การแก้ไข: ปรับคุณไม่สามารถใช้เป็นแพคเกจ SQL Server 2005 รวมบริการถ้าคุณใช้การกำหนดค่าแฟ้ม XML ที่มีชื่อแฟ้มประกอบด้วยตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920882
จุดบกพร่อง: 794 # (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
หมายเหตุ
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
  • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
  • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

เมื่อคุณปรับใช้แพคเกจการ SSIS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใน SQL Server 2005 Service Pack 1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
แพคเกจพยายามตั้งค่าคอนฟิกจากไฟล์ XML " <development path=""> \Childxml.dtsConfig " </development>
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • แพคเกจหลักของ SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) เรียกแพ็คเกจลูก โดยใช้แพคเกจที่เรียกใช้งาน
  • แฟ้ม XML ที่กำหนดค่าสายอักขระการเชื่อมต่อของแพคเกจลูกที่เก็บไว้
  • ชื่อของแฟ้มการกำหนดค่า XML ประกอบด้วยเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ในข้อความข้อผิดพลาดที่บทความนี้อธิบาย ส่วนขยายชื่อแฟ้มเริ่มต้นของแฟ้มการกำหนดค่า XML ประกอบด้วยการ "C" (.dtsConfig)
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 รุ่นเดิม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาจาก SQL Server 2005 Service Pack 1 ใน SQL Server 2005 Service Pack 1 การเปลี่ยนแปลงที่ทำการแปลงชื่อแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก deployed ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก อย่างไรก็ตาม การค้นหาชื่อแฟ้มการกำหนดค่าได้ตลอดเวลาสำคัญ case

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ SQL Server 2005 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุดโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 32 บิตรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.2164.01,099,04014-มิ.ย.-200620:32x86
Dtsinstall.exe9.0.2164.0494,36814-มิ.ย.-200620:31x86
Dtspipeline.dll2005.90.2164.0602,91214-มิ.ย.-200620:31x86
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,68814-มิ.ย.-200620:29x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.2164.0256,80014-มิ.ย.-200620:30x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.075,55214-มิ.ย.-200620:29x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2164.052,00014-มิ.ย.-200620:28x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2164.0908,06414-มิ.ย.-200620:32x86
Msdtssrvr.exe9.0.2164.0203,55214-มิ.ย.-200620:29x86
Msmdlocal.dll9.0.2164.015,661,85614-มิ.ย.-200620:33x86
sql Server 2005, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.2164.01,887,00814-มิ.ย.-200621:12x64
Dtsinstall.exe9.0.2164.0494,36814-มิ.ย.-200620:31x86
Dtspipeline.dll2005.90.2164.01,062,68814-มิ.ย.-200621:12x64
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,68814-มิ.ย.-200621:10x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.2164.0256,80014-มิ.ย.-200620:30x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.075,55214-มิ.ย.-200620:29x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.091,42414-มิ.ย.-200621:10x64
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2164.052,00014-มิ.ย.-200621:10x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2164.0875,29614-มิ.ย.-200621:12x86
Msdtssrvr.exe9.0.2164.0199,45614-มิ.ย.-200621:10x64
Msmdlocal.dll9.0.2164.030,228,25614-มิ.ย.-200621:13x64
sql Server 2005, Itanium พื้นฐานสถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.2164.03,504,41614-มิ.ย.-200620:29IA-64
Dtsinstall.exe9.0.2164.0494,36814-มิ.ย.-200620:31x86
Dtspipeline.dll2005.90.2164.01,930,01614-มิ.ย.-200620:29IA-64
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,68814-มิ.ย.-200620:29IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.2164.0256,80014-มิ.ย.-200620:30x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.0163,10414-มิ.ย.-200620:29IA-64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.075,55214-มิ.ย.-200620:29x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2164.052,00014-มิ.ย.-200620:28x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2164.0875,29614-มิ.ย.-200620:29x86
Msdtssrvr.exe9.0.2164.0199,45614-มิ.ย.-200620:29IA-64
Msmdlocal.dll9.0.2164.048,733,98414-มิ.ย.-200620:30IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ชื่อแฟ้มที่เป็นตัวพิมพ์เล็กสำหรับแฟ้มการกำหนดค่า XML ของแพคเกจการ SSIS

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง Microsoft SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920882 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbautohotfix kbtshoot kbexpertiseadvanced kbfix kbsql2005ssis kbHotfixServer kbqfe kbmt KB920882 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920882

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com