การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด "0x80004005 (E_FAIL)" เมื่อคุณใช้เป็น rowset ช่วงใน OLE DB สำหรับ OLAP ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server 2005 Analysis Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 921292 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง: 874 # (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
  • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

ในโปรแกรมประยุกต์ใช้ Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services คุณสามารถใช้ Microsoft OLE DB สำหรับ OLAP ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services คุณใช้เป็น rowset ช่วงในแอพลิเคชันเพื่อ iterate ถึงแถวที่ส่งคืน โดยการรันการสอบถามนิพจน์ Multidimensional (MDX) ใน cube แถวที่ประกอบด้วยค่า Null อาจส่งคืนข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80004005(E_FAIL)"

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่าง Rowset Viewer OLE DB (RowsetViewer.exe) ให้ทำงานเช่นการสอบ MDX ถาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

---------------------------
ผู้ให้บริการฐานข้อมูล Microsoft OLE สำหรับการวิเคราะห์บริการ 2005
---------------------------
แหล่งที่มา: ผู้ "Microsoft OLE DB ให้สำหรับ Analysis Services 2005"

อินเทอร์เฟซ: IID_ICommand
ผลลัพธ์: 0x80004005 = E_FAIL

IErrorInfo: [0xc10e0002 "ตัวแยกวิเคราะห์แบบสอบถาม (1, 15): การไวยากรณ์สำหรับ 'จาก' ไม่ถูกต้อง" แฟ้ม::

บรรทัด F:\Depot\SQLVault\mdac28sdk\Samples\oledb\rowsetviewer\SDK\obj\i386\CSession.cpp: 235
---------------------------
ตกลง
---------------------------
หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการสอบถามข้อมูลจาก cube ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2000

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะเป็น SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ Service Pack 1 (SP1) -ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 Analysis Services คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 918210สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
918210การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เป็น rowset ช่วง iterate ถึงแถวที่ส่งคืน โดยการสอบถามนิพจน์ Multidimensional (MDX) ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้งาน Microsoft SQL Server 2005 SP1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หยุดแล้ว รีสตาร์ทบริการ Analysis Services ถ้าคุณได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเข้าถึง HTTP คุณต้องหยุดบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) และจากนั้น เริ่มต้น IIS หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณติดตั้ง Analysis Services เป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ คุณต้องหยุดบริการ SQL Server เบราว์เซอร์ คุณต้องหยุดบริการ SQL Server เบราว์เซอร์ได้เนื่องจากมีการปรับปรุงคอมโพเนนต์ Msmdredir.dll ของบริการ SQL Server เบราว์เซอร์ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่ได้เปลี่ยนรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 Analysis Services รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2167.0908,06420 2006 Jun15:37x86
Ms.ss.mgdsqldumper.dll2005.90.2167.075,55220 2006 Jun15:29x86
Msadomdx.dll9.0.2167.0502,56020 2006 Jun15:35x86
Msmdlocal.dll9.0.2167.015,662,36820 2006 Jun15:32x86
Msmdsrv.exe9.0.2167.014,635,29620 2006 Jun15:32x86
Msmgdsrv.dll9.0.2167.05,948,70420 2006 Jun15:32x86
Msolap90.dll9.0.2167.04,210,97620 2006 Jun15:32x86
Sbmsmdlocal.dll9.0.2167.015,662,36820 2006 Jun15:32x86
sql Server 2005 Analysis Services รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2167.0875,29620 2006 Jun15:31x86
Ms.ss.mgdsqldumper.dll2005.90.2167.091,42420 2006 Jun15:30x64
Msadomdx.dll9.0.2167.0502,56020 2006 Jun15:35x86
Msmdlocal.dll9.0.2167.030,230,81620 2006 Jun15:32x64
Msmdsrv.exe9.0.2167.029,551,39220 2006 Jun15:32x64
Msmgdsrv.dll9.0.2167.05,948,70420 2006 Jun15:32x86
Msmgdsrv.dll9.0.2167.08,931,61620 2006 Jun15:32x64
Msolap90.dll9.0.2167.05,681,95220 2006 Jun15:31x64
Sbmsmdlocal.dll9.0.2167.015,662,36820 2006 Jun15:32x86
sql Server 2005 Analysis Services, Itanium สถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2167.0875,29620 2006 Jun06:39x86
Ms.ss.mgdsqldumper.dll2005.90.2167.0163,10420 2006 Jun06:41IA-64
Msadomdx.dll9.0.2167.0502,56020 2006 Jun15:35x86
Msmdlocal.dll9.0.2167.048,738,59220 2006 Jun06:39IA-64
Msmdsrv.exe9.0.2167.047,763,74420 2006 Jun06:39IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.2167.012,872,48020 2006 Jun06:39IA-64
Msolap90.dll9.0.2167.07,709,98420 2006 Jun06:39IA-64
Sbmsmdlocal.dll9.0.2167.048,738,59220 2006 Jun06:39IA-64


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 921292 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Keywords: 
kbautohotfix kbtshoot kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB921292 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921292

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com