Audio reprodukcija ne reprodukuje zvu?nu datoteku sa ispravne pozicije kada je pauzirate i nasumi?no dobijate poruku o gre?ci zaustavljanja kada poku?ate da reprodukujete zvu?ne datoteke u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 920872 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da reprodukujete zvu?ne datoteke na ra?unaru koji koristi Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2), mo?e se javiti neki od slede?ih simptoma:
 • Kada nastavite audio reprodukciju nakon pauziranja, audio reprodukcija ne reprodukuje zvu?nu datoteku sa ispravne pozicije. Umesto toga, audio reprodukcija se nastavlja sa nasumi?ne pozicije audio zapisa.
 • Tokom reprodukcije zvu?ne datoteke nasumi?no se dobija slede?a poruka o gre?ci zaustavljanja:
  Stop 0x0000004E
  PFN_LIST_CORRUPT
 • Kada poku?ate da uhvatite audio zapis, nasumi?no se dobija poruka o gre?ci zaustavljanja.

RE?ENJE

Informacije o a?uriranju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket KB920872. Datum izdavanja: 17.08.2006.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Da biste instalirali ovu ispravku, na ra?unaru morate imati instaliran Windows XP servisni paket 2 (SP2).

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon instaliranja ove ispravke ne morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Napomena Ako se neki od slede?ih upravlja?kih programa za audio ure?aj koriste pri instalaciji ove ispravke, morate ponovo pokrenuti ra?unar. To omogu?ava funkcionalnost slede?ih datoteka:
 • Kmixer.sys
 • Splitter.sys
 • Wdmaud.sys

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka prikazani su u UTC vremenu. Kada prika?ete informacije o datoteci, one se pretvaraju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za servisnim paketomGrana usluge
Kmixer.sys5.1.2600.2929172,41614.06.2006.08:50x86SP2SP2QFE
Splitter.sys5.1.2600.29296,27214.06.2006.08:50x86SP2SP2QFE
Wdmaud.sys 5.1.2600.292982,94414.06.2006.09:17x86SP2SP2QFE
Napomena Upravlja?ki programi mo?da ne?e biti a?urirani tokom instalacije na ra?unarima koji koriste Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2) kada su upravlja?ki programi nepotpisani. U tom slu?aju, usluga ?A?uriranje Windowsa? neprekidno nudi paket. Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Preuzmite ispravku za Windows XP (KB920872). Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8c2e44a5-6a28-4888-93a7-6a6c6a87be7f&displaylang=sr&Hash=7LFJN64
 2. Sa?uvajte paket na lokalnoj disk jedinici. Na primer, sa?uvajte paket na disk jedinici C.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte C:\WindowsXP-KB920872-x86-ENU.exe /o, a zatim kliknite na dugme U redu.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Datoteke Kmixer.sys, Splitter.sys i Wdmaud.sys su Windows datoteke upravlja?kog programa za audio ure?aj. Ove datoteke izvr?avaju slede?e funkcije:
 • Omogu?avaju audio ure?aje
 • Omogu?avaju audio reprodukciju
 • Omogu?avaju audio ure?ajima da snimaju audio zapis i prosle?uju podatke programima
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 920872 - Poslednji pregled: 30. novembar 2006. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbbug kbfix kbqfe kbsound kbdriver kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB920872

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com