บริการของ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) SelfUpdate ไม่ส่งการปรับปรุงอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้บริการ SelfUpdate Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) เพื่อส่งการปรับปรุงอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ WSUS

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คอนโซลการจัดการ WSUS จะบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ อย่าง น้อยหนึ่งการปรับปรุง Service ไม่สามารถติดต่อคอมโพเนนต์ ตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และให้แน่ใจว่า กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows
บริการการทำงานไม่ใช่: SelfUpdate
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ยังอาจรวมถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้:

id เหตุการณ์ 506
แหล่งที่มา: Windows Server Update
คำอธิบาย: ทรี SelfUpdate จะไม่ทำงาน ไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ WUA ล่าสุด และการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ WSUS

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
 • สิทธิ์บน Service\SelfUpdate Files\Update C:\Program ไดเรกทอรีไม่มี หรือไม่ถูกต้องมีการกำหนดค่า หรือ IUSR_computernameบัญชีถูกเอาออกจากกลุ่มผู้ใช้
 • ไดเรกทอรีเสมือน SelfUpdate หายไปจาก WSUS เซิร์ฟเวอร์
 • ไม่มีการกำหนดค่าไดเรกทอรีเสมือน SelfUpdate สำหรับไซต์เป็นค่าเริ่มต้นบนพอร์ต 80
 • ในไดเรกทอรีเสมือนของ SelfUpdate ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ
 • เว็บไซต์เริ่มต้นมีการกำหนดค่าให้ใช้ IP แอดเดรสที่ระบุไว้ และไม่มีรายการสำหรับ 127.0.0.1
 • เว็บไซต์เริ่มต้นไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ
 • เซิร์ฟเวอร์ WSUS ยังมี Microsoft Windows Sharepoint Services ติดตั้ง แยก WSUS ทรัพยากรได้ไม่ถูกออกจากการจัดการ Sharepoint
 • การติดตั้ง Selfupdate.msi ไม่ชำรุด ดังนั้น ไฟล์ได้หายไปจากโฟลเดอร์ย่อย ~\Selfupdate

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมีสิทธิ์ที่น้อยที่สุดต่อไปนี้ในไดเรกทอรี Service\SelfUpdate Files\Update C:\Program
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
กลุ่มPermissions:
ผู้ดูแล:ควบคุมทั้งหมด
ระบบ:ควบคุมทั้งหมด
ผู้ใช้/โดเมนหรือผู้ใช้/ภายในเครื่องอ่าน และ รัน อ่าน รายการโฟลเดอร์
iusr_computernameอ่าน และรัน อ่าน รายการโฟลเดอร์
หมายเหตุ:iusr_computernameแสดงถึงชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ที่การติดตั้ง WSUS ถ้าบัญชีผู้ใช้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ คุณไม่มีการกำหนดสิทธิ์เหล่านี้ได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่ไดเรกทอรีเสมือน SelfUpdate ขาดหายไป หรือมี SelfUpdate ไม่มีไดเรกทอรีเสมือนที่แสดงภายใต้เว็บไซต์ที่ถูกผูกไว้กับพอร์ต 80 เรียกใช้แฟ้ม Selfupdate.msi ที่อยู่ในโปรแกรม files\Update services\Setup โฟลเดอร์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่ไดเรกทอรีเสมือน SelfUpdate ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ เปิดโปรแกรมจัดการ IIS ขยายเว็บไซต์เริ่มต้น คลิกขวาที่ไดเรกทอรีเสมือน SelfUpdate และคลิกคุณสมบัติ. ในการการรักษาความปลอดภัย directoryแท็บ คลิกแก้ไขภายใต้ตรวจสอบและการควบคุมการเข้าถึง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ:ควรทำตามขั้นตอนนี้สำหรับการเริ่มต้นเว็บไซต์เช่นเดียวกัน แผนภูมิ SelfUpdate ไม่ทำงานหากคุณมีเว็บไซต์ที่ถูกผูกไว้กับที่อยู่ IP ที่ระบุในการกำหนดค่า IIS วิธีแก้ปัญหาเป็นการตั้งค่าการกำหนดค่า IIS เพื่อตอบสนองต่อไปยังที่อยู่ "unassigned ทั้งหมด" หรือเพิ่ม 127.0.0.1 ในรายชื่อของที่อยู่ IP ที่ใช้สำหรับ SelfUpdate ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า WSUS เพื่อเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Sharepoint Services ยัง หน้า 87 ในนั้นแนะนำการดำเนินการปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows Services. คำแนะนำนี้จะอยู่บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e26bcdb4-ef0b-4399-8a71-9b3b00c4f4cd&DisplayLang=en
ใช้คอนโซลการจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ในการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่า ด้วยสองที่ต่อไปนี้มีการกำหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง

