תיאור של עדכון האבטחה עבור Outlook 2002:? 9 בינואר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 921594 - View products that this article applies to.
מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-003. עלון האבטחה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה עבור Microsoft Outlook 2002, לרבות פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר Microsoft המתאים (למשתמשים ביתיים או לאנשי IT):

בעיות שעדכון האבטחה פותר

עדכון האבטחה מתקן גם את הבעיות המתוארות במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:
870778 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 9 ביולי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873336 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 30 ביולי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873347 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 15 ביולי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873358 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 22 ביולי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873367 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 5 באוגוסט 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885232 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 30 באוגוסט 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885247 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 13 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885869 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 22 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885873 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 25 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886968 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 8 באוקטובר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887808 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 25 באוקטובר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887817 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 16 באוקטובר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889310 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 12 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889311 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 10 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889312 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 12 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890049 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 30 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890762 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 3 בדצמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891388 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 17 בדצמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
893311 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 3 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894267 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 21 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894316 תיאור חבילת התיקון החם עבור Microsoft Office XP לאחר התקנת Service Pack 3:?? 21 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894876 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 24 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
896262 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 25 במרץ 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
899526 תיאור חבילת התיקון החם עבור Microsoft Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 25 במאי 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
900461 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 2 ביוני 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
900721 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 22 ביוני 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
905864 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 30 באוגוסט 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906359 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Outlook 2002 Service Pack 3:?? 30 באוגוסט 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
908126 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Outlook 2002 Service Pack 3:?? 3 באוקטובר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
908256 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Outlook 2002 Service Pack 3:?? 12 באוקטובר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
910236 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 1 בנובמבר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
910277 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 16 בנובמבר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
910837 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 27 בינואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
911157 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 21 בדצמבר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
914143 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 9 בפברואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917282 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 5 באפריל 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917322 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 24 באפריל 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921564 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 20 ביולי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921615 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2002 לאחר התקנת Service Pack 3:?? 20 ביולי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות העלולות להתעורר לאחר התקנת עדכון האבטחה

אינך מצליח לפתוח קובץ Office Saved Searches? (?.oss). לחלופין, בתכונה 'חיפוש מתקדם', אינך מצליח לשמור תוצאות של חיפוש כקובץ Office Saved Searches? (?.oss). לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
925542 אין אפשרות לפתוח או לשמור קבצי Office Saved Searches? (?.oss) ב-Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 921594 - Last Review: שבת 08 פברואר 2014 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB921594

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com