55169d1033.mspx?mfr=true

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920649 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB920649 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920649

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com