ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Small Business Server 2003 หลังจากคุณลบอินสแตนซ์ MSDE 2000 SP4 มีอินสแตนซ์ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 หรืออินสแตนซ์ที่ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920899 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเอาออกที่อินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Small Business Server 2003 จากนั้น อินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server Desktop Engine (เรียกอีกอย่างว่า 2000 MSDE) และอินสแตนซ์ของ SQL Server เดสก์ท็อปที่โปรแกรม (Windows) ทั้งหมดอาจหยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services companyweb นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บไซต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการกำหนดค่า
 • ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: บริการของ Windows SharePoint 2.0
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1000
  วัน: 1/11/2005
  เวลา: 5:34:37 PM
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:Servername
  คำอธิบาย: #50070: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล STS_Config บนServername\SharePoint ตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการรันเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การปรับปรุงของ Windows Server
  ประเภทเหตุการณ์: บริการการบริการการปรับปรุง
  รหัสเหตุการณ์: 421
  วัน: 1/11/2005
  เวลา: 5:34:37 PM
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:Servername
  คำอธิบาย: การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลล้มเหลว เหตุผล = SQL Server ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง สายอักขระการเชื่อมต่อ: แหล่งข้อมูล =Servername\WSUS;Initial แค็ตตาล็อก = SUSDB หมดเวลาของการเชื่อมต่อ = 60 ชื่อแอพลิเคชัน =การเชื่อมต่อ SQL WSUS; Trusted_Connection =ใช่ Pooling = ’ true ’; มากที่สุดสำหรับพูลโปรแกรมขนาด = 100
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ไฟร์วอลล์ Microsoft
  ประเภทเหตุการณ์: ล็อก
  รหัสเหตุการณ์: 7
  วัน: 1/11/2005
  เวลา: 5:34:37 PM
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:Servername
  ไฟร์วอลล์ของ Microsoft ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อ ADO คำอธิบายข้อผิดพลาด MSDE: แอตทริบิวต์ของสายอักขระการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง [dbnetlib][ConnectionOpen (Connect())]sql Server ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ดูที่วิธีใช้ ISA Server
 • การตรวจ Windows Small Business Server 2003 สอบและรายงาน MMC สแน็ปอินไม่ทำตามที่คาดไว้ รายงานอาจไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่คาดไว้
 • ถ้ามีการติดตั้ง Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) ใน Windows Small Business Server 2003 R2 ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมปรับปรุงจะหยุดการทำงาน
 • ถ้ามีการติดตั้ง Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004 อยู่ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อทั้งขาออก และขาเข้า
 • บริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลสำเนา (Shadow Copy) อาจล้มเหลวได้
 • สำรองข้อมูลที่ใช้โปรแกรม NTBACKUP อาจรวมถึงคำเตือน การสำรองข้อมูลสถานะระบบอาจไม่ทำงาน
 • กระบวนการผู้เขียนรายการ vssadminคำสั่งอาจใช้เวลานานมากให้เสร็จสมบูรณ์
 • โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ SQL Server ที่ฐานข้อมูลกลับจบ เช่น Microsoft Small Business บัญชี อาจหยุดการทำงาน
นอกจากนี้ ให้พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server 2003 R2:
 • คุณเอาออกทั้งหมดที่โปรแกรมการเดสก์ท็อปที่เซิร์ฟเวอร์ SQL (Windows) SP4 และ MSDE 2000 SP4 กรณี
 • คุณได้ติดตั้ง SQL Server 2000 SP4 และคุณเอา SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณพยายามเปิด WSUS หรือเมื่อคุณพยายามเปิด Small Business Server 2003 Update บริการ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถโหลด msxmlsql.dll
นอกจากนี้ ตรวจ Small Business Server สอบและรายงานสแนปอินอาจล้มเหลวในการเปิด และอาจถูกบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ServerStatusReports
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1
วัน: 9/30/2006
เวลา: 4:05:15 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: รายงานสถานะของเซิร์ฟเวอร์: URL: http://localhost/monitoring/perf.aspx?reportMode=0
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่สามารถโหลด msxmlsql.dll
ติดตามการกองซ้อน: ณ Micro
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
918767โปรแกรมอาจล้มเหลวเมื่อคุณเอาอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000, MSDE 2000 หรือ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

สาเหตุ

 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด "เชื่อมไม่สามารถต่อกับฐานข้อมูลการกำหนดค่า" เมื่อคุณเอาอินสแตนซ์ของ SQL SP4 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีนี้ ตัวเลือกการโพรโทคอลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันถูกปิดใช้งาน
 • โดยทั่วไป การ "ล้มเหลวในการโหลด msxmlsql.dll" เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณเอาออกทั้งหมดที่ Microsoft SQL Server Desktop Engine (Windows) SP4 และ MSDE 2000 SP4 กรณี
  • คุณเอาออกที่อินสแตนซ์ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
  ในกรณีนี้ คุณสามารถลบแฟ้ม Msxmlsql.dll จากเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอื่น ๆ SQL อาจยังต้องแฟ้มนี้ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องคืนค่าแฟ้ม Msxmlsql.dll และ Msxmlsql.rllสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  918767โปรแกรมอาจล้มเหลวเมื่อคุณเอาอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000, MSDE 2000 หรือ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ MSDE 2000 ใด ๆ หรืออินสแตนซ์ SQL Server เดสก์ท็อปที่โปรแกรม (Windows) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003 คุณอาจต้องเปิดตัวเลือกโพรโทคอลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cliconfgแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการโปรแกรมการเข้าถึงเครือข่ายของไคลเอ็นต์กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเปิดการเปิดการใช้งานโพรโทคอลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about how to remove SQL Server 2000, MSDE 2000, or the SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
918767Programs may fail when you remove an instance of SQL Server 2000, MSDE 2000, or SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920899 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB920899 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920899

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com