ID c?a bi: 920730 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Bai vit nay m ta cach v hiu hoa ri kich hoat lai ch ngu ng trn may tinh ang chay Windows.

Canh baoBan co th mt d liu nu t ch ngu ng trang thai khng kha dung nu xay ra mt in khi thit t ch ngu kt hpc bt. Khi ban t ch ngu ng trang thai khng kha dung, ch ngu kt hp khng hoat ng.

Thng tin thm

Tp h thng n Hiberfil.sys nm cp gc cua ia ni h iu hanh c cai t. Trinh quan ly Ngun in loi Windows d tr tp nay khi ban cai t Windows. Kich thc cua tp nay gn bng vi dung lng b nh truy cp ngu nhin (RAM) c cai t trn may tinh cua ban.

May tinh s dung tp Hiberfil.sys lu tr ban sao cua b nh h thng trn cng khi thit t ch ngu kt hp c bt. Nu khng co tp nay, may tinh khng th ngu ng.

yu cu chung ti v hiu hoa va kich hoat ch ngu ng cho ban,hay truy cp phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay,hay truy cp phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti


? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Enable hibernation on Windows
Microsoft Fix it 50462
Disable hibernation on Windows
Microsoft Fix it 50466


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
Chu yCactuy chonngu hoc ngu ng co th khng kha dung vi mt hoc nhiu ly do sau y:

 • TheҠvideo cua ban co th khng h tr chc nng nghi. Trong trng hp nay, hay cp nht trinh iu khin cho the video cua ban hoc kim tra thng tin trn the video va cac trinh iu khin c h tr c bao gm cung vi may tinh cua ban. bit thm thng tin, hay xemCp nht trinh iu khin: cac lin kt c khuyn cao.
 • Mt s thit t c quan ly bingi quan tri h thng. bit thm thng tin, hay xem Tai sao Windows khng cho phep ti thay i mt thit t h thng?
 • Trang thai ngu va cac trang thaitit kim in khac co th bi tttrong BIOS cua may tinh cua ban. bt chc nng ngu, hay khi ng lai may tinh cua ban ri vao thit lp BIOS.Khi may tinh cua ban khi ng, hng dn thng xut hin trn man hinh cho bit nhng li ttphim hoc li tt ban phim ma ban phai nhn vao qua trinh thit lp BIOS. Do khng phai tt ca nha san xut may tinh u s dung cung mt BIOS, ho co th gan cac phim khac nhau cho muc ich nay.
 • Nu tuy chon ngu ng bi thiu, ban co th bt tuy chon ngu kt hp.

Sau o, hay truy cp phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".


? ti t? kh?c ph?c s? c?

t ch ngu ng trang thai khng kha dung, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, sau o nhp cmd trong Bt u Tim kim.
 2. Trong danh sach kt qua tim kim, bm chut phai vao Du nhc Lnh ri bm Chay vi vai tro Ngi quan tri.
 3. Khi ban c nhc bi iu khin Trng muc Ngi dung, bm Tip tuc.
 4. Tai du nhc lnh, nhp powercfg.exe /hibernate off ri nhn ENTER.
 5. Nhp exit ri nhn ENTER ong ca s Du nhc Lnh.
t ch ngu ng trang thai kha dung, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, sau o nhp cmd trong Bt u Tim kim.
 2. Trong danh sach kt qua tim kim, bm chut phai vao Du nhc Lnh ri bm Chay vi vai tro Ngi quan tri.
 3. Khi ban c nhc bi iu khin Trng muc Ngi dung, bm Tip tuc.
 4. Tai du nhc lnh, nhp powercfg.exe /hibernate on ri nhn ENTER.
 5. Nhp exit ri nhn ENTER ong ca s Du nhc Lnh.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 920730 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
T? kha:
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB920730

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com