กำหนดค่าที่ 1: WSUS มีการติดตั้งบนเว็บไซต์เริ่มต้น

ตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์เริ่มต้น โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:
 • SelfUpdate
 • เนื้อหา
 • ClientWebService
 • SimpleAuthWebService
 • WSUSAdmin
 • ReportingWebService
 • DssAuthWebService
 • ServerSyncWebService

กำหนดค่าที่ 2: WSUS มีการติดตั้งบนเว็บไซต์แบบกำหนดเอง

ตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์เริ่มต้นบนพอร์ต 80 โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:
 • SelfUpdate
 • ClientWebService
กำหนดค่าการดูแลระบบ WSUS พอร์ต 8530 ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • SelfUpdate
 • เนื้อหา
 • ClientWebService
 • SimpleAuthWebService
 • WSUSAdmin
 • ReportingWebService
 • DssAuthWebService
 • ServerSyncWebService
คำนึงถึงการกำหนดค่าที่คุณเลือก คุณยังต้องยืนยันการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • คุณต้องกำหนดค่าเรกทอรีเสมือนของ SelfUpdate ภายใต้เว็บไซต์เริ่มต้นหรืออื่น ๆ เว็บไซต์เพื่อฟังบนพอร์ต 80
 • ไดเรกทอรีเสมือน SelfUpdate ชี้ไปที่ C:\Program Service\SelfUpdate Files\Update
 • ไดเรกทอรีเสมือน WSUSAdmin เป็นไดเรกทอรีเสมือนเท่านั้นใน IIS ที่ควรมีการรักษาความปลอดภัยในการตั้งค่าการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม Set all other virtual directories security to Anonymous Access Enabled.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

When you use IIS, you can move the SelfUpdate directory to a different Web site. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ตัวควบคุม admintoolsแล้ว คลิกสองครั้งโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายการเว็บไซต์folder, and then click theWSUS Administrationโหน
 3. คลิกขวาSelfUpdatenode, point toงานทั้งหมดแล้ว คลิกSave Configuration to File.
 4. Type a name for the file and then save the file to another folder. You will use this file in Steps 9 through 12.
 5. คลิกขวาClientWebServicenode, selectงานทั้งหมดแล้ว คลิกSave Configuration to File.
 6. Type a name for the file and save the file to the same folder that you used in step 4. You will use this file in steps 13 through 15.
 7. Select the default Web site or another Web site that is running on port 80.
 8. Right-click the Web site, point toใหม่แล้ว คลิกVirtual Directory (from file).
 9. Select the directory where you saved the SelfUpdate and the ClientWebService .xml files in steps 4 and 6.
 10. เลือกการSelfUpdate.xml file, and then clickOPEN.
 11. คลิกRead File, click the SelfUpdate file that is now listed underเลือกการตั้งค่าคอนฟิกการนำเข้าแล้ว คลิกตกลง.
 12. ในการตัวจัดการ iisdialog box, type the name for a new virtual directory in theนามแฝงกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 13. เลือกการClientWebService.xml file, and then clickOPEN.
 14. คลิกRead File, click the SelfUpdate file that is now listed underเลือกการตั้งค่าคอนฟิกการนำเข้าแล้ว คลิกตกลง.
 15. ในการตัวจัดการ iisdialog box, type the name for a new virtual directory in theนามแฝงกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 16. If this is a new Web site, start the Web site from IIS Manager. If this is an existing Web site, restart the Web site from IIS Manager.

ข้อมูลอ้างอิง

For information about verifying WSUS and IIS configuration settings, visit the following Microsoft Web site:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/aae0c0a0-0bc7-46f8-b3ea-bc441a3796b41033.mspx
For information about how to troubleshoot client self-update issues, visit the following Microsoft Web site:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/b23562a8-1a97-45c0-833e-084cd463d0371033.mspx?mfr=true
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิก IIS สำหรับใช้กับ WSUS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/6b2e1035-5b82-45f4-9f51-6cc0ca32fd601033.mspx?mfr=true
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294871คำอธิบายคุณสมบัติ Automatic Updates ใน Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbwindowsupdate kbconfig kbtshoot kbprb kbmt KB920659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com