Article ID: 920730 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להשבית ואז להפעיל מחדש מצב שינה במחשב שבו פועל Windows.

אזהרה אתה עלול לאבד נתונים אם תהפוך את מצב שינה לבלתי זמין אם תתרחש הפסקת חשמל כאשר הגדרת השינה ההיברידית במחשב פועלת. כאשר מצב שינה אינו זמין, שינה היברידית אינה פועלת.

מידע נוסף

קובץ המערכת המוסתר Hiberfil.sys נמצא בתיקיית הבסיס של הכונן שבו מותקנת מערכת ההפעלה. מנהל צריכת החשמל של ליבת Windows שומר קובץ זה בעת התקנת Windows. הגודל של קובץ זה שווה בערך לנפח זיכרון הגישה האקראית (RAM) המותקן במחשב.

המחשב משתמש בקובץ Hiberfil.sys כדי לאחסן עותק של זיכרון המערכת בדיסק הקשיח כאשר הגדרת השינה ההיברידית מופעלת. אם קובץ זה לא קיים, למחשב אין אפשרות לעבור למצב שינה.

כדי שאנו נשבית ואז נפעיל עבורך את מצב השינה, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי


כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפעל שינה ב- Windows
Microsoft Fix it 50462
השבת שינה ב- Windows
Microsoft Fix it 50466


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
הערות אפשרויות שינה או תרדמה עשויות שלא להיות זמינות כתוצאה מאחת או יותר מהסיבות הבאות:

 • כרטיס המסך עשוי שלא לתמוך במצב שינה. במקרה זה, עדכן את מנהל ההתקן עבור כרטיס המסך, או בדוק את פרטי כרטיס המסך ואת מנהלי ההתקן הנתמכים עבור כרטיס המסך שנכלל עם המחשב. לקבלת מידע נוסף ראה עדכון מנהלי התקן: קישורים מומלצים.
 • הגדרות מסוימות מנוהלות על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע Windows לא מאפשר לי לשנות הגדרת מערכת?
 • שינה ומצבים אחרים של חיסכון בצריכת החשמל עשויים להיות כבויים ב-BIOS של המחשב. כדי להפעיל את מצב תכונת השינה, הפעל מחדש את המחשב, ואז היכנס להגדרות ה-BIOS. כאשר המחשב עולה, מוצגות בדרך כלל הוראות על המסך המציינות על איזה מקש או קיצור מקשים יש להקיש כדי להיכנס להגדרת ה-BIOS. מכיוון שלא כל יצרני המחשבים משתמשים באותו BIOS, מקשים שונים עשויים להיות מוקצים למטרה זו.
 • אם אפשרות מצב השינה חסרה, ייתכן שאפשרות השינה ההיברידית מופעלת.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".


אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי להפוך את מצב שינה לבלתי זמין, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד cmd בתיבה התחל חיפוש.
 2. ברשימת תוצאות החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני שורת פקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 3. כאשר תוצג לך הנחיה על-ידי בקרת חשבון משתמש, לחץ על המשך .
 4. בשורת הפקודה, הקלד powercfg.exe /hibernate off ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. הקלד exit ולאחר מכן הקש על ENTER כדי לסגור את חלון שורת הפקודה.
כדי להפוך את מצב שינה לזמין, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד cmd בתיבה התחל חיפוש.
 2. ברשימת תוצאות החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני שורת פקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 3. כאשר תוצג לך הנחיה על-ידי בקרת חשבון משתמש, לחץ על המשך .
 4. בשורת הפקודה, הקלד powercfg.exe /hibernate on ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. הקלד exit ולאחר מכן הקש על ENTER כדי לסגור את חלון שורת הפקודה.

האם הפתרון פתר את הבעיה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מאפיינים

Article ID: 920730 - Last Review: שבת 10 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
מילות מפתח 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB920730

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com