การแก้ไข: การล็อกตายอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ COM interop อินเทอร์เฟซการข้ามบริบท marshaling ใน.NET Framework 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 921217 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ COM interop อินเทอร์เฟซการข้ามบริบท marshaling ใน Microsoft .NET Framework 2.0 การล็อกตายอาจเกิดขึ้น การชะงักงันเกิดขึ้นระหว่างเธรดที่ล็อคกิจกรรม COM พักอยู่และเธรดที่พักIUnkEntryล็อคอยู่ ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ COM ที่ใช้ร่วมกันระหว่างกิจกรรม COM ที่แตกต่างกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป.NET Framework 2.0 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการมีสิทธิได้รับสำหรับการปรับปรุงโดยเฉพาะในคำถาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

กรอบงาน Microsoft .NET 2.0 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.1662,710,52812-มิย.-200616:44IA-64
Mscorlib.dll2.0.50727.1664,317,18413-มิย.-200601:33x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34212-มิย.-200616:44ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79413-มิย.-200601:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38412-มิย.-200616:44ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29413-มิย.-200601:33ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorwks.dll2.0.50727.16621,258,75212-มิย.-200616:41IA-64
Mscordacwks.dll2.0.50727.166801,28013-มิย.-200601:33x 86
Normalization.dll2.0.50727.16644,03212-มิย.-200616:41IA-64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34213-มิย.-200601:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28412-มิย.-200616:44ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38413-มิย.-200601:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sos.dll2.0.50727.166857,08812-มิย.-200616:52IA-64
Mscorwks.dl2.0.50727.1665,623,80813-มิย.-200601:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normalization.dll2.0.50727.16615,36013-มิย.-200601:33x 86
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79412-มิย.-200616:44ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.1663,956,73612-มิย.-200622:31IA-64
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28413-มิย.-200601:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29412-มิย.-200616:44ไม่เกี่ยวข้อง
Sos.dll2.0.50727.166377,34413-มิย.-200601:33x 86

Microsoft .NET Framework 2.0, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Mscordacwks.dll2.0.50727.1661,597,44012-มิย.-200616:39
Mscordacwks.dll2.0.50727.166801,28013-มิย.-200601:33
Mscorlib.dll2.0.50727.1663,956,73612-มิย.-200621:47
Mscorlib.dll2.0.50727.1664,317,18413-มิย.-200601:33
Normalization.dll2.0.50727.16618,43212-มิย.-200616:36
Normalization.dll2.0.50727.16615,36013-มิย.-200601:33
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34212-มิย.-200616:39
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34213-มิย.-200601:33
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79412-มิย.-200616:39
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79413-มิย.-200601:33
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28412-มิย.-200616:39
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28413-มิย.-200601:33
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38412-มิย.-200616:39
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38413-มิย.-200601:33
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29412-มิย.-200616:39
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29413-มิย.-200601:33
Sos.dll2.0.50727.166476,16012-มิย.-200616:46
Sos.dll2.0.50727.166377,34413-มิย.-200601:33
Mscorwks.dll2.0.50727.16610,300,92812-มิย.-200616:36
Mscorwks.dll2.0.50727.1665,623,80813-มิย.-200601:33

Microsoft .NET Framework 2.0, x รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Mscordacwks.dll2.0.50727.166801,28013-มิย.-200601:33
Mscorlib.dll2.0.50727.1664,317,18413-มิย.-200601:33
Normalization.dll2.0.50727.16615,36013-มิย.-200601:33
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34213-มิย.-200601:33
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79413-มิย.-200601:33
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28413-มิย.-200601:33
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38413-มิย.-200601:33
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29413-มิย.-200601:33
Sos.dll2.0.50727.166377,34413-มิย.-200601:33
Mscorwks.dll2.0.50727.1665,623,80813-มิย.-200601:33

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคล้ายกันที่เกิดขึ้นใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
915808การแก้ไข: การล็อกตายอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ COM interop อินเทอร์เฟซการข้ามบริบท marshaling ในใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 921217 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbfix kbbug kbqfe kbmt KB921217 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921217

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com